Liiketoimintaa uudessa normaalissa

Tiivistelmä

Päivämäärä 16.3.2020 muutti monien elämää, erityisen radikaali muutos oli useissa mikroyrityksissä (1-9henkilöä). Liiketoiminta ei sujunutkaan enää totutulla tavalla ja yritys toiminta oli aivanuuden edessä, liikevaihto pieneni ja toiminnan kannattavuudelta meni pohja. Yritystoimintaa jatkaakseen oli mietittävä uusia keinoja ja oli toteutettava toimintaauudella tavalla. Valitettavan usein liiketoiminnan suunnittelu on kuitenkin näissä pienissä yrityksiä erittäin minimaalista. Hankkeen tavoitteena onkin antaa JPYP:n toimialueen mikroyrityksille selviytytymiskeinoja edelleen jatkuvaan ja muotoaan muuttavaan koronapandemiaan ja tuoda lisäksi valmiuksia tulevaan, uuteen normaaliin.

Heille tuodaan hankkeen toimesta keinoja liiketoimintansa analysointiin ja sen pohjalta tilitoimistojen kanssa rakennetun digitaalisen “LT-mallin”myötä yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä yritysten, tilitoimistojenja rahoittajien välillä.

Hankkeeseen valitaan kokopäiväinen projektipäällikkö, joka tiiviissä yhteistyössä toimialueen elinkeinotoimijoiden kanssa toteuttaa hankkeen toimia.

Hankkeessa kartoitetaan alkuun hankkeen varsinainen kohderyhmä, JPYP:n toimialueen mikroyritykset. Tämän jälkeen käydään läpi alueen yritysten kanssa toimivat tilitoimistot, joiden myötävaikutuksella tarkennetaan yritysanalysointia ja tältä pohjalta toimintatapoja yrityksille. Hankkeen toteutus- ja toimintatavoissa joudutaan huomioimaan vallitseva tilanne. Yhteistilaisuuksien korvaaminen ja yhteydenpidon hoitaminen digitaalisin välinein ja menetelmin on monilta osin välttämätöntä. Toiminnassa huomioidaan jatkuvuus siten, että hankkeessa mukana olevia yrityksiä opastetaan “LT-mallin” käyttäjiksi niin, että siitä tulee heille jatkossa tapa suunnitella ja hoitaa liiketoimintansa toteuttamista. Tarpeen mukaan hankkeessa myös ohjataan yrityksiä jatkotoimiin yrityksille kehittämispalveluja tarjoaville tahoille.

Perustiedot

Toteutusaika:  1.8.2021-31.3.2023

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Kustannusarvio: 119.740 €

Rahoitus: Leader- toimintaryhmät: Aisapary ry ja Kuudestaan ry

Vieritä ylös