Kolumni: Mistä apua työvoimapulaan?

Julkaistu Järviseudun Sanomissa 10.11.2021.

Talouden muutokset ovat nopeita 

Covid-19 pandemian jo hieman väistyessä sivummalle tai ainakin kauemmaksi jokapäiväisestä kahvipöytäkeskustelusta, olemme saaneet uuden haasteen, pulan osaavasta työvoimasta. Taloussuhdanteiden muutokset ovat yhä nopeampia ja niihin vastaaminen on tullut yhä vaikeammaksi. Maaliskuussa 2020 näytti siltä, että maailma pysähtyy nyt tähän, tuli totaalinen stoppi. Mutta ei aikaakaan, kun alkoi kuulua varsinkin valmistavan teollisuuden puolelta, että käänne parempaan olisi tulossa. Hyvin nopeasti olimme samassa tilanteessa kuin ennen pandemian puhkeamista. 

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy 

Useat yritykset ovat haasteiden edessä osaavan työvoiman saatavuuden kanssa. Tuoreen EK:n tutkimuksen mukaan 80 prosentilla yrityksistä on melko tai erittäin vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Työttömyysaste tällä hetkellä on erittäin alhainen, ollen välillä 3,5-5,6 %, Järviseudun osalta. Miten voidaan varmistaa tässä tilanteessa Järviseudulla olevien yritysten pysyvyys alueella, kun kilpailu osaajista käy yhä kiivaammaksi? Olemme tilanteessa, jossa työvoimaa on saatava Järviseudun ulkopuolelta alueen yrityksiin töihin. Onko ratkaisua haettava työperäisestä maahanmuutosta yhä aktiivisemmin? Vai saammeko täältä muualle, esimerkiksi opiskelun vuoksi, poismuuttaneet takaisin synnyinseudulle? Tärkeintä tässä kaikessa on kuitenkin se, että osoitamme omalla esimerkillämme ja toimillamme tulijat tervetulleiksi oli sitten kysymys kantaväestöstä tai maahanmuuttajista.  

Väestöennuste 2040 

Uusimman vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan ainoastaan maakuntakeskus Seinäjoen ja Ilmajoen kunnan väestökehitys on positiivinen Etelä-Pohjanmaalla. Ennuste on karua kertomaa siitä, miten paljon väestön ennustetaan vähenevän myös Järviseudulla. Toimiin on siis ryhdyttävä, jotta pystymme vastaamaan yritysten työvoiman kysyntään nyt ja tulevaisuudessa. Miten alueemme kunnat pystyvät tarjoamaan kuntalaisille ne peruspalvelut, jotka valtiovalta on niille asettanut, mikäli verotulot voimakkaasti laskevat nykyisestä. 

Nyt tarvitaan yhteistyötä koko Järviseudun kesken mm. aluemarkkinoinnin ja positiivisen viestinnän keinoin. Aiheeseen liittyy myös JPYP:n 23.11. järjestämä tilaisuus, jossa on mahdollisuus saada ideoita työnantajakuvan kirkastamiseen. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy elinkeinoyhtiön verkkosivuilta. Meidän tulee näkyä ulospäin entistä paremmin, jotta pysymme mukana kilpailussa asukkaista ja työntekijöistä. Nyt on tekemisen aika! 

Hyvää syksyä ja Joulun odotusta! 

Vesa Alanko-Luopa 

toimitusjohtaja 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

Scroll to Top