Kehityshankkeet

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä sekä toimintaympäristön kilpailukykyä. Teemat pohjautuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle

1.9.2022-31.12.2024

Lue lisää

 

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa

1.9.2023-31.3.2024 

Lue lisää

 

Think Big! Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

1.9.2023-28.2.2026
Lue lisää

 

eRural resilience

1.7.2023-31.10.2026

Lue lisää

 

HUBI25

1.8.2022-31.12.2023

      Hanke on päättynyt

Lue lisää

 

Yrityskaupat käyntiin

1.11.2023-30.4.2026

Lue lisää

 

SEUTUKAUPUNKI rekry

Hanke on päättynyt. 

Lue lisää

 

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

Hanke on päättynyt

Lue lisää

Päättyneet hankkeet

Hubi25

Toteutusaika: 1.1-31.12.2023                                                                                                                                    Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liiton maakunnallinen kehittämisrahoitus AKKE              Projektipäällikkö: Vuokko Kraatari 01.01.2023-30.06.2023 ja Elina Rantalahti 01.07.2023-31.12.23 Kuvaus: JPYP oli mukana Järviseudun ammatti-instituutin hallinnoimassa Hubi 25 -hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli yhteisölliselle etätyötilalle ja pilotoitiin se. Lisäksi hankkeessa edistettiin yritysten digitalisaatiovalmiuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää uuden teknologian liiketaloudellista käyttöä.  

Liiketoimintaa uudessa normaalissa

Toteutusaika: 1.8.2022-30.9.2023
Rahoitus: Leader Aisapari Ry ja Leader Kuudestaan ry sekä alueen yritykset
Projektipäällikkö: Mirva Särkiniemi (1.11.2022-31.3.2023) ja Elina Rantalahti (1.4.-30.9.2023)
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli tukea JPYP:n toimialueen yrityksiä sopeutumaan Covid-19 pandemian aiheuttamiin liiketoimintaympäristön muutoksiin ja uuteen normaaliin. Hankkeen toimenpiteet keskittyivät yritysten talousosaamisen edistämiseen sekä digitaalisen liiketoimintamallin kehittämiseen. Hankkeessa toteutettiin talousteemaisia työpajoja sekä rakennettiin uusi digitaalinen liiketoimintamalli työkaluineen.    

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

Toteutusaika: 31.8.2021-31.8.2023
Rahoitus: REACT- EU:n EAKR 80 % ja oma rahoitus 20 %
Projektipäällikkö: Liisa Peltomaa
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli JPYP:n toimialueen pk-yritysten kasvun edistäminen sekä palvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Tavoitteena oli myös alueen yritysten kasvun edistäminen ja lisätä myönteistä ajattelumallia kasvuyrittäjyydestä, kansainvälistymisestä sekä oman liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeessa rakennettiin uusi innovatiivinen kasvuhalukkaille yrityksille suunnattu palvelukonsepti Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n palveluvalikoimaan. 

Hankkeessa tuotettu työkirja on tarkoitettu Järvi-Pohjanmaan alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Kirja on saatavana JPYP:n toimistoilta, pyydettäessä yrityskäyntien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@jpyp.fi

SEUTUKAUPUNKIrekry

Toteutusaika: 1.1.2022-30.6.2023
Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto (SEUTUAKKE)
Projektipäällikkö: Vuokko Kraatari
Kuvaus: JPYP osallistui osatoteuttajana SEUTUKAUPUNKIrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen -hankkeeseen yhdessä 15 muun Suomen seutukaupunkitoimijan kanssa. Hanke koostui neljästä työpaketista, joista Järviseudulla hankkeessa osallistuttiin edistämään TP1)  kansainvälisen rekrytoinnin ja rekrytointiprosessien kehittäminen yhdessä yritysten kanssa, sekä TP4) kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista. Hankkeen tuloksena alueen yritysten rekrytointivalmiuksia kansainvälisten osaajienpalkkaamiseen edistettiin sekä lisättin tietoutta kv-rekrytoinnista.

Kotouttaminen tutuksi

Toteutusaika: 1.1.2022-31.5.2023
Rahoittaja: LEADER Aisapari ry ja alueen yritykset
Projektipäällikkö: Elina Rantalahti
Kuvaus: Hankkeen tavoitteina oli saada uusia asukkaita seutukunnalle, kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi Järviseutua ja suomalaista yhteiskuntaa, välittää tietoa sekä valmentaa yrityksiä ja organisaatioita monikulttuurisiksi työympäristöiksi. Hankkeen tuloksena luotiin yhteinen Järviseudun kotouttamisohjelma, jossa erityisenä painotuksen kohteena ovat alueelle opiskelemaan tai töihin tulevat maahanmuuttajat sekä edistettiin tietoisuutta maahanmuutosta.

Järviseutu Goes Smart

Toteutusaika: 1.9.2020-30.6.2023
Rahoittaja: Leader Aisapari Ry ja Kuudestaan Ry
Projektipäällikkö: Jani Takamaa
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja työn tuottavuutta, edistää osaajien työllistymistä yrityksiin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille. Hankkeen tavoitteita edistettiin kolmen toimenpiteen kautta 1)liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen, 2) polku kansainvälistymiseen ja 3) korkeakouluyhteistyö ja korkeakouluopiskelijoiden tavoittaminen. 

Verkostot kasvun lähteenä

Toteutusaika: 1.8.2021-28.2.2023
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Liito, AKKE
Projektipäällikkö: Jouko Etula
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on muodostaa tilannekuva valmistavan teollisuuden yritysverkostojen toiminnasta ja vaikutuksesta kasvun ja kilpailukyvyn lisääjänä. Tilannekuvan muodostamisen jälkeen on vuorossa hyvien käytäntöjen vieminen mm. alueen rakennustuoteteollisuuden käyttöön. Hankkeen tuloksena toteutettiin verkostoanalyysi sekä haastatteluita verkoston jäsenten digitaalisesta tasosta ja kehittämisestä verkostoitumisen edistämiseksi. 


Cesme +

Toteutusaika: 1.10.2021-30.9.2022

Rahoittaja: EU/Interreg Europe

Projektipäällikkö: Jani Takamaa

Kuvaus: Cesme+ hankkeessa toteutettiin alueellinen raportti covid-19 pandemian vaikutuksista pieniin-ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi hankkeessa haettiin hyviä käytänteitä kiertotalouden edistämiseksi alueellamme.

The additional activities of CESME+ concern the exchange of good practices between the regions involved, in sustainable practices of SME, after the pandemic recovery, through the adoption of the circular economy. The partnership consists of 7 partners from Greece, Italy, Finland and Bulgaria.

Työ etsii tekijäänsä

Toteutusaika: 2019-2022 
Rahoittaja: neljän Leader toimintaryhmän rahoituskehyksestä
Projektipäällikkö: Maria Yli-Sikkilä
Kuvaus: Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. 

Lue lisää

Asenteella duunia

Toteutusaika: 11.2018 – 4.2019
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Liitto
Projektipäällikkö: Mika Palosaari
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisua työvoiman kohtaamisongelmaan työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Hanke edistää työpaikkojen löytämistä, työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöiden saamista yrityksiin. Hanke kannustaa ja edistää uudenlaista yhteistyötä yritysten välillä.

Elinvoimaa kuntiin

Toteutusaika: 9.10.2017-30.4.2019
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Liitto, alueen kunnat, JPYP
Projektipäällikkö: Viivi Korkiatupa
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

ViVa - Vihreä ja vahva Järviseutu

Toteutusaika: 2016-2018
Rahoittaja: Aisapari ry ja Kuudestaan ry
Projektipäällikkö: Emilia Etula
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

Kaski - kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja: EAKR- ohjelma, alueen kunnat, JPYP ja alueen yritykset. 
Projektipäällikkö: Juha Lehtineva
Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä niiden kilpailukykyä parantamalla. Keskeisiä yritysten kilpailukyvyn parantamisen edellytyksiä ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen, tehokas tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Volyymien säilyttäminen ja kasvu edellyttävätkin järjestelmällistä asiakaspalveluprosessien ja kaupallistamisen kehittämistä sekä uusien markkina-alueiden hankkimista. Käytettäviä keinoja ovat uusien innovatiivisten ja kysyntälähtöisten tuote-palvelukonseptien kehittäminen,
kaupallistamis- ja asiakaspalveluprosessien uudistaminen sekä alueen pienten yritysten hakeutumisen aktivointi uusille markkina-alueille.

Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Jouko Etula p. 044 297 0247, jouko.etula(at)jpyp.fi

Scroll to Top