Liiketoimintaa uudessa normaalissa

Tausta

Päivämäärä 16.3.2020 muutti monien elämää, erityisen radikaali muutos oli useissa mikroyrityksissä (1-9henkilöä). Liiketoiminta ei sujunutkaan enää totutulla tavalla ja yritys toiminta oli aivan uuden edessä, liikevaihto pieneni ja toiminnan kannattavuudelta meni pohja. Yritystoimintaa jatkaakseen oli mietittävä uusia keinoja ja oli toteutettava toimintaa uudella tavalla. Valitettavan usein liiketoiminnan suunnittelu on kuitenkin näissä pienissä yrityksiä erittäin minimaalista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on antaa JPYP:n toimialueen mikroyrityksille selviytymiskeinoja edelleen jatkuvaan ja muotoaan muuttavaan
koronapandemiaan ja tuoda lisäksi valmiuksia tulevaan, uuteen normaaliin.

Heille tuodaan hankkeen toimesta keinoja liiketoimintansa analysointiin ja sen pohjalta tilitoimistojen kanssa rakennetun digitaalisen “LT- mallin” myötä
mahdollistetaan yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä yritysten, tilitoimistojen ja rahoittajien välillä.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus- ja toimintatavoissa joudutaan huomioimaan vallitsevan tilanteen rajoitukset. Yhteistilaisuuksien pienentäminen tai korvaaminen sekä yhteydenpidon hoitaminen digitaalisin välinein ja menetelmin on monilta osin välttämätöntä.

Toiminnassa huomioidaan jatkuvuus siten, että hankkeessa mukana olevia yrityksiä opastetaan alueelle hankkeen jälkeen käyttöön jäävän “LT-mallin” käyttäjiksi niin, että siitä tulee heille jatkossa tapa suunnitella ja hoitaa liiketoimintansa toteuttamista.

Tarpeen mukaan hankkeessa yrityksiä ohjataan myös jatkotoimiin kehittämispalveluja tarjoaville tahoille.  Hankkeen avulla voidaan tukea myös omistajanvaihdostilanteita sekä ohjata tukalassa taloustilanteessa olevia yrityksiä avun piiriin.

Hankkeessa kartoitetaan alkuun hankkeen varsinainen kohderyhmä, JPYP:n toimialueen mikroyritykset. Tämän jälkeen käydään läpi alueen yritysten kanssa toimivat tilitoimistot, joiden myötävaikutuksella tarkennetaan yritysanalysointia ja tältä pohjalta toimintatapoja yrityksille.

Perustiedot

Toteutusaika:  1.8.2021-30.9.2023

Toteutusalue: Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Elina Rantalahti 

Kustannusarvio: 119.740 € 
Rahoitus: Maaseuturahasto Leader- toimintaryhmät: Aisapary ry ja Kuudestaan ry 90% yksityinen rahoitus 10%

Digitaalinen liiketoimintamalli

Liiketoimintaa uudessa normaalissa -hankkeen toimenpiteenä toteutettu digitaalinen liiketoimintamalli kokoaa yhteen yrityksille hyödyllisiä sähköisiä työkaluja oman yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valitut työkalut YritysTulkki, OmaYritys-Suomi sekä MicroEntren analyysityökalut tukevat yrityksiä  käytännön liiketoimissa sekä kommunikoinnissa esimerkiksi eri rahoittajien kanssa. Valituissa työkaluissa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että ne palvelevat eri elinkaarivaiheessa olevia yrityksiä. 

Digitaalinen liiketoiminta malli on joukko työkaluja yrityksen ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Digitaalinen liiketoimintamalli toteutettiin osana Liiketoimintaa uudessa normaalissa -hanketta.
Hankkeessa kehitetyn mallin keskiössä on alueen yritysten talousosaamisen parantaminen. Valitut työkalut ovat helppokäyttöisiä, selkeitä ja rahoittajien tarpeet täyttäviä. Valitut työkalut ovat vapaasti alueen tilitoimistojen, pankkien ja muiden yritysten taloutta kehittävien tahojen käytettävissä.

Tutustu työkaluihin alla olevien suorien linkkien kautta tai koostusti www.jpyp.fi/palvelut-yrityksille/sahkoiset-palvelut
YritysTulkki
Oma Yritys-Suomi
MicroEntre kasvuanalyysi ja digivalmiusanalyysi

thumbnail_LUN_hanke_logobanneri-maria
Scroll to Top