Mäkelä Alu: Vastuullisuus on tapa toimia

Vastuullisuus on Mäkelä Alulla niin syvään juurtunut tapa toimia, että sitä on jo vaikea yksiselitteisesti määritellä. Yhtiön EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja kiteyttää tekemisen ytimen kahteen sanaan: planeettakestävyydestä huolehtiminen.

– Tärkeintä on, että ne eivät ole vain kaksi sanaa, vaan pitävät sisällään valtavasti konkreettista tekemistä. Tekemäämme ympäristötyötä ohjaavat keskeisimmät tavoitteemme, joita ovat maailman vähäpäästöisimmän alumiiniprofiilin valmistaminen sekä hiilineutraalius oman tuotannon ja sisäisen logistiikan osalta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteet ovat kovia, mutta niin olemme mekin, hän sanoo.

Yhtiön vastuullisuudessa on kaksi muutakin yhtä tärkeää näkökulmaa.

– Nämä ovat ihmisistä ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtiminen. Tämä ei meillä ole mitään uutta toimintaa, sillä yhtiö on toiminut samalla tavalla koko historiansa ajan. Viime vuosina olemme vain alkaneet viestimään näistä enemmän, Päivi Venesoja toteaa.

Vaatimustenmukaista toimintaa

Ympäristöteoista on ryhdytty kertomaan laajemmin, sillä yhtiön asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän, miten heidän ostamansa alumiiniprofiilit on tuotettu.

– Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat ajaneet asiakastiedusteluissa hinnan edelle. Valmistamillemme profiileille eri pintakäsittelyineen on esimerkiksi saatavilla ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declarations) ja näitä osataan nykyään vaatia, Päivi Venesoja lisää.

Yhtiön arvoihin ja strategiaan on määritelty muun muassa paikalliseen hyvinvointiin, ympäristöystävällisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Toimintaa ohjaavat lisäksi lukuisat ulkopuoliset vaatimukset, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet.

– Sisäisesti noudatamme omia eettisiä ohjeita (Code of conduct) joiden mukaista toimintaa edellytämme myös toimittajiltamme. Nämä pitävät sisällään laajan kokonaisuuden esimerkiksi lainmukaisuuden noudattamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua, Päivi Venesoja jatkaa.

Mäkelä Alun tehdasalue sijaitsee Alajärven Luoma-aholla. Yhtiöllä on toimipiste myös Kuusankoskella Kouvolassa sekä ruotsalainen tytäryhtiö.

Vastuu ihmisistä

Mäkelä Alu työllistää noin 260 henkilöä. Kulunut vuosi on tuonut synkkiä pilviä talouden taivaalle etenkin rakentamisessa, ja monessa yhtiössä on jouduttu vakavan paikan eteen. Onpa yrityksiä kaatunutkin.

– Mäkelä Alu Oy on perustettu 1937. Yritys on nähnyt muutaman sodan ja vielä useamman matalasuhdanteen. Vallitseva tilanne toki tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta ei se meidän tekemisiimme isommin vaikuta. Vähän hiljaisempi kysyntätilanne käytetään kouluttautumiseen ja moniosaamiseen lisäämiseen, toteaa Mäkelä Alu Oy:n toimitusjohtaja Marko Orpana.

– Vastuu ihmisistä ja alueesta painaa perheyhtiön vaa’assa enemmän kuin jokaisen kvartaalin tai tilikauden voiton maksimointi. Pitkässä pelissä toki haluamme olla kasvava ja tuloksellinen toimija, mutta sen pitkän pelin aikajänne on nimensä mukaisesti pitkä, hän lisää.

Vastuu ihmisistä tarkoittaa myös työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta huolehtimista aivan joka ikinen työpäivä. Hiljattain yhtiöllä tuli täyteen vuosi tapaturmattomia päiviä.

– Emme katso asioita sormien läpi, poikkeamiin puututaan. Esimiehet ovat läsnä, keskustelevat ja osallistavat työntekijöitä. Toteutamme jatkuvaa turvallisuuskoulutusta, panostamme jatkuvasti prosessien turvallistamiseen ja koneturvallisuuteen. Sovittujen turvallisuuskäytäntöjen toteutumista seurataan viikoittain, luettelee EHS-koordinaattori ja työsuojelupäällikkö Sanna Moilanen.

Työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan he arvostavat Mäkelä Alun vastuullisuudessa niin henkistä kuin fyysistä turvallista työympäristöä. Myös paikallisen yhteisön rakentaminen ja tukeminen tunnustetaan tärkeäksi.

– Tuemme yhteisöä esimerkiksi sponsoroimalla urheilijoita ja urheiluseuroja, tekemällä erilaisia lahjoituksia ja osallistumalla kyläyhteisön yhteisiin hankkeisiin Luoma-aholla, Marko Orpana kertoo.

Maailman puhtain alumiiniprofiili

Alumiiniprofiileita valmistetaan raaka-alumiiniaihioista. Aihioita valmistetaan eri puolilla maailmaa. Mäkelä Alu ostaa raaka-alumiinia ainoastaan vastuullisilta toimijoilta. Jos verrataan alumiiniaihioiden päästöjä, ovat esimerkiksi Kiinassa tuotetun aihion päästöt moninkertaiset verrattuna Euroopassa valmistettuun.

– Me valmistamme aihioita myös itse kierrätysalumiinista. Oman aihiomme päästöt ovat erittäin matalat, 2.01 tn CO2e/t. Ostamamme primäärialumiinin keskivertopäästö on 5,67 ja Euroopassa tuotetun primäärialumiinin 6,7, Päivi Venesoja kertoo.

CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Tarkastelussa käytettävä yksikkö, tn CO2e/t, kertoo, montako hiilidioksidiekvivalenttitonnia syntyy, kun valmistetaan tuhat kiloa tarkasteltavaa tuotetta.

Kohti hiilineutraaliutta yhdessä

Millä toimenpiteillä yhtiö sitten aikoo päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseensa; oman tuotannon hiilineutraaliuteen vuoden 2025 loppuun mennessä? Isot toimenpiteet on helppo luetella, mutta joka päivä yhtiössä aktivoidaan myös henkilöstöä kiinnittämään huomiota esimerkiksi energiankäyttöön ja tekemään siitä huomioita.

– Lämmöntalteenottojärjestelmät ja nestekaasun käytöstä luopuminen ovat näitä isoja esimerkkejä. Tänä vuonna saimme valmiiksi anodisointilaitoksemme energiauudistuksen. Uudistuksessa laitoksen noin 300 tonnin nestekaasun vuosikulutuksen pudotettiin alle kymmenesosaan. Samalla laitoksen CO2-päästöt ovat pudonneet dramaattisesti: noin 800 tonnia / vuosi. Tällä vuosittaisella päästövähennyksellä jokainen työntekijämme ajaisi vuosittain polttomoottorihenkilöautolla noin 20 000 kilometriä, Päivi Venesoja kertoo.

– Yksi ensi vuonna konkretisoituva uudistus on yhden puristinlinjamme sähköistäminen. Uudistuksessa nykyinen laitteisto vaihtuu moderniin, sähköllä toimivaan tekniikkaan, joka vähentää vuodessa nestekaasun kulutusta noin 320 tonnia ja CO2-päästöjä 960 tonnia, hän lisää.

Puristinlinjan modernisointi on osa kehittämishanketta, jossa investointien yhteen laskettu arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeelle on saatu Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) noin 30 prosenttia energiainvestointitukea (RRF).

Videolla yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä kertoo, minkälaisia vastuullisuustoimia yhtiössä on tehty energiatehokkuuden eteen.

Scroll to Top