Yritysrahoituksessa odotusta ja muutosta ilmassa 

Uusi vuosi tuo mukanaan yritysrahoituksen uuden ohjelmakauden ja rinnalleen muutamia kokonaan uusia rahoitusinstrumentteja. Vuosi 2023 näyttääkin yritysrahoituksen osalta monimuotoiselta. Läpileikkaavina teemoina ovat vähähiilisyyden edistäminen ja vihreä siirtymä sekä digitalisaatio. Vastuullinen toimintatapa niin yksittäisissä yrityksissä kuin laajemmassa alueellisessa toimintaympäristössä on keskeinen toimintaa ja rahoitusta linjaava ohjenuora. Osa päivittäistä työtämme on seurata ja perehtyä erilaisiin yritysrahoituksen muotoihin. Kun ohjelmakauden haut toden teolla avautuvat yritysten menestyksen vauhdittamiseksi, on tarjolla yli 80 erilaista rahoitusinstrumenttia! Tekoäly on jo valjastettu käyttöön kärryillä pysymiseksi.  

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tulemista on odotettu pitkään. Etelä-Pohjanmaalla JTF:n rahoituspottia voidaan pitää edunvalvontavoittona, sillä rahaa kehittämistoimenpiteisiin on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Rahastolla vastataan turvetuotannon vähentämisestä aiheutuviin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat. JTF ei kuitenkaan ole pelkkää turvatuotannon sopeuttamisen rahoitusta vaan se mahdollistaa laajemmin alueellisten elinkeinojen kehittämistä. JTF rahoitushaun avautumista odotellaan koko maakunnassa kuumeisesti.  

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (eli CAP=Common Agricultural Policy) uudistus on niin ikään käynnissä. CAP-suunnitelma vuosille 2023-2027 kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. Vaikka tukiin tulee uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa. 

Uutena tukimuotona on tulossa maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan paikallisesta Leader-ryhmästä, eli meidän alueellamme tutummin Aisaparilta tai Kuudestaan Ry:lta. 

Nykymallilla kaikkia maaseutuohjelman yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista. 

Kehittämishankkeiden osalta toimenpiteet jakautuvat yhteistyöhön, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä yleishyödyllisiin investointeihin. Yhteistyöhankkeissa on paljon vanhaa tuttua, mutta myös uutta. CAP-suunnitelman vahva painotus ilmasto- ja ympäristöasioihin näkyy myös yhteistyöhankkeiden tavoitteissa. Lisäksi painottuvat innovaatioiden edistäminen sekä osaamisen lisääminen.  

Uutta on, että myös viljelijät voivat toteuttaa yritysryhmähankkeita, kun päättyneellä kaudella se oli mahdollista vain maaseudulla sijaitseville yrityksille. Tuensaajana on pääsääntöisesti yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö, mikä koskee myös yritys- ja viljelijäryhmähankkeita. Yhteistyöhankkeet kohdistuvat maa- tai metsätalouden, ilmasto- ja ympäristö sekä yritysten, elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämiseen. 

Monet edellä mainituista teemoista sopivat hyvin alueellemme ja julkisen tuen vipuvoima alueen ja yritystoiminnan kehittämiseen kannattaa hyödyntää maksimaalisesti. Maaseutuohjelman rahoitushakujen odotetaan aukeavan ennen kesälomakautta.  

Edellä pääpiirteissään esiteltyjen JTF:n ja CAP:in lisäksi on lukuisa määrä erilaisia julkisia rahoituslähteitä liiketoiminnan kehittämiseen, kokeiluihin ja innovaatioiden edistämiseen. On hyvä, jos yrittäjillä löytyy innostusta perehtyä vaihtoehtoisiin rahoituskanaviin, mutta tärkeämpää on idea tai kehittämistarve. Meidän julkisten toimijoiden tehtäviin kuuluu auttaa ja opastaa yrittäjää rahoitusviidakossa. Jos yritykselläsi on kehittämis- tai investointitarpeita, ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä sopivia rahoituslähteitä.  

Maria Ahvenniemi 
yrityspalvelupäällikkö 
maria.ahvenniemi(at)jpyp.fi
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu 

Scroll to Top