Kehittämispäällikkö Jani Takamaan kolumni Järviseudun Sanomissa

KATSE TULEVAAN

KORONAPANDEMIAN  vähitellen hellittäessä on syytä nostaa katseet tulevaisuuteen, alueemme kehittämiseen ja kasvuun. Suomen talous selvinnee pandemiasta ennustettua pienemmällä notkahduksella ja talouden ennustetaankin kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Järviseudun kehityskulku noudattaa pitkälti valtakunnallista linjaa ja pandemian aiheuttamat taloudelliset vauriot ovat jäämässä pelättyä pienemmäksi. Isoilta irtisanomisilta ja lomautuksilta on vältytty.

Alueen yrityksissä tilanteet ovat toki hyvin erilaisia ja toimialojen kesken on suurta vaihtelua. Teollisuuden ja valmistavien yritysten osalta tilanne on hyvä, kun taas majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alan toimijat ovat joutuneet rajoitusten vuoksi kärsimään tilanteesta huomattavasti enemmän. Kuntatalouteen pandemialla on ollut lopulta positiivinen vaikutus lisääntyneiden valtionosuuksien muodossa. Jatkossa tarkka taloudenpito sekä vyönkiristys jatkunee entiseen malliin, kun vastaavia rahoja tuskin on enää luvassa tuleville vuosille. Yrityksille on ollut tarjolla erilaisia tukimuotoja kriisin aikana ja osa yrityksistä on saanut näistä mukavasti potkua toiminnalleen, paljon uutta on kehitetty ja innovoitu. Tämä tulee jatkossa näkymään parempina tuloksina, lisääntyneinä työpaikkoina ja osaajien tarpeen kasvuna. Jälleen täytyy todeta, että näiden eniten kärsineiden toimialojen tukiratkaisut eivät ole aivan osuneet maaliin ja toivotaankin että nyt haussa oleva kustannustuki III ja sulkukorvaus tuovat tähän muutoksen. Ilahduttavaa on ollut nähdä myös kuntien jakamat toiminta-avustukset kolmannen sektorin toimijoille, joilta suurelta osin toiminta ja näin ollen myös varainkeruun mahdollisuudet ovat olleet pysähdyksissä.

KESÄÄ KOHTI mentäessä pandemiatilanne helpottunee entisestään rokotusten ja normaalin kausivaihtelunkin myötä. Osa tapahtumista on peruttu alkukesän osalta, mutta heinäkuusta eteenpäin näköpiirissä on jo markkinoita, teatteria ja ulkoilmatapahtumia. Toivotaan että nämä pystytään turvallisesti järjestämään. Käytetään aktiivisesti oman alueemme yritysten palveluita ja osallistutaan tapahtumiin, kun niiden aika on! Näkisin, että tässä synkässä koronapilvessä on hopeareunus, kun se vain huomataan. Maaseutu on nostanut profiiliaan merkittävästi niin asumisen kuin vapaa-ajan vieton osalta ja alueemme on tulevaisuudessa selkeä vaihtoehto kaupunkiasumiselle. On meistä itsestä kiinni, kuinka hyvin saamme kiinni orastavasta talouden toipumisesta ja kuinka osaamme viestiä ulospäin positiivisesti alueemme vahvuuksista. Rakennamme itse ilmapiiriä, jossa on hyvä yrittää, asua sekä elää. Ja senhän me osaamme!

Jani Takamaa

Kehittämispäällikkö

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Scroll to Top