Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa

Tausta

Suomi on kohdannut erittäin vakavan koronaepidemian, jonka vaikutukset Suomen ja myös oman alueemme talouteen ovat merkittävät. Monen yrityksen toiminta on kokonaan vaakalaudalla ja vielä useampi joutuu etsimään uusia toimintamalleja.

Avun tarve yrityksissä on valtava ja tällä hankkeella ollemme täydentämässä ja tukemassa olemassa olevia palveluja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja niiden elinkeinopalvelujen, ELY-keskuksen, Business Finlandin palvelujen, oppilaitosten, TE-toimistojen, rahoittajien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrityksiä tukevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Toteutusaika: 27.4.2020-30.4.2021

Toteutusalue: Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Evijärvi

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Anniina Heikkilä

Kustannusarvio: 81.460 €

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE)

Tavoitteet

1. Yritysten tiedonsaannin edistäminen

Yrityksille on tarjolla runsaasti erilaisia tukimuotoja eri lähteistä. Haasteena on, kuinka yrittäjät ja yritykset löytävät oikean avun piiriin. Selkeä ja riittävä tiedonsaanti sekä tarvittaessa yksilöllinen tarvekartoitus ja palveluihin ohjaus ovat ensiarvoisen tärkeitä oikean avun perillesaamisessa.

Tämän vuoksi hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on, että kaikki seudun yritykset ovat tietoisia tuista, joita heillä on mahdollista saada. Lisäksi kaikille yrityksille on tarjottava riittävästi apua koko prosessissa tukien hakemisesta mahdollisten loppuraporttien täyttämiseen. 

2. Muuttuvan toimintaympäristön vaativan osaamisen kehittäminen

Koronan leviämisen hillitsemiseksi on tehty lukuisia rajoituksia Suomessa ja kaikkialla maailmassa fyysisten kohtaamisten vähentämiseksi. Toimintaympäristön muutos pakottaa myös yrityksiä kehittämään toimintaansa ja ottamaan uutta osaamista haltuun.  Esimerkiksi yritysten digitaalisen osaamisen ja palvelujen kehittäminen on havaittu jo pitkään yhdeksi tärkeäksi elinkeinoelämän uudistumisen näkökulmaksi. Rajoitusten purkauduttuakin paluuta täysin entisiin toimintamalleihin ei monessakaan tapauksessa ole, vaan digitaalisuus tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa. 

Hankkeen tavoitteena on tukea mahdollisimman monta yritystä löytämään ja ottamaan käyttöön heille keskeiset digitaaliset välineet nopeasti ja näin auttaa yrityksiä selviämään poikkeusajan yli ja menestymään pitkäjänteisesti. Hankkeessa keskitytään erityisesti niihin digitaalisiin välineisiin, joilla on suurin potentiaali yritystoiminnan kehittämisessä, ja joka luo mahdollisimman paljon kilpailuetua. Nämä teknologiat on jaettu kolmeen kategoriaan: 

(1) Poikkeustilanteen aiheuttama tarve etätyön tekemiseen ja siihen käytettävät teknologiat, kuten Teams ja pilvipalvelut (OneDrive, SharePoint). 

(2) Verkkoon siirtyvä kaupankäynti ja siihen liittyvä osaaminen: verkkosivujen kehittäminen ja mittaaminen, sosiaalinen media, verkkokauppa. 

(3) Älykkäät järjestelmät tuotannossa

2. Vertaistuen ja hyvien esimerkkien välittäminen

Koronan aiheuttamat rajut muutokset ovat taloudellisen iskun lisäksi kova henkinen shokki yrityksille. On erittäin tärkeää, että yrittäjä ei jää vaikeassa tilanteessa yksin. Hankkeella edistetään vertaistuen saatavuutta alueen yrittäjille sekä nostetaan esille positiivisia esimerkkejä. 

Toimenpiteet

1. Vaihe: Tiedottaminen koronatuista

Heinäkuun ajan projektissa keskityttiin tehokkaaseen tiedottamiseen verkossa ja sähköpostin välityksellä, sekä kontaktoimaan yrityksiä henkilökohtaisesti puhelimitse. Näin on varmistettu, että kaikki ne yritykset, jotka voivat saada tukea, hakevat tukea. Yhteensä heinäkuun aikana oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti viiteenkymmeneen yritykseen yritysten kustannustuen puitteissa. Samalla tuettiin hakemusprosessia, vastattiin kysymyksiin, sekä tarvittaessa ohjattiin yrittäjä yritysneuvojalle. Tiedottamista jatketaan elokuun loppuun asti, ja sitä jatketaan uusien tukimuotojen tullessa yrittäjien käyttöön.

Alla esimerkki yritysviestinnästä sosiaalisessa mediassa.  

Projektin näkyvyys sanomalehdissä: 

Järviseudun sanomat 29.6.2020 Hankkeella eväitä yritysten kehittämiseen poikkeustilanteessa

Torstai- lehti 29.6.2020: JPYP:llä uusi hanke yritystoiminnan kehittämiseen

Järviseudun sanomat 14.8.2020 Järviseudulle yritysten poikkeusrahoitusta 2,6 miljoonaa

Järviseudun sanomat 25.9.2020: Verkkokauppatilaisuus keräsi runsaasti yrittäjiä

Järviseudun sanomat 4.9.2020: Yrittäjien ja kunnan aamukahvit

2. Vaihe: Yrittäjien digitaalisten valmiuksien kehittäminen

Kartoituksen avulla tutustuttiin yritysten valmennuksen tarpeeseen 

Ensimmäisen vaiheen yhteydessä suoritettiin kartoitusta yritysten digitaalisista valmiuksista. Tulokset on esitetty alhaalla. 

Tulokseen vastanneista yrittäjistä (13) yksikään ei maininnut seuraavansa Facebook- tai Instagram- sivujensa analytiikkaa ja kävijämääriä, ja suurin osa yrityksistä ei panosta verkkosivujen hakukonenäkyvyyteen, tai seuraa sivujen kävijämääriä. Vaikka vastauksia saatiin vain rajalliselta määrältä yrittäjiä, heijastaa se yleistä digimarkkinoinnin osaamisen tasoa seudulla – monet ovat jo kokeilleet esimerkiksi Facebook- mainontaa, mutta harva on käyttänyt digitaalista mediaa tavoitteellisesti ja strategisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimus ei kuitenkaan kuvasta kaikkia yrityksiä, sillä muutamat seudun yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti digimarkkinoinnin avulla. 

Suurin syy rajalliseen digimarkkinoinnin haltuunottoon koettiin olevan osaamisen puute (75 %) ja ajanpuute (50 %). 

Vaikka osaamisvaje oli jo aikaisemmin tiedossa, auttoi kyselytutkimus valmennusten räätälöintiä yrittäjille sopivaksi, sekä tarkensi osaamispulan alueita.  Yrittäjät toivoivat, että koulutuksissa keskityttäisiin (1)  hakukonenäkyvyyteen, (2) Facebook- sisällän kehittämiseen, (3) Instagram- profiilin sisällön kehittämiseen, (4) maksetun markkinoinnin toteuttamiseen ja (5) Googlen hakusanamarkkinointiin. 

Tarpeiden pohjalta luotiin valmennussarja sekä erillinen verkkokauppatilaisuus

Heinäkuun aikana suunnittelimme valmennukset, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin yrittäjien tarpeita. Kokonaisuudeksi valittiin yksi neljäkertainen valmennusssarja, jossa syvennytään digimarkkinoinnin eri osaamisalueisiin, sekä erillinen verkkokauppavalmennus, joka on kaikille avoin – myös niille, jotka vasta suunnittelevat yrityksen perustamista. 

Digivalmennussarjan toteuttaa Sanna Virtanen, joka on hankkinut kokemusta erityisesti pienten yritysten tukemisesta ja sparraamisesta digimarkkinoinnissa, sekä vetänyt vastaavia valmennuksia eri maakuntien yrityksille. Valmennussarjaan valittiin 30 yritystä, ja valmennukset toetutettiin sekä aamu- että iltapäiväryhmänä mahdollistaaksemme pienemmät ryhmäkoot. Valmennuksiin oli myös mahdollista osallistua etäyhteyden avulla erityisesti koronatilanteen heikentyessä Järvi-Pohjanmaalla. 

Valmennukset videoitiin, jolloin myös niillä yrittäjillä, jotka eivät päässeet mukaan digivalmennuksiin, ol mahdollisuus nähdä valmennukset ja saada henkilökohtaista opastusta. 

Lue lisää valmennussarjasta: http://jpyp.fi/tapahtumat/Digilla_Huipulle__Koulutussarja_83.html

Verkkokauppavalmennuksen toteuttaja on Valtteri Lindholm, joka tunnetaan ehkäpä Suomen parhaana verkkokauppojen asiantuntijana ja verkkokauppayrittäjänä. Innostavaan valmennukseen toivotetaan tervetulleeksi myös verkkokaupasta kiinnostuneet henkilöt Järviseudun ulkopuolelta. Valmennus järjestettiin 22.9.2020 Alajärvellä Punaisen Tuvan Viinitilalla, ja osallistujia oli tavoitemäärä, eli noin 40. Palaute valmennuksesta oli positiviisia, ja yrittäjät mainitsivat muunmuassa seuraavanlaisia konkreettisia hyötyjä: 

– Mitä pitää tehdä omille verkkosivuille.- Käytän asiantuntevaa palvelua, kun alan verkkokauppaa luomaan- Hinnoittelu- Facebook ei hyväksy myynnilistä, kaupallista tuotemarkkinointia linkityksellä.- Verkkokaupan ulkoasu- Verkkokauppa on tehokkain tapa mainostaa kivijalkaa!- turha kikkailu pois sivuilta- Antoi tukea omille ajatuksille- Toiminnanohjausjärjestelmän merkitys oli tärkeä nosto, joka monelta varmasti unohtuu kun suin päin mennään perustamaan verkkokauppaa.

Lue lisää verkkokauppavalmennuksesta: 

https://www.jpyp.fi/tapahtumat/Valtteri_Lindholm___Saumaton_verkkokauppa_myynnin_tueksi_85.html

Vaihe 3: Hyvien esimerkkien välittäminen ja vertaistuki

Samalla, kun koronavirus on pakottanut monia yrityksiä innovoimaan, ovat toisilla liikevaihto jopa noussut. Erityisesti verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan pandemian aikana. Tämän vuoksi projektissa pyritäänkin jakamaan hyviä toimintamalleja, ja motivoimaan niitä yrittäjiä innovoimaan, joita koronavirus on koetellut. 

Tämä projektin vaihe käynnistyy yritysvideoiden kuvaamisella, joilla sekä tuodaan näkyvyyttä alueen yrityksille, että jaetaan  tietoa ja hyviä käytäntöjä siitä, miten liiketoimintaa voi sopeuttaa muuttuvaan toimintaympäristöön. Erityisesti videoiden teemana on digimarkkinointi. 

Voit nähdä kuvatut videot JPYP:n Youtube- kanavalla

Videoita tullaan kuvaamaan syksyn 2020 ajan, ja ne tullaan julkaisemaan Youtubeen, Facebookiin, sekä Instagramiin. 

Webinaarisarja yrittäjän energiatason ylläpitämiseen

Tammikuussa 2021 aloitamme webinaarisarjan yhteistyökumppanimme IWELLOn kanssa, jossa pyrimme rakentamaan yrittäjien kanssa ymmärrystä siitä, miten muutoksen voi valjastaa menestykseksi, ja miten voi pitää energisen mielen ja uskon tulevaan myös synkkinä aikoina

Lue lisää tapahtumasta: https://www.jpyp.fi/tapahtumat/Uudella_energialla_vuoteen_2021___Etavalmennus_91.html

Vaihe 4: Yritysten sparraus ja innovointi

Näemme, että projektin toimenpiteet eivät ole kertaluontoisia, vaan niistä pyritään luomaan osa jatkuvaa toimintaa, jotta yrittäjät osaavat ottaa käyttöönsä onnistuneesti uudenlaisia työkaluja ja taitoja. Tämä mahdollistaa projektin tavoitteen saavuttamisen, eli seudun yritysten liiketoiminnan kehittämisen. 

Valmennusten aikana ja niiden jälkeen yrittäjiä tullaan tukemaan käytännössä uuden markkinointistrategian toteuttamisessa, sekä kokeilujen tekemisessä. Niille yrittäjille, jotka eivät päässeet mukaan koulutukseen, tarjotaan henkilökohtaista sparrausta. 

Digitaalisen osaamisen kehittämisen lisäksi syksyn aikana nousevia teemoja ovat esimerkiksi toiminnan tehostaminen, yritysten välinen yhteistyö, sekä yrityskohtaisen tilanneanalyysin haltuunotto. 

Yhteistyö

Projektin aikana tullaan tekemään runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten Etelä-Pohjanmaan muut AKKE- hankkeet, Suomen Yrittäjät, paikalliset yrittäjäjärjestöt, SeAmk maakuntakorkeakoulu, SEKES ry., tilitoimistot, rahoittajatahot sekä yksityiset palveluntarjoajat. 

Scroll to Top