Yritystuet -nyt avoinna olevat haut

Marraskuun loppuun mennessä on avoinna kuljetus- ja työkonealan yrityksille suunnattu polttoainetuki ja maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatuki. Lisäksi pk-yritysten kehittämisavustus on haettavissa vuoden loppuun saakka. Poimimme sinulle tiiviin infopaketin eri tukimuodoista. Lue lisää tukimuodoista ja kehittämisavustuksesta alta. Mikäli sinulla on kehittämisidea tai pohdit voisiko yrityksesi saada tukea, ota yhteyttä JPYP:n asiantuntijoihin niin kartoitetaan maksutta mahdollisuuttasi hakea yritystukia.

Polttoainetuki  

Polttoainetuki kuljetus- ja työkonealan yrityksille on haettavissa 30.11.2022 saakka. Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita. 

Tuen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 % tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuella ei korvata sähkön siirtohintaa ja sähköveroa, eikä myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja. 

Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 % tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa. 

Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta https://www.valtiokonttori.fi/…/korvaus-ja…/polttoainetuki/ 


Tukea yritysten energiainvestointeihin elpymisvaroista 
 Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea yritysten energiainvestointeihin 30.11.2022 asti.  

Haussa on viimeinen hakujakso tälle vuodelle ja kyseiset EU-varat on myönnettävä tämän vuoden loppuun mennessä. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista. 

Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten on määritelty edellytetyksi tavanomaisissa maaseudun yritystuissa. 

Vastaavanlaista hakua ei ole enää tulossa. Ensi vuonna tukea yritysten aurinkopaneeli- tai ilmalämpöpumppuhankintoihin ei myönnetä erillisenä tukena vaan osana muuta rakennusinvestointia. 

Tukitasot 

Maaseudulla toimiva maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin verottomista kustannuksista. Muu maaseutuyritys puolestaan voi saada tätä tukea 30 prosenttia. Muulla maaseutuyrityksellä tarkoitetaan maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä, jotka eivät harjoita maataloustuotantoa. 

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasulaitoksen tai -tuotantoyksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kokonaiskustannuksista. 

Tukea on mahdollista saada myös harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdoksen suunnitteluun 5 000 – 10 000 euroa. 

Tukea voivat hakea tuotannollista yritystoimintaa tai palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset kuten esimerkiksi metallialan, puutuotetoimialan tai matkailualan yritykset. Tuki on tarkoitettu maaseudun mikro- ja pienyrityksille. 

ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. Otathan ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä ELY-keskuksen yritysrahoituksen asiantuntijaan Juha Koskeen puh: 0295 027 574 juha.koski(@)ely-keskus.fi Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus.  

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (hyrra.ruokavirasto.fi) 

Yrityksen kehittämisavustus  

Yrityksen kehittämisavustuksen viides hakujakso on avoinna 3.10.-31.12.2022.   

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:   

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;   

2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;   

3) tuottavuuteen;   

4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen tai   

5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

Ennen hakemista rahoittaja suosittelee tutustumaan Länsi-Suomen yritysrahoituslinjauksiin 
Rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomessa toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitusta haetaan EURA2021-järjestelmän kautta.  

Tutustu tarkemmin erityistavoitteiden sisältöihin ja rahoitettaviin teemoihin: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/ 

Kehittämisavustuksen hakemiseen on tarjolla ’Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta’ -palvelua, joka tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen hakemiseen. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat auttavat selvittämään yrityksen rahoituksen tarvetta, neuvovat yrityksille uuden EU:n ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia ja rahoituksen hakemisesta EURA2021-palvelujärjestelmässä. ’Pk-yritysten rahoitus- kysy neuvoa asiantuntijalta´ -palvelu neuvoo puhelimitse numerossa 0295 024 800 kello 9-15. 

Scroll to Top