Kyselyn tulokset osoittavat: Onnistunut digimarkkinointi vaatii sekä ajankäyttöä että osaamista

18.02.

Kysyimme yli kolmelta kymmeneltä eri alan ja mikro- ja pk- yritykseltä Järvi-Pohjanmaalla digimarkkinoinnin käytöstä ja hyödyistä. Kyselyn pohjalta ja yrityskohtaisten haastatteluiden kautta kokoamme alueellisen digimarkkinoinnin työkirjan, joka pohjautuu paikalliseen dataan. Työkirja tullaan julkaisemaan huhtikuun lopussa. Ennen työkirjan julkaisemista tulemme kuitenkin julkaisemaan pätkiä kyselyn ja haastatteluiden tuloksista.

Tässä osassa vastaamme tuloksien valossa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka paljon aikaa yrityksen tulisi käyttää digitaaliseen markkinointiin?
  2. Sopiiko digitaalinen markkinointi vain tietyille toimialoille?
  3. Vaatiiko onnistuneen digimarkkinoinnin tekeminen paljon osaamista?
  4. Jos aikaa ja/tai osaamista ei ole, kannattaako digimarkkinointi ulkoistaa?
  5. Miten voin oppia tekemään itse yritykseni digimarkkinointia?

Ensimmäisessä osassa esittelemme lyhyesti kyselyn tuloksia, sekä mihin niitä kysymyksiä, joihin tulemme syventymään työkirjassa.

1. Kuinka paljon aikaa yrityksen tulisi käyttää digitaaliseen markkinointiin?

Ensimmäinen myytti, joka digimarkkinoinnista tulee vastaan, on, että saadakseen tulosta tulisi digimarkkinointia tehdä säännöllisesti ja pitkäjaksoisesti – se ei ole sprintti, vaan enemmänkin maraton.

Tarkastelimme ensin yrittäjien vastauksia kuukausittaisesta ajankäytöstä, jotka on esitetty alla olevassa kuvaajassa.

Kuten havaitaan, vaihtelua on runsaasti, eikä varsinaista trendiä ole. Kun verrataan digimarkkinointiin käytettyä aikaa sen aikaansaamiin tuloksiin, voidaan esitetyn myytin nähdä kuitenkin olevan totta.

Yrityksistä, jotka käyttivät vähintään yhden tunnin viikossa aikaa digimarkkinointiin, 53.3 % kertoivat digimarkkinoinnista olevan merkittävästi hyötyä. Samalla yrityksistä, jotka käyttävät alle tunnin viikossa digimarkkinointiin, vain 8.3 % kertoi siitä olevan merkittävästi hyötyä, ja 41.7 % kerto siitä olevan vain vähän hyötyä. Voitaisiin siis vetää johtopäätös, että säännöllinen ja jatkuva markkinointityö johtaa paljon suuremmalla todennäköisyydellä merkittävään liiketaloudelliseen hyötyyn, kuin satunnainen.

2. Sopiiko digitaalinen markkinointi vain tietyille toimialoille?

Monesti ajatellaan, että digimarkkinointi toimii vain tietyille aloille. Kyselyyn osallistuneet yritykset edustivat kuitenkin hyvin erilaisia toimialoja. Myös ne yritykset, jotka ilmoittivat markkinoinnista olevan merkittävästi hyötyä, poikkeavat toimialaltaan toisistaan. Digimarkkinoinnin tärkeys riippuukin enemmänkin alan kilpailutilanteesta ja siitä, ovatko asiakkaat yksityisasiakkaita vai yrityksiä. Voitaisiin kuitenkin sanoa, että markkinoinnista tuskin koskaan on haittaa. Siinä missä toisille yrityksille se on elinehto, se voi olla toisille mahdollisuus lisämyyntiin, kanava rekrytointiin tai asiakaspalvelun parantamiseen.

3. Vaatiiko onnistuneen digimarkkinoinnin tekeminen paljon osaamista?

Yrittäjiltä kysyttiin heidän digimarkkinoinnin osaamisen tasosta. Tulokset on esitetty alla olevassa kuvaajassa.

Tuloksista käy ilmi, että 77,2 % kyselyyn vastaajista ilmoitti osaamisensa oleva kohtalainen tai heikko. Kun verrataan osaamisen vaikutuksia liiketaloudellisiin tuloksiin, voidaan havaita, että niistä yrittäjistä, jotka ilmoittivat osaamisensa tasoksi ”melko hyvä” tai ”korkea”, 71 % uskoo digitaalisesta markkinoinnista olevan yritykselleen merkittävästi liiketaloudellista hyötyä. Vastavuoroisesti niistä yrittäjistä, jotka ilmoittivat osaamisensa tasoksi ”kohtalainen” tai heikko”, vain 18 % mainitsi hyödyn olevan merkittävä.

Vaikka tulokset on otettu rajallisesta datasta, voitaisiin vetää johtopäätös, että menestys sekä vaatii ajankäyttöä, että jonkintasoista osaamista.

4. Jos aikaa ja/tai osaamista ei ole, kannattaako digimarkkinointi ulkoistaa?

Tällä hetkellä noin 21 % kyselyyn vastanneista yrittäjistä ulkoistaa osan markkinoinnistaan, ja 81,2 % olisi valmis ainakin jossain määrin harkitsemaan sen osittaista ulkoistamista. Digitaalisen markkinoinnin ulkoistaminen ei kuitenkaan automaattisesti tuo pikavoittoja, ja hyvän kumppanin löytäminen voi olla kallista ja haastavaa.

Tällä hetkellä meillä ei ole tarjota suoraa vastausta esitettyyn kysymykseen, eikä siihen edes ole kaikille soveltuvaa vastausta. Vastataksemme kysymykseen olemme järjestämässä huhtikuussa 2021 webinaarin, jossa pureudumme usean yrittäjäesimerkin kautta esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: paljonko markkinoinnin ulkoistaminen maksaa? Milloin se on kannattavaa? Minkälaisia tuloksia kannattaa odottaa, ja kauan tuloksien näkemisessä voi kestää?

5. Miten voin oppia tekemään itse yritykseni digimarkkinointia?

Paras tapa oppia on lähteä aktiivisesti kokeilemaan, sillä se mikä muille toimii, ei välttämättä toimi sinun asiakkaillesi. Alussa täytyy kuitenkin tietää, mitä eri kanavia on olemassa, miten niitä käytetään, ja mitkä niistä soveltuvat juuri sinun yrityksellesi. Alussa kannattaa tehdä jonkinlainen digimarkkinointisuunnitelma, jonka pohjalta lähteä kokeilemaan, mittaamaan ja sitä kautta kehittämään erilaisia markkinoinnillisia toimia.

Olemme parhaillamme kehittämässä digimarkkinoinnin työkirjaa, joka on tarkoitus julkaista huhtikuun alussa. Kokoamme kirjaan koottuja vinkkejä sekä täysin aloittelijoille, että edistyneemmille yrittäjille.

Ennen kuin työkirja on valmis, voit lähteä liikkeelle tästä:

  1. Ellet ollut mukana ”Digillä Huipulle”- sarjassa syksyllä, pyydä Anniinalta videotallenteet ja työkirja, jolloin voin katsoa ne jälkikäteen omatoimisesti.
  2. Mikäli sinulla on konkreettisia haasteita, tai et tiedä, mistä lähteä liikkeelle tai miten edetä, soita tai lähetä sähköpostia Anniinalle. Tapaamisessa pyrimme ratkomaan haasteitasi, sekä luomaan toimintasuunnitelma digimarkkinoinnin edistämiseksi. Voit myös varata ajan suoraan netistä. Tapaamiset ovat maksuttomia.
  3. Seuraa viestintäämme Facebookissa ja Instagramissa, sillä keväällä on tulossa paljon maksuttomia valmennuksia aiheeseen liittyen.
  4. Kysele tukea muilta yrittäjiltä, ja etsi resursseja internetistä.

Yhteystiedot:


Anniina Heikkilä

040 670 4619

anniina.heikkila@jpyp.fi

Kysely on totuetettu osana Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamaa ”Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa”- hanketta. 

Scroll to Top