Kotouttaminen tutuksi

Tausta

 

Järviseudun väkiluvun ennustetaan laskevan vuoteen 2040 mennessä noin 4600 hlöä (tilanne 31.12.2018 oli 20237 hlöä). Syntyvyys on kuolleisuutta pienempi ja muuttoliikkeen suunta vie poispäin. Ihmiset eläköityvät. Esimerkiksi kunnallisen eläkelaitoksen arvion mukaan Alajärven kaupungilta siirtyy seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle 221 henkilöä. Tarvitsemme uusia asukkaita ja uusia tekijöitä. Emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja toimia tilanteen edistämiseksi. Työ on aloitettava perusasioista ja sitä on jatkettava pitkäjänteisesti. Seudullamme työskentelee jo jonkin verran Suomen ulkopuolelta tulevia henkilöitä, pääosin kausityöntekijöinä esim. maa-ja marjatiloilla sekä turkistarhoilla. Kyseisten toimialojen yrittäjät ovat todenneet, että ilman näitä kausityöntekijöitä liiketoiminnan jatkuminen olisi ollut vaakalaudalla.

Kotouttaminen tutuksi- hanke on tiedonvälityshanke ja sen tarkoitus on tietoa välittämällä tukea yritysten sekä organisaatioiden valmiuksia työllistää maahanmuuttajia.

Perustiedot

Toteutusaika 1.8.2021-31.5.2023

Toiminta-alue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Yhteyshenkilö: Elina Rantalahti 040 1913130

Kustannusarvio: 52 259 €

Rahoitus: Aisapari ry ja alueen yritykset

Tavoitteet

Tavoitteena on saada uusia asukkaita seutukunnalle, kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi Järviseutua ja suomalaista yhteiskuntaa, välittää tietoa ja valmentaa yrityksiä sekä organisaatioita monikulttuurisiksi työympäristöiksi.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteiden avulla aloitetaan työ, jolla pyritään tiedottamaan työperäisen maahanmuuton positiivisia vaikutuksia, hidastamaan väen vähenemistä seudulla ja saamaan uusia asukkaita, valmennetaan yrityksiä sekä organisaatioita monikulttuuriseksi työympäristöksi.
 
1.Tiedolla myönteisyyttä ja suvaitsevaisuutta
 • Tiedon välittäminen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä asioista ja asennevaikuttaminen, kerrotaan onnistumisista hyödyntämällä yritys-ja henkilötarinoita
2.Kotouttamismallit sujuvaksi koko perheen huomioivaksi kokonaisuudeksi
 • Järviseudun kuntien kotouttamisohjelmien arviointi ja mallien sujuvan toteuttamisen varmistaminen
 • etsitään yhteistyökumppaneita esim. järjestöistä ja yhdistyksistä paikallisen kotouttamisen edistämiseksi
 • tehdään Järviseudun yhteinen suunnitelma työperäisen maahanmuuttajan tavoittamiseksi.
 • tehdään suunnitelma kokeilusta, jossa seudulle muuttava saa ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedot ja avun. Esimerkiksi tietoja vapaista asunnoista, terveydenhuoltopalveluista ja päivähoitoon ja kouluun liittyvistä asioistasekä työpaikkaliidit puolisolle.  Suunnitelma huomioi erityisesti maahanmuuttajat, mutta koskee kaikkia seudulle muuttavia. Suunnitelma kokeilusta tehdään yhteistyössä yritysten ja kuntien kanssa.
3.Tiedolla ja taidolla monikulttuuriseksi työympäristöksi
 • tiedotetaan hyvistä malleista ja käytänteistä kansainvälisen rekrytoinnin tukena. Hyödynnetään Menestystäyrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen –hankkeessa vuonna 2018 tehtyä opasta, eli tiekarttaa. Tiekartassa on 22 kohtaa, joista saa hyviä tienviittoja matkalla kansainvälisen työvoiman rekrytointia.
 • järjestetään seminaari, jossa asiantuntijapuheenvuoroja-järjestetään tiedotus-ja infotilaisuuksia. Tilaisuus/tilaisuuksia, jossa maahanmuuttajat sekä yritykset kohtaavat. Tilaisuus/tilaisuuksia, jossa yritykset saavat neuvoja ja ohjeita kohtaamalla  asiantuntijoita, jotka työskentelevät kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin parissa.
 • järjestetään vertaistukitapaaminen yritysten kesken mentoroinnin keinoin. Vertaistukiryhmässä kokeneet kansainvälistä työvoimaa työllistäneet yritykset toimivat mentoreina vastaten yrittäjien kysymyksiin. Tapaamisessa jaetaan käytännön hiljaista tietoa liittyen rekrytointiin, työsuhteeseen onnistumisiin ja mahdollisiin ongelmiin.
 • 2 opintomatkaa: 1Närpiöön ja 1 Kauhavan seudulle-suunnitellaan ja tuotetaan oppaita yritysten ja kuntien käyttöön

Hankkeen tuotokset/tulokset

 • Kuntien ja yritysten käyttöön suunnitellaan ja tuotetaan opas/oppaita maahanmuuttajien työllistämisessä huomioitaviin asioihin
 • kirjallinen suunnitelma yhteistyössä yritysten ja kuntien kanssa kokeilusta, jossa alueelle muuttava saa ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedot ja avun, kuten tietoja vapaista asunnoista, terveydenhuoltopalveluista ja päivähoitoon ja kouluun liittyvistä asioista. Suunnitelma tukee ja huomioi kaikki alueelle muuttavat.
 • kirjallinen Järviseudun yhteinen suunnitelma työperäisen maahanmuuttajan tavoittamiseksija tukemiseksi
 • hankkeen oletetaan vaikuttavan myönteisesti seudun väestön ja yritysten suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon.
 • yritysten ja kuntien valmiudet toimia monikulttuurisena työpaikkana paranevat aktiivisen tiedottamisen, valmentamisen ja asian ympärillä tehtävän uudenlaisen verkostoitumisen ja yhteistyön avulla
 
Scroll to Top