Opiskelijoista apua yrityksen kehitystoimintaan

SeAMKin opiskelijat ovat jatkuvassa ja monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. He tekevät yrityksille, yhdistyksille ja julkiselle sektorille opinnäytetöitä, ovat harjoittelussa tai työskentelevät projekteissa. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa.

Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

Rekrytoi opiskelija

Voit ilmoittaa sekä työ- että harjoittelupaikat lomakkeen kautta: https://www.seamk.fi/tyoelamalle/opiskelijarekry/rekrytoi-opiskelija/

Harjoittelu yhdistää opinnot työelämään, ja harjoitteluista hyötyvät niin opiskelijat kuin työnantajatkin. Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta työelämästä ja mahdollisuuden soveltaa SeAMKissa oppimaansa. Työnantajat saavat vuorostaan käyttöönsä innokkaan uuden työntekijän, joka voi omalla panoksellaan olla merkittävässä roolissa kehittämässä työnantajan toimintaa eteenpäin.

SeAMK Opinnäytetyöpörssi

Mistä löydän tekijän? Jos et tunne sopivaa opiskelijaa esimerkiksi harjoittelun kautta, voit ilmoittaa opinnäytetyöaiheesta SeAMKin Opinnäytetyöpörssiin tästä linkistä.

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille tehtävien opinnäytetöiden tuloksena syntyy muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt antavat yritykselle alan tuoretta uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojensa aikana hankkimiaan tietoja käytäntöön.

Lisätiedot: https://www.seamk.fi/tyoelamalle/opiskelijayhteistyo/opinnaytetyot/opinnaytetyot-yrityksille-ja-muille-organisaatioille/

SeAMK Yrityspäivä

SeAMK Yrityspäivässä ke 1.2.2023 klo 9–15 yritykset ja muut organisaatiot voivat tutustua tulevaisuuden työntekijöihin sekä luoda kontakteja SeAMKin henkilöstöön ja muihin tilaisuuteen osallistuviin yrityksiin. Opiskelijoille päivä tarjoaa tilaisuuden verkostoitua alueen työelämän kanssa.

Ilmoittautuminen on käynnissä 6.1.2023 asti. Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/yrityspaiva_23

SeAMK Innovaatioviikko

SeAMK Innovaatioviikon aikana opiskelijat ratkovat monialaisissa ryhmissä yritysten ja organisaatioiden aitoja kehittämishaasteita. Viikkoon osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijat kaikilta SeAMKin koulutusaloilta. Innovaatioviikolla työskentelee vuosittain keskimäärin noin 800 opiskelijaa.

Tuo kehittämishaasteesi opiskelijoiden työstettäväksi. Hinta on 250 € tyytyväisyystakuulla: Laskutamme vain siinä tapauksessa, että toimeksiantaja on tyytyväinen lopputulokseen.

Lisätiedot innovaatioviikosta: https://storage.googleapis.com/seamk-production/2022/09/09ec7172-innovaatioviikko_kuvaus.pdf

Ota rohkeasti yhteyttä, autan eteenpäin!

Marjo Vistiaho,
Korkeakouluasiamies, KM
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Hoiskontie 25, 62900 ALAJÄRVI
marjo.vistiaho@seamk.fi
puh. 040 830 2127

Scroll to Top