Yritysten investointitukiin esitetään korotusta Järviseudulla ja Kuusiokunnissa

Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa EU:n aluetukiesityksessä, jossa yritysten tukiluokka nousisi nykyisestä. Mikäli esitys menee läpi sellaisenaan, niin alueemme pienyritys voi saada jatkossa investointitukea 35%, keskisuuri yritys 25% ja suuri yritys 15%. Nykytasolla pienyritysten investointituki on 20% ja keskisuurten yritysten 10%.

Tukialueiden määrittelyssä alueita on tarkasteltu ensisijaisesti bruttokansantuotteen ja työttömyysasteen tasoa maakunnittain ja seutukunnittain sekä tarvittaessa otettu mukaan myös tarkempia aluejaotteluita. Lisäksi on tarkasteltu alueiden rakennemuutostilannetta, asukastiheyttä sekä laajempaa aluetaloudellista tilannekuvaa.

Järviseudulta ja Kuusiokunnista on tehty pitkäjänteisesti vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä aluetukiluokan nostamiseksi. Uudistus on erittäin tervetullut alueelle ja sen toivotaan osaltaan motivoivan yrityksiä investointien tekemiseen.

Esitys valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista lähetettiin lausunnoille maanantaina 7.3.2022 ja lausuntoaikaa on kaksi viikkoa.

Lue asiaa käsittelevä kansanedustaja Mikko Savolan haastettelu Suomenmaa-lehdestä täältä

Scroll to Top