Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä sekä toimintaympäristön kilpailukykyä. Teemat pohjautuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle

1.9.2022-31.12.2024

Lue lisää

 

Työ etsii tekijäänsä

Hanke päättynyt. 

Lue lisää

 

Järviseutu Goes Smart

1.9.2020 – 30.6.2023

Lue lisää

 

Verkostot kasvun lähteenä

1.8.2021-28.2.2023

Lue lisää

 

Kotouttaminen tutuksi

1.8.2021-31.5.2023

Lue lisää

 

Liiketoimintaa uudessa normaalissa

1.8.2021-31.3.2023

Lue lisää

 

SEUTUKAUPUNKI rekry

1.1.2022-30.6.2023 

Lue lisää

 

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

31.8.2021-31.8.2023

Lue lisää

Päättyneet hankkeet


Cesme +

Toteutusaika: 1.10.2021-30.9.2022

Rahoittaja: EU / Interreg Europe

Projektipäällikkö: Jani Takamaa

Kuvaus: Cesme+ hankkeessa toteutettiin alueellinen raportti covid-19 pandemian vaikutuksista pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi hankkeessa haettiin hyviä käytänteitä kiertotalouden edistämiseksi alueellamme.

The additional activities of CESME+ concern the exchange of good practices between the regions involved, in sustainable practices of SME, after the pandemic recovery, through the adoption of the circular economy. The partnership consists of 7 partners from Greece, Italy, Finland and Bulgaria.

Työ etsii tekijäänsä

Toteutusaika: 2019-2022 
Rahoittaja: neljän Leader toimintaryhmän rahoituskehyksestä
Projektipäällikkö: Maria Yli-Sikkilä
Kuvaus: Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. 

Lue lisää

Asenteella duunia

Toteutusaika: 11.2018 – 4.2019
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Liitto
Projektipäällikkö: Mika Palosaari
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisua työvoiman kohtaamisongelmaan työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Hanke edistää työpaikkojen löytämistä, työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöiden saamista yrityksiin. Hanke kannustaa ja edistää uudenlaista yhteistyötä yritysten välillä.

Elinvoimaa kuntiin

Toteutusaika: 9.10.2017-30.4.2019
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Liitto, alueen kunnat, JPYP
Projektipäällikkö: Viivi Korkiatupa
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

ViVa - Vihreä ja vahva Järviseutu

Toteutusaika: 2016-2018
Rahoittaja: Aisapari ry ja Kuudestaan ry
Projektipäällikkö: Emilia Etula
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

Kaski - kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja: EAKR- ohjelma, alueen kunnat, JPYP ja alueen yritykset. 
Projektipäällikkö: Juha Lehtineva
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä niiden kilpailukykyä parantamalla. Keskeisiä yritysten kilpailukyvyn parantamisen edellytyksiä ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen, tehokas tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Volyymien säilyttäminen ja kasvu edellyttävätkin järjestelmällistä asiakaspalveluprosessien ja kaupallistamisen kehittämistä sekä uusien markkina-alueiden hankkimista. Käytettäviä keinoja ovat uusien innovatiivisten ja kysyntälähtöisten tuote-palvelukonseptien kehittäminen,
kaupallistamis- ja asiakaspalveluprosessien uudistaminen sekä alueen pienten yritysten hakeutumisen aktivointi uusille markkina-alueille.

Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Jouko Etula p. 044 297 0247, jouko.etula(at)jpyp.fi

Scroll to Top