Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Finnveran rahoitusratkaisut

Yritystä perustettaessa

Tutustu näihin rahoitus- ja tukimahdollisuuksiin: 

Finnveran alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin kotimaan investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta.

Alkutakaus

Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle. 

Finnvera-rahoitus yrityksen perustamiseen

Yrityksen ollessa toiminnassa

Tutustu näihin rahoitus- ja tukimahdollisuuksiin: Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin kotimaan investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Oma pankkisi hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta. 

Pk-takaus on tarkoitettu EU:n pk-määritelmän täyttävälle pk-yritykselle, jonka ensirekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Yritys voi olla kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi, ei kuitenkaan osuuskunta eikä rekisteröity yhdistys.

PK-takaus

Onko yritykselläsi tarpeeksi vakuuksia sen hakiessa lainaa pankista? Finnvera-takaus toimii osavakuutena pankin lainalle, ja voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiselle.

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten

 • markkinointiin
 • kone-, laite- ja tuotantotilainvestointeihin 
 • yrityksen toiminnan vaatiman kasvun käyttöpääoman rahoituksen vakuudeksi
 • projektien valmistusaikaisen rahoituksen vakuudeksi 
 • kausirahoituksen vakuudeksi 
 • liiketoiminnan oston tai yrityskauppojen vaatiman rahoituksen vakuudeksi
 • kotimaisiin toimitussopimuksiin liittyviin vakuuksiin
 • tuotekehitykseen.

Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi esimerkiksi seuraavissa rahoitusmuodoissa:

 • velkakirjaluotto 
 • luotollinen tili
 • luottolimiitti 
 • pankkitakaus (toimitusvakuus, muu vastuusitoumus)
 • pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)
 • factoringrahoitus

Finnvera-takaus

Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote, jonka etusija ja muut ehdot neuvotellaan yhdessä hankkeeseen senioriehtoista rahoitusta myöntävien rahoittajien kanssa. Hankkeiden kannattavuus ja rahoituskelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa.

Kasvu-laina

Onko vaikeaa löytää juuri sinun yrityksellesi sopivaa rahoitusvaihtoehtoa? Me autamme mielellämme kartoittamaan vaihtoehtoja!

Scroll to Top