Tietoa yrityksille ukrainalaisten työllistämisestä

Alkuperäisen tekstin on julkaissut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 20.4.2022.

Suomeen on saapunut Ukrainan sotaa paenneita jo tuhansia. Myös Järvi-Pohjanmaalle on saapunut kymmeniä ukrainalaisia. Suurin osa heistä on äitejä lapsineen. Arjen aloittamisessa keskeinen tuki on työllistyminen, joka suo taloudellista turvaa ja rytmiä arkeen. Useampi paikallinen yrittäjä miettiikin nyt, mitä kaikkea tulee huomioida, kun palkkaa Ukrainasta lähtöisin olevia henkilöitä palvelukseensa. Tässä kirjoituksessa nostetaan esiin keskeisimpiä vastauksia ja ohjeita työnantajien polttavimpiin kysymyksiin.

Tieto työpaikasta

 

Työnantaja voi esimerkiksi ilmoittaa paikalliselle TE-toimistolle halukkuudestaan palkata ukrainalaisia työntekijöitä. Yrityksen palveluprofiiliin lisätään tästä kertova koodi, jonka avulla ukrainalaisia työnhakijoita ohjataan hakeutumaan koodilla merkittyihin työpaikkoihin. TE-toimiston yhteystiedot tämän uutisen lopussa.

Työlupa

 

Ukrainasta paenneella ja tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa joko poliisiasemalle tai rajaviranomaiselle. Oleskeluluvan myöntämistä tai oleskelulupakorttia ei siis tarvitse enää odottaa. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Rekisteröintitodistuksen voivat antaa sekä poliisi että rajaviranomainen, tilapäisen suojelun hakupaikasta riippuen. Etelä-Pohjanmaalla tilapäisen suojelun rekisteröinti ja hakemus tehdään Seinäjoen poliisiasemalla. Aiemmin tilapäistä suojelua hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

 

Työnantajan tulee muistaa tehdä ukrainalaisesta työntekijästä ilmoitus, sillä kyseessä ei ole EU/ ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoituksen voi tehdä työnantajan Enter Finland -palvelussa https://enterfinland.fi/eServices/home/employer. Muutoin Etelä-Pohjanmaan alueen ukrainalaisten työntekijöiden oleskelulupiin liittyviä asioita käsittelee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteystiedot (te-palvelut.fi) »

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkattaessa löytyy myös Maahanmuuttoviraston sivuilta verkkosivuilta: https://migri.fi/tyonantajan-velvollisuudet-ulkomaista-tyovoimaa-palkatessa.

Neuvontapalvelut

 

Järvi-Pohjanmaan alueella neuvontaa tarjoaa Welcome2EP -hankkeen maahanmuuttokoordinaattori Galina Sillanpää ja Maria Kaijankangas. Neuvontaa tarjotaan Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. Welcome2EP neuvoo alueen yrityksiä sekä kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöitä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja prosesseissa.

Yhteystiedot:
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli: Galina Sillanpää, puh. 050 412 8851, sähköposti galina.sillanpaa(at)kurikka.fi.
Soini: Maria Kaijankangas, puh. 050 5700 111, sähköposti maria.kaijankangas(at)alavus.fi

Ukrainalaisten työnhaku ja työllistymispalvelut

 

Työnhakijoiksi ilmoittautuvien ukrainalaisten työllistymispalveluista vastaa TE-toimisto julkisista työvoimapalveluista säädetyn lain mukaisesti. Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset työnhakijat ovat oikeutettuja TE-toimiston käynnistämään alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan oleskeluluvan saatuaan. He voivat osallistua myös kotoutumiskoulutukseen sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisiin palveluihin.

Lain piiriin kuuluvia palveluita ovat esim. työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn arviointi, yrittäjävalmiuksien arviointi, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu alkukartoitus, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työkokeilu, palkkatuki ja työvoimakoulutus. Ukrainasta paenneilla työnhakijoilla on mahdollisuus palkkatukeen, mikäli siitä on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ja palkkatuen kriteerit muuten täyttyvät.

Lisätietoja ukrainaksi on saatavilla TE-palveluiden sivulta, jonka kautta voi ilmoittautua myös työttömäksi työnhakijaksi tarvittaessa.

Työttömäksi ilmoittautuminen (te-palvelut.fi) »

Suomen kielen opiskelu

 

Yrityksillä on mahdollista hakea yhteishankintakoulutuksena toteutettavaa TyöpaikkaSuomi -kielikoulutusta palkattaville tai palkkaamilleen työntekijöille. Yhteishankintakoulutuksena toteuttavaa kielikoulutusta varten työnantaja voi olla yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon tai ELY-keskukseen.

Lisätiedot kielikoulutuksesta (suomi.fi) »

Lisäksi Järvi-Pohjanmaan alueella kielikursseja maahanmuuttajille tarjoaa Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto ja Järvilakeuden kansalaisopisto.

Lisätietoa ukrainalaisten työllistämisestä ja työpaikkojen ilmoittamisesta antaa:

 

Henna Hautala Asiantuntija, kansainväliset rekrytoinnit ja yrityspalvelut

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut 0295 0 46647, 050 4778 998 henna.hautala@te-toimisto.fi  

Scroll to Top