Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toiminta-ympäristössä

Yritysvastuullisuus

Alta löydät tietoa yritysvastuullisuudesta. Tutustu teksteihin ja täytä sen jälkeen yritysvastuullisuuden työkirjaa. Pääset alkuun yritysvastuullisuustyössä.

Yritysvastuullisuuden infopaketti

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Yrityksen ekologinen vastuu

Yrityksen taloudellinen vastuu

Yritysvastuullisuuden työkirja

Tausta

Suomi on kohdannut erittäin vakavan koronaepidemian, jonka vaikutukset Suomen ja myös oman alueemme talouteen ovat merkittävät. Monen yrityksen toiminta on kokonaan vaakalaudalla ja vielä useampi joutuu etsimään uusia toimintamalleja. Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaan sekä asiakasvaatimuksiin. Edellisessä AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) – hankkeessa pyrimme ensisijaisesti tukemaan yrityksiä koronakriisin keskellä. AKKE- jatkohankkeessa ”Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä” jatketaan edellisessä hankkeessa aloitettua työtä, mutta samalla laajennetaan uusille osa-alueille.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja niiden elinkeinopalvelujen, ELY-keskuksen, Business Finlandin palvelujen, oppilaitosten, TE-toimistojen, rahoittajien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrityksiä tukevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Toteutusaika:  27.4.2020-31.10.2022

Toteutusalue: Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Evijärvi

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Vuokko Kraatari 040 5321804

Kustannusarvio: 143.960 €

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto (AKKE- rahasto)

Tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on tukea yrityksiä menestymään muuttuneessa yhteiskunnassa, jossa erityisesti koronapandemia on muuttanut nopeasti asiakaskäyttäytymistä ja -tarpeita.

Hankkeen tavoitteet jaetaan neljään eri kategoriaan: (1) viestintä, (2) asiakaspalvelun ja yritystoiminnan digitalisaatio, (3) vihreä kasvu ja yritysvastuullisuus, ja (4) yrittäjien hyvinvointi ja yhteistyö.

(1) Viestintä: Informaatiota erilaisista tukimuodoista, koulutuksista ja kehityshankkeista on paljon, ja se on pirstaloitunutta. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin taata, että yrittäjät saavat heille relevanttia tietoa nopeasti ja helposti.

(2) Asiakaspalvelun ja yritystoiminnan digitalisaatio: Jo AKKE- hankkeen ensimmäisessä vaiheessa olemme havainneet, että yritysten digitaalinen osaaminen on hyvin vaihteleva. Siinä missä muutamat yritykset ovat menestyneet verkkokaupan avulla, ja käyttäneet sosiaalista mediaa tehokkaasti markkinointiin, ovat monet yrittäjät vasta aloittamassa digimarkkinointia. Monella yrityksellä ei ole vielä riittävästi osaamista tai motivaatiota digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Keskeinen tavoite onkin tarjota kokonaisvaltaisesti monipuolista tukea yrittäjille, jotka ovat hyvin eri vaiheissa digitalisaation osalta.

(3) Vihreä kasvu ja yritysvastuullisuus: Yritysten vastuullisuuden merkitys korostuu kasvavassa määrin sekä kuluttajien arvoissa, että alueellisten ja kansainvälisten tukien kohdistumisessa.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Järvi-Pohjanmaan alueen yrittäjien vastuullisuuskäytäntöjä eri sektoreilla, tukea yrittäjiä kasvattamaan yritysvastuullisuuttaan, sekä viestiä siitä tehokkaasti yritysten asiakkaille.

(4) Yrittäjien hyvinvointi ja yhteistyö: Kulunut vuosi on ollut monille yrittäjille todella raskas, ja monet yritykset eivät ole voineet lainkaan toimia siinä muodossa, missä ne ovat ennen toimineet.

Tavoitteena onkin järjestää sellaista toimintaa, joka sekä kohottaa alueen yritysten hyvinvointia, että mahdollistaa kasvavan yhteistyön.

Toimenpiteet

 

1. Tiedottaminen

Koronatukien alkuvaiheessa hankeessa keskityttiin tehokkaaseen tiedottamiseen verkossa ja sähköpostin välityksellä, sekä kontaktoimaan yrityksiä henkilökohtaisesti puhelimitse. Näin on varmistettu, että kaikki ne yritykset, jotka voivat saada tukea, hakevat tukea. Yhteensä heinäkuun 2020 aikana oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti viiteenkymmeneen yritykseen yritysten kustannustuen puitteissa. Samalla tuettiin hakemusprosessia, vastattiin kysymyksiin, sekä tarvittaessa ohjattiin yrittäjä yritysneuvojalle.

Tiedottamista jatketaan aina uusien tukimuotojen tullessa. 

Projektin näkyvyys sanomalehdissä:

Järviseudun sanomat 29.6.2020 Hankkeella eväitä yritysten kehittämiseen poikkeustilanteessa

Torstai- lehti 29.6.2020: JPYP:llä uusi hanke yritystoiminnan kehittämiseen

Järviseudun sanomat 14.8.2020 Järviseudulle yritysten poikkeusrahoitusta 2,6 miljoonaa

Järviseudun sanomat 25.9.2020: Verkkokauppatilaisuus keräsi runsaasti yrittäjiä

Järviseudun sanomat 4.9.2020: Yrittäjien ja kunnan aamukahvit

Järviseudun sanomat 20.1.2021: Yrittäjille uusia eväitä alkaneeseen vuoteen

Järviseudun sanomat 23.3.2021: Digiloikka hirvitti, mutta se onnistui

2.Asiakaspalvelun ja yritystoiminnan digitalisaatio

Kartoituksen avulla tutustuttiin yritysten valmennuksen tarpeeseen 

Heinäkuussa 2020 suoritettiin kartoitusta yritysten digitaalisista valmiuksista.  Kyselyyn vastanneista yrittäjistä (13) yksikään ei maininnut seuraavansa Facebook- tai Instagram- sivujensa analytiikkaa ja kävijämääriä, ja suurin osa yrityksistä ei panosta verkkosivujen hakukonenäkyvyyteen, tai seuraa sivujen kävijämääriä. Vaikka vastauksia saatiin vain rajalliselta määrältä yrittäjiä, heijastaa se yleistä digimarkkinoinnin osaamisen tasoa seudulla – monet ovat jo kokeilleet esimerkiksi Facebook- mainontaa, mutta harva on käyttänyt digitaalista mediaa tavoitteellisesti ja strategisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Tutkimus ei kuitenkaan kuvasta kaikkia yrityksiä, sillä muutamat seudun yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti digimarkkinoinnin avulla.

Suurin syy rajalliseen digimarkkinoinnin haltuunottoon koettiin olevan osaamisen puute (75 %) ja ajanpuute (50 %).

Vaikka osaamisvaje oli jo aikaisemmin tiedossa, auttoi kyselytutkimus valmennusten räätälöintiä yrittäjille sopivaksi, sekä tarkensi osaamispulan alueita.  Yrittäjät toivoivat, että koulutuksissa keskityttäisiin (1)  hakukonenäkyvyyteen, (2) Facebook- sisällän kehittämiseen, (3) Instagram- profiilin sisällön kehittämiseen, (4) maksetun markkinoinnin toteuttamiseen ja (5) Googlen hakusanamarkkinointiin.

Tarpeiden pohjalta luotiin valmennussarja sekä erillinen verkkokauppatilaisuus

Kokonaisuudeksi valittiin yksi neljäkertainen valmennusssarja, jossa syvennytään digimarkkinoinnin eri osaamisalueisiin, sekä erillinen verkkokauppavalmennus, joka on kaikille avoin – myös niille, jotka vasta suunnittelevat yrityksen perustamista.

Digivalmennussarjan toteuttaa Sanna Virtanen, joka on hankkinut kokemusta erityisesti pienten yritysten tukemisesta ja sparraamisesta digimarkkinoinnissa, sekä vetänyt vastaavia valmennuksia eri maakuntien yrityksille. Valmennussarjaan valittiin 30 yritystä, ja valmennukset toetutettiin sekä aamu- että iltapäiväryhmänä mahdollistaaksemme pienemmät ryhmäkoot. Valmennuksiin oli myös mahdollista osallistua etäyhteyden avulla erityisesti koronatilanteen heikentyessä Järvi-Pohjanmaalla.

Valmennukset videoitiin, jolloin myös niillä yrittäjillä, jotka eivät päässeet mukaan digivalmennuksiin, oli mahdollisuus nähdä valmennukset ja saada henkilökohtaista opastusta.

Verkkokauppavalmennuksen toteuttaja on Valtteri Lindholm, joka tunnetaan ehkäpä Suomen parhaana verkkokauppojen asiantuntijana ja verkkokauppayrittäjänä. Innostavaan valmennukseen toivotetaan tervetulleeksi myös verkkokaupasta kiinnostuneet henkilöt Järviseudun ulkopuolelta. Valmennus järjestettiin 22.9.2020 Alajärvellä Punaisen Tuvan Viinitilalla, ja osallistujia oli maksimimäärä, eli noin 40. Palaute valmennuksesta oli positiviisia, ja yrittäjät mainitsivat muunmuassa seuraavanlaisia konkreettisia hyötyjä:

– Mitä pitää tehdä omille verkkosivuille.

– Käytän asiantuntevaa palvelua, kun alan verkkokauppaa luomaan

– Hinnoittelu

– Facebook ei hyväksy myynnilistä, kaupallista tuotemarkkinointia linkityksellä.

– Verkkokaupan ulkoasu

– Verkkokauppa on tehokkain tapa mainostaa kivijalkaa!

– Turha kikkailu pois sivuilta

– Antoi tukea omille ajatuksille

-Toiminnanohjausjärjestelmän merkitys oli tärkeä nosto, joka monelta varmasti unohtuu kun suin päin mennään perustamaan verkkokauppaa.

Huhtikuussa 2021 järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa kaksi markkinointivalmennusta. Valmennuksiin osallistui 20 yritystä. Alla markkinointimateriaali huhtikuussa järjestetyistä valmennuksista. Valmentajana toimi Sini Karjalainen. 

Lisäksi touko- kesäkuussa 2021 järjestettiin kaksi Canva- työpajaa: yksi livenä Lappajärven Kivitipussa, ja toinen Teamsin välityksellä. Työpaja oli mahdollista katsoa myös tallenteena. Canva- työpajoihin osallistui yhteensä 24 yritystä. Työpajojen vetäjänä toimi Anniina Heikkilä. Alla markkinointimateriaali Canva- työpajasta. 

Canva- työpajan markkinointimateriaali

Syksyllä 2021 digitaalisen markkinoinnin valmennuksia jatketaan

Edellisen vuoden oppien ja yrittäjien keskuudessa nousseiden tarpeiden pohjalta järjestetään syksyllä 2021 viisi digitaaliseen markkinointiin liittyvää valmennusta ja työpajaa. Lue lisää alla olevista linkeistä: 

Sparraus yritysryhmissä

Yrittäjille on järjestetty mahdollisuus osallistua sparraukseen yritysryhmissä. Yhteensä sparrauksiin on osallistunut 22 yritystä. 

Talvella 2022 tullaan järjestämään uusia yritysryhmiä, joihin yrittäjillä on mahdollisuus osallistua. 

Digimarkkinoinnin työkirja

Keväällä 2021 koottiin yhteen järvipohjalaisten yrittäjien digimarkkinoinnin työkirja. Työkirjan pohjalla oli digimarkkinointikysely ja haastattelut alueen yrittäjien kanssa. 

Voit ladata ja lukea digimarkkinoinnin työkirjaa tästä linkistä

3. Vihreä kasvu ja yritysvastuullisuus

Vaihe käynnistyy syksyllä 2021-talvella 2022. 

Hankkeessa pyritään aluksi kartoittamaan alueen yritysten tämänhetkisiä toimia vastuullisuuden lisäämiseksi. Tässä voidaan käyttää apuna ulkopuolisia viitekehyksiä ja indikaattoreita, joilla yrityksille osataan kohdentaa oikeanlaisia kysymyksiä.

Alustavan tarvekartoituksen jälkeen siirrytään suunnittelemaan alueen yrityksille sopivia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään yritysten ja alueen kilpailukykyä yritysvastuullisuuden kautta.

Toimenpiteet tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta ne voivat sisältää esimerkiksi työpajoja, valmennuksia, tietoiskuja ja sparrauksia.

4. Yrittäjien hyvinvointi ja yhteistyö

Samalla, kun koronavirus on pakottanut monia yrityksiä innovoimaan, ovat toisilla liikevaihto jopa noussut. Erityisesti verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan pandemian aikana. Tämän vuoksi projektissa pyritäänkin jakamaan hyviä toimintamalleja, ja motivoimaan niitä yrittäjiä innovoimaan, joita koronavirus on koetellut.

Tämä projektin vaihe käynnistyy yritysvideoiden kuvaamisella, joilla sekä tuodaan näkyvyyttä alueen yrityksille, että jaetaan  tietoa ja hyviä käytäntöjä siitä, miten liiketoimintaa voi sopeuttaa muuttuvaan toimintaympäristöön. Erityisesti videoiden teemana on digimarkkinointi.

Voit nähdä kuvatut videot JPYP:n Youtube- kanavalla.

Videoita tullaan kuvaamaan syksyn 2020 ajan, ja ne tullaan julkaisemaan Youtubeen, Facebookiin, sekä Instagramiin.

Webinaarisarja yrittäjän energiatason ylläpitämiseen

Tammikuussa 2021 toteutimme webinaarisarjan yhteistyökumppanimme IWELLOn kanssa, jossa pyrimme rakentamaan yrittäjien kanssa ymmärrystä siitä, miten muutoksen voi valjastaa menestykseksi, ja miten voi pitää energisen mielen ja uskon tulevaan myös synkkinä aikoina.

Webinaarisarjaan osallistui noin 20 yritystä. 

Yrittäjien hyvinvointiaamut

Talvella-keväällä 2022 järjestetään kuusiosainen yrittäjien hyvinvointiaamujen sarja. Tilaisuuksista lisätietoja Tapahtumat -osiossa. 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset ja vaikutukset on esitetty alla kategorioittain.

(1) Viestintä on monipuolista ja tavoittaa kaikki alueen yritykset. Alueen yritykset kokevat, että he saavat helposti tukea esimerkiksi tukihakemusten tai kehitysprojektien tekemiseen, ja että yritysneuvojat ovat helposti saavutettavissa. Yrittäjät tietävät, kehen olla yhteydessä erilaisten kysymysten parissa, ja kynnys yhteydenottoon on matala.

(2) Asiakaspalvelun ja yritystoiminnan digitalisaatio: Suurin osa alueen yrittäjistä on panostanut näkyvyyteensä digitaalisesti esimerkiksi verkkosivun tai Facebook- sivun välityksellä. Useita sellaisia yrityksiä, jotka eivät ennen markkinoineet itseään verkossa, on saatu innostettua verkkomarkkinointiin. Kasvaneen verkkomarkkinoinnin myötä yritysten asiakaskunta kasvaa, sillä heillä on mahdollisuus tavoittaa kustannustehokkaasti yhä suurempi määrä ihmisiä. Verkkokauppa Järvi-Pohjanmaalla kasvaa, osoittaen, että digitalisaaton avulla yrittäjyys on yhä enemmän paikkariippumatonta. Uusia ”verkkoyrityksiä” syntyy alueelle.

(3) Vihreä kasvu ja yritysvastuullisuus: Yritykset ymmärtävät, mitä vastuullisuus tarkoittaa yritystoiminnassa, ja miten sitä voi hyödyntää kilpailuetuna. Yritykset tunnistavat erilaisia indikaattoreita, joita he voivat käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa. Yritykset kehittävät toimintaansa vastatakseen paremmin vastuullisen yritystoiminnan määritelmää. Alueen yrityksille voidaan ohjata erilaisia tukia, jotka on kohdistettu erityisesti vihreään kasvuun.

4) Yritysten hyvinvointi ja yhteistyö: Yrittäjien kesken havaitaan vähemmän ns. ’burn outista’ johtuvia keskeytyksiä, tai kyvyttömyyttä panostaa yrityksen kehitykseen haastavassa tilanteessa. Yritykset tukevat kasvavassa määrin toisiaan, ja auttavat toisiaan innovoimaan ja keksimään ratkaisuja yhdessä.

Yhteistyö

Projektin aikana tullaan tekemään runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten Etelä-Pohjanmaan muut AKKE- hankkeet, Suomen Yrittäjät, paikalliset yrittäjäjärjestöt, SeAmk maakuntakorkeakoulu, SEKES ry., tilitoimistot, rahoittajatahot sekä yksityiset palveluntarjoajat.

Scroll to Top