Maahan tulevien työntekijöiden koronatestaus

31.05.

Edelleen muun Euroopan ja maailman koronatilanne on huomattavasti Suomen tilannetta heikompi. Myös uusien koronavirusvarianttien leviäminen Suomeen huolestuttaa terveysviranomaisia. Siten valtioiden välistä matkustamista tulisi pyrkiä välttämään.

Toivomme, että jos alueen oppilaitoksissa/yrityksissä on ulkomaalaisia opiskelijoita tai työntekijöitä, oppilaitokset/yritykset informoivat heitä, että eivät tarpeettoman usein matkustaisi kotimaan ja Suomen välillä.

Mikäli oppilaitoksiin/yrityksiin saapuu opiskelijoita tai työntekijöitä ulkomailta, pyydämme varmistamaan etukäteen, että he noudattavat näitä ohjeita. Tällä tavalla minimoimme riskit koronavirusten muunnosten leviämiseksi alueellamme.

Suomeen tulevat:

·       Riskimaista maahan saapuvat ohjataan terveystarkastukseen maahantulo pisteillä. Alue-hallintoviraston päätöksistä riippuen terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista.

·       Maahantulo pisteiden terveysviranomaiset pyytävät henkilön yhteystiedot, yhteystietojen antaminen on pakollista.

·       Järvi-Pohjanmaan tartunnanjäljityksestä otetaan yhteyttä, kerrataan karanteeniohjeet ja ohjataan toiseen koronatestiin Järvi-Pohjanmaan perusturvan Drive In näytteenotto pisteellä >72h maahan saapumisen jälkeen. Yhteydenoton helpottamiseksi Järvi-Pohjanmaalaisia työnantajia suositellaan ohjeistamaan maahan saapuvia työnte-kijöitään kirjaamaan yhteystietolomakkeeseen myös työnantajan/ yhteyshenkilön tiedot.

·       Maahan saapuneen tai hänen valtuuttamansa yhteyshenkilön (esim. työnantaja) tulee olla yhteydessä ajan varaamiseksi Järvi-Pohjanmaan perusturvan flunssapoliklinikalta toisen koronavirustestin ottamiseksi 72h ensimmäisen testin jälkeen p. 0624127700. Erillinen ohje liitteenä.

·       Maahan saapuvan tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toisen testin tuloksen valmistumiseen saakka

·       Poikkeukset karanteeni- ja testaussuosituksiin ym. ajankohtaista tietoa THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Suomesta lähtevät ja muu testaustarve:

·       Suomesta ulkomaille matkustavat, jotka tarvitsevat Covid-19 todistusta näytetuloksesta, ohjataan kääntymään yksityisten toimijoiden puoleen. Mm. Pihlajalinna, Terveystalo Oy ja Mehiläinen ottavat näytteitä.

·       Työmatkoja varten tarvittavat Covid-19 todistukset näytetuloksesta hankitaan työterveyshuollon tai yksityispuolen kautta.

·       Sote-alan työharjoittelu jaksoja varten mahdollisesti tarvittavat näytteet järjestetään opiskeluterveydenhuollon kautta

·       Urheilukilpailut, jos kilpailunjärjestäjä vaatii todistusta, ohjataan yksityispuolelle (ammattilaiset), nuorten kohdalla tapauskohtaisestitartuntatautilääkärin arvion perusteella

HUOM! Seuraa päivittyviä ohjeita. Päivittyvät ohjeet Suomeen saapuville matkustajille löytyy alla olevasta linkistä eri kielillä: https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87

Scroll to Top