Kootusti yrittäjille ajankohtaista tietoa koronakriisissä

31.05.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu tukee alueen yrittäjiä maksutta erilaisissa koronakriisin aiheuttamissa tilanteissa. Avustamme esimerkiksi erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin liittyen, sekä neuvomme uuden kehityspolun löytämisessä. 

Koronakriisin neuvontapuhelin: 

040 670 4619 / Anniina Heikkilä

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, sekä muusta tuesta, jota tarjoamme yrityksille. Päivitämme sivua säännöllisesti uusien tukimuotojen tullessa yrittäjien käyttöön. 

10.5.2021 haettavissa olevat tuet: 

Kustannustuki (kolmas hakukierros)

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella.

Kustannustuen kolmas hakukierros on 27.4-23.6.2021, ja tukiehdot ovat edeltäviä hakukierroksia joistavammat. 

Kuva: Valtiokonttori

MITKÄ OVAT KRITEERIT TUEN SAAMISEKSI? 

KUINKA PALJON TUKEA VOI SAADA? 

Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa. Määrä riippuu joustamattomien kulujen suuruudesta ja liikevaihdon laskusta. Mikäli kuluja on yli 2000 euroa tukikaudella 1.11.2020-28.2.2021, maksetaan yritykselle vähintään 2000 euroa kustannustukea. 

MITEN TUKEA VOI HAKEA? 

Kustannustukea voi hakea 27.4.2021-23.6.2021 Valtiokonttorin sivuilla. Siirry tästä linkistä Valtiokonttorin sivuille

Mikäli sinulla on kysymyksiä kustannustukeen ja sen hakemiseen liittyen voit olla yhteydessä JPYP:n henkilöstöön. 

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna. Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on ollut suljettuna. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista joustamattomista kuluista 70 prosenttia.

Yritys voi hakea sulkemiskorvauksen lisäksi kustannustukea. 

Siirry tästä linkistä Valtiokonttorin sivuille kustannustuen hakuun. 

Katso tästä linkistä webinaari sulkemiskorvauksen hakemisesta. 

Maahan tulevien henkilöiden koronatestaus

Edelleen muun Euroopan ja maailman koronatilanne on huomattavasti Suomen tilannetta heikompi. Myös uusien koronavirusvarianttien leviäminen Suomeen huolestuttaa terveysviranomaisia. Siten valtioiden välistä matkustamista tulisi pyrkiä välttämään.

Toivomme, että jos alueen oppilaitoksissa/yrityksissä on ulkomaalaisia opiskelijoita tai työntekijöitä, oppilaitokset/yritykset informoivat heitä, että eivät tarpeettoman usein matkustaisi kotimaan ja Suomen välillä.

Mikäli oppilaitoksiin/yrityksiin saapuu opiskelijoita tai työntekijöitä ulkomailta, pyydämme varmistamaan etukäteen, että he noudattavat näitä ohjeita. Tällä tavalla minimoimme riskit koronavirusten muunnosten leviämiseksi alueellamme.

Suomeen tulevat:

·       Riskimaista maahan saapuvat ohjataan terveystarkastukseen maahantulo pisteillä. Alue-hallintoviraston päätöksistä riippuen terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista.

·       Maahantulo pisteiden terveysviranomaiset pyytävät henkilön yhteystiedot, yhteystietojen antaminen on pakollista.

·       Järvi-Pohjanmaan tartunnanjäljityksestä otetaan yhteyttä, kerrataan karanteeniohjeet ja ohjataan toiseen koronatestiin Järvi-Pohjanmaan perusturvan Drive In näytteenotto pisteellä >72h maahan saapumisen jälkeen. Yhteydenoton helpottamiseksi Järvi-Pohjanmaalaisia työnantajia suositellaan ohjeistamaan maahan saapuvia työnte-kijöitään kirjaamaan yhteystietolomakkeeseen myös työnantajan/ yhteyshenkilön tiedot.

·       Maahan saapuneen tai hänen valtuuttamansa yhteyshenkilön (esim. työnantaja) tulee olla yhteydessä ajan varaamiseksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan flunssapoliklinikalta toisen koronavirustestin ottamiseksi 72h ensimmäisen testin jälkeen p. 0624127700. Erillinen ohje liitteenä.

·       Maahan saapuvan tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toisen testin tuloksen valmistumiseen saakka

·       Poikkeukset karanteeni- ja testaussuosituksiin ym. ajankohtaista tietoa THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Suomesta lähtevät ja muu testaustarve:

·       Suomesta ulkomaille matkustavat, jotka tarvitsevat Covid-19 todistusta näytetuloksesta, ohjataan kääntymään yksityisten toimijoiden puoleen. Mm. Pihlajalinna, Terveystalo Oy ja Mehiläinen ottavat näytteitä.

·       Työmatkoja varten tarvittavat Covid-19 todistukset näytetuloksesta hankitaan työterveyshuollon tai yksityispuolen kautta.

·       Sote-alan työharjoittelu jaksoja varten mahdollisesti tarvittavat näytteet järjestetään opiskeluterveydenhuollon kautta

·       Urheilukilpailut, jos kilpailunjärjestäjä vaatii todistusta, ohjataan yksityispuolelle (ammattilaiset), nuorten kohdalla tapauskohtaisestitartuntatautilääkärin arvion perusteella

HUOM! Seuraa päivittyviä ohjeita. Päivittyvät ohjeet Suomeen saapuville matkustajille löytyy alla olevasta linkistä eri kielillä: https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87
 

ELY- keskus: Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksen kehittämisavustus voidaan 19.10-30.6.2021 myöntää: 

  • normaalina kehitysavustuksena
  • ​​​​​väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa
  • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.

Lue lisää kehittämisavustuksesta: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

Muu neuvot ja apu:

Katso läpi laatimamme yrittäjän muistilista: 

Mitä nyt pitää tehdä -yrittäjän muistilista koronakriisissä

Lainat yrityksille

Yrityksen markkinoinnin ja asiakaspalvelun digitalisointi

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut koronakriisin myötä, ja kaupankäynti on nopeasti siirtymässä verkkoon. Tämä luo uusia vaatimuksia yrittäjille, sekä osaamista markkinoida ja palvella asiakkaita tehokkaasti verkossa. Digitalisaati onkin jatkuvaa kehitystyötä, jossa oppii tekemällä. 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tukee alueen yrityksiä digitalisaation haasteissa niin laadukkaiden valmennuksien kuin yrityskohtaisten sparraustenkin merkeissä. Tätä prosessia on tukemassa Etelä-Pohjanmaan Liiton rahoittama ”yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa”- hanke, jonka tavoitteista ja toimenpiteistä voi lukea lisää hankesivulta

Syksyn 2020 aikana olemme järjestäneet useita valmennuksia liittyen verkkokauppaan ja digitaaliseen markkinointiin. Kaikki valmennukset on videotaltioitu, ja kaikilla JPYP:n alueen yrityksilä on mahdollisuus saada taltioinnin käyttöönsä. Pyydä taltioinnin sähköpostilla: anniina.heikkila@jpyp.fi. 

Katso JPYP:n Youtube- kanavalta esimerkkejä Järviseudun yrityksistä, jotka ovat panostaneet digitaaliseen markkinointiin.  

Scroll to Top