Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle -yritysryhmähanke

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle (UU MAMA) -yritysryhmähanke

Tausta:

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle (UU MAMA) -yritysryhmähankkeen syntymisen taustalla on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimien Hyvinvointia luonnosta – Wellbeing from Nature sekä Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeissa tehty selvitystyö. Hankkeissa on aktivoitu yritysryhmähankkeiden syntymistä ja hankkeet ovat olleet tukemassa hakuprosessia. Yhteisenä tavoitteena kaikilla yritysryhmähankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on lisätä tuotteistamisosaamista, löytää uusia yhteistyökumppaneita palveluvalikoimansa laajentamiseksi ja kasvattaa liiketoimintaansa. Viime vuosien nopeat muutokset matkailutoimialalla on lisänneet yritysten tarvetta uusien tuotteiden kehittämiselle.

Tavoitteet:

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle -yritysryhmän muodostavat eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat
yritykset, jotka ovat:
1) Punaisen Tuvan Viinitila Alajärveltä
2) Ikkeläjärven Koneurakointi Ky (Pitopalvelu Minna-Maria) Kauhajoelta
3) Kuorasjärven kartano Alavudelta
4) LentoHotelli (LSK Business Park Oy) Kauhavalta
5) Vauhti-Matin Ratsutila Soinista.

Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten tuotekehitysosaamista. Uusien kumppanuuksien solminen ja yritysten välisen yhteistyön syventäminen on tärkeä osa hankkeen toteuttamista. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän kesken kaikille yhteisiä toimenpiteitä ja ns. pienryhmissä toteutettavia toimenpiteitä sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä. Osallistuvat yritykset ja yritysten edustajat verkostoituvat ja kasvattavat osaamistaan opintomatkalla. He oppivat uusia tapoja tehdä
tuotteistamista ja tuottaa palveluja verkostomaisesti asiantuntijan opastamana yhteisissä työpajoissa ja yrityskohtaisissa sparrauksissa. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia myytäviä tuotteita. Yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta eri asiakaskohderyhmissä. Yrityskohtaisilla toimenpiteillä on kasvatettu yritysten osaamista ja edistetty yritysten näkyvyyttä.

Toimenpiteet:

Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten tuotekehitysosaamista (tuotteistaminen) ja saada aikaiseksi valmiita tuotteita sekä synnyttää uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeessa toteutetaan neljä (4) osittain yhteistä tai pienryhmäkohtaista toimenpidettä, joihin osallistuu joko kaikki yritysryhmähankkeeseen osallistuvat yritykset tai osa niistä. 

Yhteiset toimenpiteet:
Tuotekehitystyöpajat (tuotteistaminen)
Toimenpiteellä lisätään mukanaolevien yritysten tuotekehitysosaamista ja se toteutetaan ostopalveluna. Toimenpide on tarkoitus toteuttaa työpajasarjana, joissa käydään läpi mm. tuotekuvauksen laatiminen, asiakasryhmien tunnistaminen, tuotteen tai palvelun hinnoittelu, palvelun toteuttaminen ts. mitä osa-alueita tulee huomioida toteutuksen aikana sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä asioita. Tavoitteena on, että jokainen yritys tuotteistaa 1-2 tuotetta tai palvelua
työpajatyöskentelyn tuloksena.

Osittain yhteiset toimenpiteet tai pienryhmäkohtaiset toimenpiteet: 
Toimenpide 1: Opintomatka ruoka- ja hyvinvointipalveluja tuottaviin yrityksiin
Opintomatkalla vieraillaan kohteissa, joista saa ideoita omaan tuotekehittämiseen. Matkan aikana mukana olevat yrittäjät ja yritysten
edustajat verkostoituvat sekä oppivat tuntemaan toisia yrityksiä, yrittäjiä ja yritysten edustajia.

Toimenpide 2: Profiloituminen hyvinvointimatkailupalveluja tuottavaksi yritykseksi
Toimenpiteeseen osallistuvat yritykset terävöittävät omaa liikeideaansa hyvinvointimatkailupalveluiden osalta ja profiloituvat myös hyvinvointimatkailupalveluja tuottavana yrityksenä.

Toimenpide 3: Tuotteistamisen lisätyöpaja
Kaikille yhteisen tuotekehityksen työpajojen lisäksi osa yrityksistä osallistuu tuotteistamisen lisätyöpajaan. Lisätyöpaja on tarkoitettu hyvinvointimatkailupalvelujen tuotteistamisesta kiinnostuneille yrityksille. Työpajassa käydään läpi hyvinvointimatkailupalveluiden tuottamisessa huomioon otettavia asioita ja ideoida teemaan sopivia tuotteita.

Toimenpide 4: Ruokatuotteen päivittäminen
Toimenpiteeseen osallistuvat yritykset päivittävät nykyisiä ruokatuotteitaan ja menujaan. Toimenpide toteutetaan asiantuntijatyönä (ostopalvelu). Ruokapalvelun päivittämisessä huomioidaan paikallisuus, tarinat, elämyksellisyys, hinnoittelu sekä tuotteiden ja palveluiden laatu.

Perustiedot:  

Toteutusaika:  1.9.2022-31.12.2024

Toteutusalue: Alajärvi, Soini, Kauhava, Alavus, Kauhajoki

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Maria Ahvenniemi, p. 040 5691 693 maria.ahvenniemi(at)jpyp.fi

Kustannusarvio:  49 957,58 € 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)
Ohjelman toimenpide: 16.3 Mikroyritysten yhteistyö.
Julkisen tuen osuus 75 % ja yritysten oma rahoitusosuus 25 % 

Scroll to Top