eRural Resilience

eRural Resilience

Tausta:

Creating resilient rural communities in BSR based on the opportunities of digital bio businesses eli lyhyesti eRural resilience. Hankkeen avulla maaseudun kunnat ja yritystukiorganisaatiot voivat auttaa pk-yrityksiä lisäämään digitaalista osaamista biotuotteiden sähköisessä markkinoinnissa ja siten tarttumaan uusiin liketoimintamahdollisuuksiin. Maaseudulla asumisen houkuttelevuus on kasvanut viime vuosina (erityisesti COVIDin seurauksena). Yrityksiä houkuttaa näkökulma yhdistää vihreä ja digitaalinen siirtyminen, erityisesti etätyön edistäminen. eRural Resilience -hankkeen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka työkalujen avulla kohderyhmien on jatkossa helpompi tukea sähköisten bioyritysten liiketoiminnan aloittamista. PK-yritykset ja yksityishenkilöt , jotka eivät ole kohderyhmiä, ovat lopullisia edunsaajia.

 JPYP on hankepartnerina mukana kansainvälisessä Interreg Europe-rahoitteisessa eRural Resilience -hankkeessa yhdessä 14 hankepartnerin kanssa. Hankkeessa on mukana toimijoita seitsemästä maasta (Viro, Suomi, Puola, Saksa, Tanska, Latvia ja Liettua). 

Tavoitteet:

eRural resilience -hankkeen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaisia digitaalisen ja kestävän liiketoiminnan ratkaisuja maaseutumaisten alueiden kehittäjille ja yrityksille. Hankkeen kohderyhminä ovat alueelliset viranomaiset ja poliittiset päättäjät, elinkeinotoimijat sekä sidosryhmät. 

Toimenpiteet:

Hankkeessa toteutetaan kestävän liiketoiminnan sekä digitalisaation pilotointeja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden tukemana alueen yrityksiin pyritään synnyttämään uusia businessratkaisuja. Lisäksi hankkeessa edistetään maiden välistä yhteistyötä sekä luodaan uusia kansainvälisiä verkostoja. 

Perustiedot:  

Toteutusaika:  1.11.2023-31.10.2026

JPYP Toteutusalue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli

Hallinnoija: Association of Municipalities of Tartu
County/ Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Liisa Kuoppala p. 040 528 2561, liisa.kuoppala(@)jpyp.fi

Kokonaisbudjetti: 2,9 M, josta JPYP:n osuus 223 935 € 

Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region, Interreg BSR projektin sivu 

Interreg Baltic Sea Region logo
Scroll to Top