JPYP mukana alueen markkinointitalkoissa

Mitä tulee mieleen Järvi-Pohjanmaasta? Missä sijaitsee Järvi-Pohjanmaa?  

Kun nämä kysymykset esitetään Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella, liian monelle jää edellä oleviin kysymyksiin vastaukseksi pelkkä tyhjä hiljaisuus. Asian edistämiseksi ja tilanteen muuttamiseksi tehdään nyt töitä alueen jokaisessa kunnassa. Mutta keitä meidän tulisi aluemarkkinoinnissa puhutella? 

Eri kohderyhmille suunnattu markkinointi on muuttunut yhä yksilökeskeisemmäksi. Tänä päivänä ei riitä, että aluemarkkinoinnin kohderyhmäksi asetetaan esimerkiksi korkeasti koulutetut, eläkeläiset tai lapsiperheet. Eri ikäryhmistä, sosiaalisissa luokista tai koulutusasteista löytyy samalla tavalla ajattelevia ja saman arvopohjan omaavia ihmisiä. Heitä voi yhdistää esimerkiksi halu elää väljemmin ja rauhallisemmin, halu juurevoitua tai haave kokeilla elämää maalaisidyllissä.  

Kohderyhmiä, yksilöitä on pystyttävä puhuttelemaan aidosti tunne- ja arvomaailmatasoilla.  Päälleliimatut sloganit ja trossaaminen eivät kannattele. Ehkä tässä piileekin perirehellisen ja aidon järviseutulaisen valtit. Viime vuosina koko alueella on tehty merkittäviä investointeja peruspalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin, jotka ovat toistaiseksi markkinoinnillisesti alihyödynnettyjä.  Alajärveltä löytyy monipuolisesti liikuntatiloja, Lappajärvellä on otettu käyttöön uusi peruskoulu, Soinissa mahdollistetaan ilmainen varhaiskasvatus, Vimpelissä valmistuu uusi intervalliosasto ja kökkähengessä nousee koirapuistoa sekä tanssiareenaa, ja Evijärvellä komeilee uusi päiväkoti. Itseämme emme liikaa koskaan kehu, naapurista puhumattakaan. Nyt pieneen kehumiseen olisi urheilutermein sitä kuuluisaa momentumia.   

Muutto- ja sijoittumispäätökseen vaikuttavat lukuisat järki- ja tunneperäiset syyt. Pelkkien uusien julkisten rakennushankkeiden perusteella tuskin kukaan tekee muuttopäätöstä, mutta esimerkiksi lapsiperhekohderyhmässä terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö on varmasti mukana vaakakupissa osana kokonaisuutta. Työn ja työllistymismahdollisuuksien tiedetään olevan ensisijainen kannustin sijoittumiselle. JPYP:n alueelle juurtuneissa yrityksissä tekijöitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. 

Me Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelussa olemme alueen markkinointitalkoissa mukana. Teemme aluemarkkinointityötä koko alueen elinvoimaisuuden eteen, erityisesti työn ja yrittäjyyden näkökulmista. Haluamme omassa markkinoinnissamme puhutella yrittäjyydestä ja alueemme toimintaympäristöstä kiinnostuneita yksilöitä ja yrityksiä.  Tulevan vuoden aikana tulemmekin JPYP:ssä nostamaan esiin positiivisia tarinoita yritysten onnistumisista, paluumuutosta sekä toivottavasti myös tarinoita uusien yritysten perustamisesta ja sijoittumisesta alueelle. Markkinoinnillisia valttikorttejamme ovat muun muassa ruuhka-Suomea alhaisemmat toimitilojen neliöhinnat, työvoimakustannukset sekä korkeaa työmoraalia tukeva paikallinen kulttuuri. Meillä on aidosti tilaa kasvulle!   

Maria Ahvenniemi

P.S. Järvi-Pohjanmaata tehdään näkyväksi ja kuuluvaksi maailmanennätyksen merkeissä kuluvan kuun lopussa, kun maailman suurin jääkaruselli rakentuu kolmen kunnan Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin yhteistyöllä Lappajärven jäälle 27.2Ota siis kuntien somet seurantaan! 

Linkki Järviseudun Sanomien juttuun 10.2. Jääkarusellin rakentumisesta

Scroll to Top