Loppuvuoden ajankohtaiset yrityksille SeAMKista

Tarjolla korkeakoulutettuja opiskelijoita harjoitteluun:

Mitä? Harjoittelijat ovat KOKO2023-täydennyskoulutukseen osallistuvia, korkeakoulutettuja, aikuisia opiskelijoita. 

Osallistuva yritys määrittelee työtehtävät/projektin, joihin yritys perehdyttää harjoittelijan. Työtehtävät voivat liittyä liiketoiminnan digitalisaatioon, tiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen, laatujohtamiseen ja Leaniin tai myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Jo ennen harjoittelua yritys voi halutessaan hyödyntää kehittämistehtävissä myös koko opiskelijaryhmää. Varsinaisessa harjoittelussa kehittämistehtävää siirretään käytännön operatiiviseen toimintaan yhdessä harjoittelijan kanssa. Harjoittelun aikana myös yrityksen osaaminen kehittyy.

Milloin? KOKO2023-koulutuksen opiskelijavalinnat tehdään tammikuun alussa, ja koulutus alkaa maanantaina 6.2.2023. Harjoittelu on 11.4.–2.6.2023.

Mahdollisuus työllistämiseen: Jos yrityksellänne on tarve työntekijälle vielä harjoittelun jälkeen, teillä on mainio mahdollisuus palkata ko. henkilön yritykseenne, sillä maksuttoman harjoittelujakson jälkeen teillä on henkilö, joka on tuttu ja joka tuntee yrityksenne. Huomioi myös mahdollisuus palkkatukeen. Opiskelijan palkkaaminen ei kuitenkaan ole edellytys harjoitteluun osallistumiselle.

Miten mukaan? Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja. Koulutusvastaava Sini Karjalainen puh. 040 830 0321 tai sini.karjalainen@seamk.fi

Lue lisää KOKO2023-täydennyskoulutuksesta:

https://www.seamk.fi/taydennyskoulutukset/koko2023-taydennyskoulutus-korkeasti-koulutetuille/

Päivitä osaamistasi SeAMKin korkeastikoulutetuille suunnatulla täydennyskoulutuksella: https://te-live.fi/lahetykset/D8zBkDRBF

AJANKOHTAISTA:

  • Testaa: Onko yrityksen liiketoiminta kannattavaa? Onko erilaiset riskit arvoitu? Onko johtaminen ihmisläheistä? Onko ympäristökuorma tiedossa? Pienille ja mikroyrityksille kehitetyn vastuullisuustyökalun avulla voi helposti ja käytännönläheisesti testata yrityksen vastuullisuustoimenpiteiden tason ja kehittää edelleen vastuullisuustyötä. Linkki työkaluun https://bit.ly/3rPr6gR

Uutta osaamista voi hankkia SeAMKin täydennyskoulutuksista ja avoimen opintojen tarjonnasta. Tutustu alla olevaan listaan ja valitse omasi. Opinnot ovat edullisia, hinta on 10 €/op. Osa opinnoista on täysin verkossa ja osa SeAMKin kampuksella toteutettavia.

Keväällä 2023 alkamassa seuraavat osaamiskokonaisuudet (ilmoittautuminen opintoihin 11.12.2022 mennessä):

  • Elintarvikekehittäjä 20-30 op. Koulutuksessa saat elintarvikkeiden valmistuksessa tapahtuville ilmiöille selityksen ja ymmärrät, miksi eri vaiheita elintarviketeollisuudessa tehdään.
  • Henkilöstöosaaminen johtamisen tukena 10 op. Koulutuksessa käsitellään henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja opitaan soveltamaan niitä käytännön johtamistyössä. Henkilöstöjohtamista tarkastellaan myös osaamisen kehittämisen ja itsensä johtamisen näkökulmista.
  • Materiaalitekniikka 15 op. Koulutus tarjoaa laite-ja konesuunnittelijoille syventävää tietoa materiaalien valintaan.
  • Ohjelmistosuunnittelu 42 op Huom! Tämä koulutus osallistujille maksuton. Koulutuksessa perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin, web-ohjelmointiin, ohjelmistorobotiikkaan sekä data-analytiikkaan. Koulutus antaa perusvalmiuksia ohjelmistosuunnittelijan tehtävään.
  • Ruokaketjun kiertotalous 10 op. Koulutuksessa perehdyt hiilenkiertoon liittyviin tekijöihin ja reunaehtoihin erityisesti ruokaketjussa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/

Koko Avoimen AMK -tarjonta löytyy täältä: www.seamk.fi/avoinamk

SeAMK Maakuntakorkeakoulu avaa monimuotoista toimintaansa kuuden artikkelin juttusarjalla

SeAMK Maakuntakorkeakoulun kuuden artikkelin juttusarja avaa seudullisten yhteyshenkilöiden toimintaa ja osaamista sekä SeAMKin palveluita maakunnan kehittämiseksi. Lue artikkelit täältä: https://www.seamk.fi/seamk-maakuntakorkeakoulu-avaa-monimuotoista-toimintaansa-kuuden-artikkelin-juttusarjalla/

Opas yrityksille: Ota haltuun strategia, henkilöstöjohtamisen prosessi ja digitaaliset työvälineet

SeAMK Ruoka etsii yrityksiä toimeksiantajiksi

SeAMK ruoka-ala kouluttaa osaajia koko pellolta pöytään-ruokaketjuun: agrologeja, bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä sekä restonomeja.

Osana opintojaan opiskelijat laativat yksilötyönä tai ryhmissä räätälöidyn harjoitustyön yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tarjolla on useita erilaisia kursseja ja harjoitustyön aiheita. Yritys voi antaa yhden tai useamman toimeksiannon. Kurssien opettajat ohjaavat tutkimusprosessia.

Alla olevan linkin takaa löytyy listaus opintojaksoista, joihin haemme toimeksiantoja sekä muita yrityksille suunnattuja yhteistyömahdollisuuksia: https://bit.ly/SeAMKruoka-ala2022-2023

Lisätiedot: SeAMK Maakuntakorkeakoulu, korkeakouluasiamies Marjo Vistiaho, s-posti: marjo.vistiaho@seamk.fi  tai puh. 040 830 2127

Scroll to Top