Kasvu ja kasvun osatekijät uusien kehittämishankkeiden keskiössä

JPYP:llä on käynnistynyt kolme uutta kehittämishanketta yritysten liiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Hankkeiden yhdistävänä tekijänä on kestävä kasvu ja yritysten menestymisen tukeminen.

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa -hankkeessa selvitetään, miten Järvi-Pohjanmaalla voitaisiin tukea yritysten kasvua tietoperusteisesti ja entistä tarkemmin. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja tutkitaan, mitkä tekijät ja käytänteet ovat yritysten kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeimpiä. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Järvi-Pohjanmaan PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin perustuen. KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa -hanke avaa JPYP:lle uuden tutkimusyhteistyön, sillä hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutti. Hankkeen toimenpiteiden ja työskentelyn tuloksena on suunnitelma alueen yritysten kasvun ja menestymisen tueksi. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023–31.3.2024 ja sen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Liitto (2023 05 AKKE). Lisätiedot hankkeen sivulta : KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa.

Think big!

JPYP toimii osatoteuttajana Think big! Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -ryhmähankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimijoiden verkostoitumista ja osaamista painottuen erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation mahdollisuuksiin. JPYP osallistuu hankkeessa kasvutyökalujen ja toimintamallien yhteiskehittämiseen muiden hankepartnereiden sekä yritysten kanssa. JPYP toteuttaa hankkeessa omalla alueellaan kasvutyöpajoja, podcastin sekä yrityspilotteja, joissa hyödynnetään hankkeessa tuotettuja kasvutyökaluja. Think Big! -hanke tukee JPYP:n tavoitetta edistää kasvuyrittäjyyttä ja kasvumyönteistä toimintaympäristöä. Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. JPYP:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Alavuden Kehitys Oy sekä Isokyrön Kehitys Oy.  Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–28.2.2026 ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR, R-00484).

Lisätietoja: projektikoordinaattori Maria Ahvenniemi, maria.ahvenniemi@jpyp.fi

eRural resilience

JPYP on hankepartnerina mukana kansainvälisessä Interreg Europe -rahoitteisessa eRural resilience -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaisia digitaalisen ja kestävän liiketoiminnan ratkaisuita maaseutumaisten alueiden kehittäjille ja yrityksille. Hankkeen kohderyhminä ovat alueelliset viranomaiset ja poliittiset päättäjät, elinkeinotoimijat sekä sidosryhmät. Hankkeessa toteutetaan kestävän liiketoiminnan sekä digitalisaation pilotointeja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden tukemana alueen yrityksiin pyritään synnyttämään uusia businessratkaisuja. Hankkeessa tehdään maiden välistä yhteistyötä, sillä hankepartnereita on yhteensä seitsemästä maasta (Viro, Suomi, Puola, Saksa, Tanska, Latvia ja Liettua).

Lisätietoja: projektikoordinaattori Liisa Peltomaa, liisa.peltomaa@jpyp.fi

Scroll to Top