Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Yritystä perustettaessa

Tutustu näihin rahoitus- ja tukimahdollisuuksiin: 

Tempo rahoitus

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-projektin jälkeen yrityksenne voi edetä tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Energiatuki

Energiatuen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä..

Yrityksen ollessa toiminnassa

Tutustu näihin rahoitus- ja tukimahdollisuuksiin:

Business Finland -useita rahoitushakuja

Explorer

Explorer-rahoituspalvelujen avulla voit hankkia tietoa yrityksellesi uudesta kansainvälisestä markkinasta, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmusrahoitus sopii teollisuusyrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään ja tehdä konkreettisia vastuullisuuden toimenpiteitä. Rahoituksen avulla yrityksenne voi selvittää toiminnassaan syntyvää hävikkiä ja keinoja vähentää sitä.

Energiatuki

Energiatuen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä..

Onko vaikeaa löytää juuri sinun yrityksellesi sopivaa rahoitusvaihtoehtoa? Me autamme mielellämme kartoittamaan vaihtoehtoja!

Scroll to Top