Uusi rahoituskausi, uusia rahoitusinstrumentteja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus vuosina 2023–2027 on kansallisesti yhteensä noin 10 miljardia euroa. Suomen CAP-suunnitelman tavoitteena ovat aktiivinen ruoantuotanto, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Lisäksi läpileikkaavana tavoitteena on edistää osaamista, innovaatioita ja digitalisaatiota.

Mutta mikä muuttuu edellisestä ohjelmakaudesta? Toimenpiteet ovat pääosin samoja, mutta yritysrahoituksen painopisteissä korostuvat aikaisempaa vahvemmin yritysten kasvu ja uudistuminen, liiketoimintaedellytysten parantaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, tuottavuuden kasvu, digitalisaatio, työllisyyden kasvu, kestävä kehitys sekä vihreän siirtymän vauhdittaminen. Lisäksi haku on ensimmäistä kertaa täysin sähköinen, ja hakemukset jätetään Hyrrä-palveluun.

Tuet avautuvat vaiheittain

Tuet avautuvat vaiheittain tulevan kesän ja syksyn aikana. JPYP sekä rahoittavat tahot viestivät hakujen avautumisesta, joten kannattaa ottaa toimijoiden sometilit ja uutiskirjeet seurantaan ajantasaisimman tiedon saamiseksi.

Jos pohdit, olisiko yrityksesi tuleva hankinta tai kehittämistarve rahoituskelpoinen, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä JPYP:n yritysneuvojiin, niin selvitetään hankkeistusmahdollisuus yhdessä. JPYP:n neuvontapalvelu on maksuton.

Alle on koottu lyhyt tiivistys ELY:n ja Leader-ryhmien kautta haettavista yritystuista. Nyrkkisääntönä uudella rahoituskaudella on, että Leader-ryhmät rahoittavat mikrokokoluokan yritysten hankkeita ja ELY isompia PK-yritysten yli 100 000 euron kokonaisuuksia. Toimialakohtaiset rajoitukset yritysrahoituksen myöntämiseen on listattu, mutta on hyvä muistaa, että yritysrahoitus on aina harkinnanvaraista.

Huomioitavaa ELY -yritystuissa

Mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen investointien osalta avustusta voidaan myöntää tuttuun tapaan uusien tai toimivien yritysten investointeihin, investoinnin toteutettavuustutkimukseen sekä aineettomiin että aineellisiin investointeihin, kuten koneisiin ja laitteisiin. Investoinnin hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja yläraja tulee vastaan 1,5 miljoonassa eurossa. Käytettyjen koneiden ja laitteiden osalta on huomioitavaa, että käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinnan tulee olla suuruusluokaltaan yli 50 000 euroa. Tukitaso investoinneissa mikro- ja pienyrityksille on 20–35 prosenttia.

ELY:n kautta on haettavissa myös kehittämisavustusta liiketoiminnan kehittämistoimenpiteisiin. Tuotteiden, palveluiden, menetelmien, teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen sekä muiden innovaatioiden kehittäminen soveltuvat kehittämisavustuksella rahoitettavan hankkeen sisällöksi. Pohdittaessa kehittämisavustuksen hyödyntämistä oman yritystoiminnan kehittämiseen on hyvä muistaa, että hankkeen kehittämistoimet eivät voi kokonaan muodostua kehittämistyöstä johtuvista yrityksen sisäisistä palkkakuluista. Kehittämisresursseja voidaan ostaa yrityksen ulkopuolelta hankkimalla ulkopuolista asiantuntijaosaamista.

Yleistä ELY:n yritysrahoituksesta

Tietoa uuden kauden rahoitustuotteista ja reunaehdoista Etelä-Pohjanmaalla

Leader tuet yrityksille

Leader-yritystuet on suunnattu pääosin yrityksille, jotka työllistävät enintään viisi henkilötyövuotta. Jatkossa tukea voivat hakea myös osa-aikaiset yrittäjät. Aiemmalta kaudelta tuttua investointitukea täydentämään on saatu kokonaan uusia tukimuotoja, kuten kokeilutuki ja tuki omistajanvaihdokseen.

Investointitukea voidaan myöntää päätoimisille yrittäjille ja jatkossa myös osa-aikaisille yrittäjille. Tukea voi hakea esimerkiksi koneiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen rakentamiseen, kunnostamiseen tai hankkimiseen. Leader-tukea (tuki 20–35 %) myönnetään 5000–100 000 euron investointeihin.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa. Tukea voi hakea muun muassa käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pienkalustohankintoihin. Tuen määrä on osa-aikaisille yrittäjille 5000 euroa ja päätoimisille yrittäjille 7500 euroa. Lisäksi tukea voi hakea yrittäjyyskokeiluun. 2500 euron tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta. Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada 5000 euroa tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Yrityksen kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Tukea voi hakea muun muassa asiantuntijapalveluihin ja tuotekehitykseen. Tuen määrä on 3000 euroa. Lisäksi kehittämisen suunnitteluun on mahdollista hakea 1000 euron tukea ja kehittämisen aloittamiseen 2000 euron tukea.

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa, jotka voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien kokeilemiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tuki voi olla 2500–7500 euroa.

Yritysryhmähankkeessa kolmesta kymmeneen yritystä tai maatilaa kehittää yhdessä toimintaansa. Lisäksi hanke voi sisältää jonkin verran yksittäiseen yritykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Tuki prosentti on 75 prosenttia, ja tuki myönnetään hallinoivalle organisaatiolle.

www.aisapari.net

www.kuudestaan.net

Scroll to Top