Järviseutu ja Kuusiokunnat korkeamman investointituen tukialueiksi

Valtioneuvosto on päättänyt EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista kaudelle 2022-2027. Uuden jaon mukaan Etelä-Pohjanmaan maakunnasta Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat nousevat II-tukialueeksi. 

Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukuntien lisäksi tukialueeseen II kuuluvat Keski-Suomen maakunnasta Jämsän seutukunta sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat, Päijät-Hämeen maakunnasta pohjoiset kunnat Hartola, Sysmä, Padasjoki ja Heinola sekä Pirkanmaan maakunnasta Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki. 

Tukialueluokitus määräytyy EU:n asettamien kriteereiden mukaan. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste. Tukialueen tulee myös olla maantieteellisesti yhtenäinen.  Suomessa esitettyjen tukialueiden korkeamman tuki-intensiteetin kautta pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä.

Tukialueluokituksen tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso voi olla korkeampi kuin muualla maassa. 

-Toivomme, että tukialuemuutos toimii aidosti yritysten investointikannustimena, toteaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Tuki vaikuttaa välittömästi muun muassa käynnissä oleviin yritysten kehittämisavustushankkeisiin. Tukitasoja koskeva lainsäädäntömuutos on valmisteilla, jonka jälkeen rahoitusviranomaisena toimiva ELY-keskus voi tehdä lainvoimaisia rahoituspäätöksiä korkeammalla tukiprosentilla.  -Alueellista ja valtakunnallista edunvalvontatyötä asian eteen on tehty pitkäjänteisesti. Kiitokset alueen kansanedustajille sekä viranhaltijoille vaikuttamistyöstä, lausuu Alanko-Luopa. 

Investointien uudet tukiprosentit ovat pienille yrityksille 35 prosenttia, keskisuurille yrityksille 25 prosenttia ja suurille yrityksille 15 prosenttia.  

Lue lisää Valtioneuvoston päätöksestä ja asetuksesta täältä 

Scroll to Top