JPYP:n asiantuntijoiden palvelut nyt entistä laajemmin yritysten käytössä

JPYP:n uusi toimintakausi pyörähti käyntiin tammikuussa. Samassa yhteydessä uudistimme yhtiön tarjoamat elinkeinopalvelut alkavasta yritystoiminnasta aina omistajanvaihdostilanteeseen saakka. Tavoitteemme on, että palvelua tarvitseva yrittäjä saa parhaan avun tarpeeseensa. Tämän vuoksi täsmensimme henkilöstömme tehtävä- ja vastuualueita uudistuksen yhteydessä. Jatkossa henkilökuntamme on käytettävissä koko yhtiön toimialueella yrittäjän valitsemalla tavalla. Käytössämme ovat sekä fyysiset palvelupisteet kunnissa, että nykyaikaiset sähköiset palvelut.  

Yrittäjä voi olla jatkossa yhteydessä kehen tahansa JPYP:n työntekijöistä alueesta riippuen, mutta toiveensa mukaan voi myös jatkaa asiointia vanhan tutun yritysneuvojan kanssa. Katso alla olevasta kuvaajasta uusi roolijako, ja lue alta kunkin asiantuntijan ajatuksia heidän vastuualueistaan!

Pirkko Ylätalo

Alkavien yrittäjien palvelut ja yrittäjien talousneuvonta

Uudessa roolijaossa Pirkon erityisosaamisalueiksi tulevat uusien yritysten palvelut ja yritysten talousneuvonta koko toiminta-alueella. Käytännössä tähän kuuluu esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman sparrausta, liikeidean työstämistä, toiminnan kannattavuuden arviointia, markkinoinnin suunnittelua ja starttiraha- hakemukset. Lisäksi Pirkko auttaa rahoituksen kartoittamisessa liiketoiminnan alkuvaiheessa, mikäli yritys tarvitsee esimerkiksi koneita, kalustoa ja toimitiloja.

Talousasioiden lisäksi yhtiöoikeudelliset asiat ovat Pirkolle hyvin tuttuja – eli mikä yhtiömuoto valita yrityksen perustamisessa, ja miten muuttaa yhtiömuotoa. Samalla Pirkko neuvoo liiketoimintakauppaan liittyvissä kysymyksissä ja omistajanvaihdosasioissa, jos esimerkiksi uusi yrittäjä on ostamassa liiketoimintaa. Pirkon vahva talousosaaminen kumpuaa yli kymmenen vuoden kokemuksesta tilitoimistoyrittäjänä, ja sitä ennen rahoitusalan tehtävistä lähes 20 vuoden ajalta.  

Jouko Etula

Yritys- ja yritysryhmähankkeet

Jatkossa Jouko tulee vastaamaan aikaisempaa laajemmasta toimintakentästä, ja hän tulee työskentelemään toimialueen yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden parissa, sekä vastaamaan ja yritysryhmähankkeista. Näihin hankkeisiin kuuluvat muun muassa investoinnit laitteisiin, koneisiin ja toimitilojen rakentamiseen esimerkiksi ELY- keskuksen, Aisaparin tai Finnveran kautta. Kokemusta investointi- ja kehityshankkeista Joukolla on yli 30 vuoden ajalta elinkeinotehtävissä.

Korona on tuonut jotain hyvääkin – lähivuosina on saatavilla tavallista enemmän investointi- ja kehittämistukia”, kommentoi Jouko. Yritysten kone- ja laiteinvestoinnit ovat perinteisesti olleet maakunnan reuna-alueen kasvun pohjana, ja koko toiminta-alueella on edellytykset ainakin 50 hankkeeseen vuositasolla.

Vesa Alanko-Luopa

Hallinto ja kasvupalvelut valmistavassa teollisuudessa

Vesa on aiemmin vastannut toimitusjohtajan roolin lisäksi Vimpelin yrityksistä yritysneuvojana. Tulevassa roolijaossa Vesa jatkaa toimitusjohtajan tehtäviä, joihon kuuluvat esimerkiksi JPYP:n hallinnon asiat, yhteydet omistajayrityksiin, hallituksen esittelijänä toimiminen, edunvalvontaan liittyvät tehtävät, sekä yhteydet ja mukana oleminen maakuntakeskuksen yhteisissä tilaisuuksissa.

Lisäksi Vesa jatkaa erityisesti valmistavan teollisuuden puolella yritysneuvojana, johon hänellä on vahvaa osaamista esimerkiksi puutuoteteollisuudessa. Lähtökohtaisesti Vesa kuitenkin auttaa kaikkia yrityksiä – esimerkiksi niitä, jotka ovat tottuneet asioimaan hänen kanssaan. Erityisesti keskiössä ovat kasvua tavoittelevat ja kasvuhalukkaat yritykset. Uudessa roolijaossa Vesa on koko toiminta-alueen käytössä – siellä, missä hänen osaamisestaan on eniten hyötyä.

Maria Yli-Sikkilä

Alkavien yrittäjien palvelut ja kasvupalvelut palvelusektoreille

Maria jakaa Pirkon kanssa samat vastuualueet palvelemalla alkavia yrittäjiä. Yrittäjätaustansa vuoksi hän tietää, mitä yrittäjäarjen pyörittäminen on: ”Tiedän miten kovaa ja määrätietoista työtä menestyminen vaatii. Toisaalta tiedän myös sen, miten pienet asiat voivat johtaa epäonnistumiseen. ”  

Parasta Marialle on asiakaspalvelu ja ihmisten kohtaaminen – haasteiden ja ideoiden kuuntelu, pääkohtien poimiminen ja niistä eteenpäin ohjaaminen. Hän kokeekin olevansa kannustava tsemppaaja, joka auttaa yrityksiä toiminnassaan eteenpäin. Lisäksi Maria on toiminut ”Työ etsii tekijäänsä” -hankkeen projektipäällikkönä 2019 marraskuusta lähtien. ”Työ etsii tekijäänsä” on seitsemän kunnan yhteinen aluemarkkinointihanke (linkki hankkeeseen).  Maria myös koordinoi JPYP:n viestintää.  

Maria Ahvenniemi

Kasvupalvelut kauppa- ja palveluyrityksissä

Maria on aiemmin toiminut Lappajärven yritysneuvojana, ja laajentaa nyt rooliaan JPYP:n yrityspalvelupäällikkönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työssään Maria pyrkii koordinoimaan JPYP:n toimintaa ja palvelukehitystä vastaamaan mahdollisimman hyvin alueemme yrityskentän tarpeita. Samalla Marian vastuualueelle tulevat koko toiminta-alueella kauppa- ja palvelusektori.

Parhaimmillaan Maria kokee olevansa käytännön asiakastyössä, tukemassa yrityksiä muun muassa strategisissa kysymyksissä tai kirkastamassa pidemmän aikavälin kehityssuunnitelmia. Maria kertoo, että yritykset ovat olleet yhteydessä matalalla kynnyksellä, vaikka hän on ollut JPYP:ssa vasta alle vuoden. ”Uskon ja toivon olevani yrityksille myös tässä uudistuneessa roolissa helposti lähestyttävä henkilö, toimialasta riippumatta”, kommentoi Maria.

Jani Takamaa

Kasvu- ja kansainvälistysmispalvelut

Janille uutena tiimin jäsenenä tulevat vastuulle omistajayritysten kehittäminen, sekä kaikilla toimialueen yrityksillä vientiin liittyvät asiat. Vahvin osaaminen Janilla on elintarvikepuolen viennistä, jonka puitteissa hän on ollut mukana toteuttamassa messuja ja osastoja myös ulkomailla.

Itse yrittäjänä toimineena Janille yrittäjän realiteetit ovat tuttuja, ja kaikki yrittäjyyteen liittyvä on hänelle itselleen mieluisimpia teemoja. Janiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä erityisesti, kun vientimerkkinoille meneminen kiinnostaa.

Anniina Heikkilä

Markkinointi- ja digineuvonta yrityksille

Anniina työskentelee ”Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa”- hankkeessa, jonka puitteissa Anniina tukee yrityksiä sekä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ryhmissä, että sparraamalla yrittäjiä henkilökohtaisesti. Yritykset voivatkin olla häneen yhteydessä, mikäli he toivovat uusia näkökulmia myyntiin ja markkinointiin, tai heillä on jokin tekninen tai myynnillinen ongelma, johon he etsivät ratkaisua. Samalla Anniina auttaa yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa esimerkiksi varastonhallinnasta tilaustenkäsittelyyn ja myyntiin.

Anniinan osaamisalueeseen kuuluvat digitaalisen liiketoimintasuunnitelman teko, sosiaalinen media, verkkosivut, sekä toiminnanohjaus ja siihen liittyvät erilaiset digitaaliset ratkaisut.  ”Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, jolloin jokaiselle myös pyritään löytämään parhaiten heille sopiva ja toimiva ratkaisu yhdessä yrittäjän kanssa”, kommentoi Anniina.

Jukka Kuoppala

Palvelut maatalousyrittäjille

Vaikka Jukka työskentelee laajasti elinkeinojen kehittämisessä, on pääpaino ja vastuualue maaseututoimen tukihaussa. Tämän lisäksi Jukan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi maaseudun kehittäminen ja maatalouden investoinnit. Kokemusta vastaavista kehittämistehtävistä Jukalla on jo yli 30 vuoden ajalta.

Kaikkien JPYP:n työntekijöiden yhteystiedot ovat ylhäällä Yhteystiedot- valikossa!

Scroll to Top