Järviseudulla polun kautta insinööriksi

SeAMK tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa insinööriopintoja Järviseudulla. Vaikkapa työn ohessa! 

Syksyllä 2021 SeAMK käynnistää ensimmäistä kertaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina sekä konetekniikan polkuopintoryhmät että automaatiotekniikan polkuopintoryhmät Alajärvellä ja Kauhajoella.

– Opiskelijat otetaan sisään avoimen polkuopiskelijoina, joille taataan mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi mikäli riittävä opintopistemäärä täyttyy ensimmäisenä vuotena, toteaa yksikön johtaja Heikki Rasku SeAMK Tekniikasta.

Opinnot järjestää SeAMK Tekniikka ja opintoja alueilla koordinoi SeAMK Maakuntakorkeakoulu.

Järviseutu saa osaavaa, paikallista työvoimaa

Marjo Vistiaho SeAMK Maakuntakorkeakoulusta kertoo, että opintojen tavoitteena on tuottaa konetekniikan sekä automaatiotekniikan monipuolisia ammattilaisia ja osaajia yritysten ja organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Koulutus palvelee hyvin Järviseudun aluetta sekä sen lähiseutua.

Miksi näin? Tällä uudella mallilla pystyttiin vastaamaan nopeasti alueen tarpeisiin.

– Järviseutu on tunnettu menestyvistä yrityksistä, joiden menestyminen myös tulevaisuudessa tarvitsee osaavia ammattilaisia. Yritysten kasvun ja alueen elinvoimaisuuden säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että alueelle ja yrityksiin sitoutuneita ammattilaisia löytyy läheltä työpaikkaa. Osaava henkilöstö mahdollistaa työpaikkojen ja yritysten säilymisen Järviseudulla, toteaa Vesa Alanko-Luopa, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelusta.

Ilmoittaudu mukaan

Kiinnostaako konetekniikka tai automaatiotekniikka? Onko tähtäimessä tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa? Haluatko kehittää itseäsi tai yritystäsi? Ryhdy opiskelemaan insinööriopintoja Alajärvellä!

Järviseudun konetekniikan polkuopintoihin sekä automaatiotekniikan polkuopintoihin valitaan kumpaankin ryhmään kahdeksan (8) opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, yhteensä 16 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa tiistaina 10.8. klo 8.00 ja päättyy perjantaina 13.8. klo 15.00.

Tällä ensimmäisellä polkuopintovuodella opintomaksu on 300 euroa.

– Monimuoto-opiskelu edellyttää sitoutumista, sillä niissä edetään tutkinto-opiskelun tahdissa. Opiskelu työn ohella voi toki välillä tuntua haastavalta – mutta se on täysin mahdollista ja aivan varmasti antoisaa, toteaa Vistiaho ja kannustaa rohkeasti hakeutumaan opintoihin nyt, kun ne tuodaan lähelle asuinpaikkaa.

Polulla opiskelu

Polkuopinnot (avoin AMK) toteutetaan hybridiopetuksena. Polkuopinnot alkavat torstaina 19.8. ja päättyvät toukokuussa 2022. Polkuopintojen laajuus on noin 60 opintopistettä. Opiskelu tapahtuu osana tutkintoa suorittavien monimuoto-opiskelijoiden ryhmää ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Sisällöllisesti polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta.

Polkuopintojen aloitus ja osittain myös teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena Alajärvellä. Verkkovälitteinen teoriaopetus on pääsääntöisesti torstai- ja perjantai-iltaisin ja osittain lauantaisin. Opetukseen voi osallistua

pienryhmässä Alajärvellä ja osin itsenäisesti etäyhteyden kautta. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia, jotka toteutetaan Seinäjoella. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti.

– Opiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan Suomen kärkipään teollisen mittakaavan kone- ja tuotantotekniikan laboratorioita, mainostaa konetekniikan koulutuspäällikkö Pasi Junell ja jatkaa, että konetekniikassa opinnot ovat tuotantopainotteisia. Tällöin opinnoista voi suorittaa hieman tavanomaista suuremman osan omalla työpaikalla tehtävien projektien muodossa.

– Automaatiotekniikan opiskelijat toteuttavat älykkäitä koneita, tuotantolinjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaalilaboratorioissamme, toteaa puolestaan automaatiotekniikan koulutuspäällikkö Jorma Mettälä. Nämä polkuopinnot suuntautuvat nimenomaan koneautomaatioon, tarkentaa Mettälä.

Polulta tutkintoon

Polkuopinnoissa suoritetuilla konetekniikan tai automaatiotekniikan opinnoilla voi hakeutua opiskelijaksi SeAMKin Insinööri (AMK) tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa keväällä 2022. Avoimen väylän hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään 45 polkuopintoina suoritettua opintopistettä. Kun tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi, niin voi suoraan jatkaa opiskelua toisen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka.

Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä haaveesta totta ja opiskella insinööriksi. SeAMKin rehtori Jaakko Hallila uskoo, että syksyllä alkavat insinööriopinnot houkuttelevat Järviseudulla ja sen lähialueilla asuvia.

– Korkeakouluopintojen suorittaminen työn, perheen ja harrastusten ohessa ei ole mahdotonta, mutta vaatii motivaatiota ja ajankäytön suunnittelua. Opiskelu omalla kotiseudulla vähentää matkoihin kuluvaa aikaa, mikä saattaa joskus olla ratkaisevaa koulutukseen hakeutumisen kannalta, kannustaa Hallila.

Tutustu polkuopintoihin tästä

Insinööri (AMK) automaatiotekniikka lue lisää tästä 

Insinööri (AMK) konetekniikka lue lisää tästä

Lisätiedot:

Marjo Vistiaho,

korkeakouluasiamies, SeAMK Maakuntakorkeakoulu

puh. 040 830 2127

marjo.vistiaho@seamk.fi

Scroll to Top