Kotouttaminen tutuksi -hanke käynnistyi

Kotouttaminen tutuksi -hanke on käynnistynyt vuoden 2022 alussa. Projektipäällikkönä toimii Anniina Heikkilä. Hankealueena on Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli alueella, ja sillä pyritään tukemaan ja kehittämään niitä kotouttamisen toimenpiteitä, joita alueella on jo käynnistetty. Hankkeen rahoittajana on Leader Aisapari.

Hankkeen alkuvaiheessa on tehty noin 20 haastattelua sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka ovat vahvasti tekemisissä työperäisten maahanmuuttajien kanssa. Tällaisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi yritykset, kuntien työntekijät, Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien palvelut, kolmas sektori ja JAMIn työntekijät. Haastattelut osoittavat vahvasti, miten tärkeää monen yrityksen kehitykselle on saada työvoimaansa täydennystä ulkomaisesta työvoimasta. Samalla tämänhetkiset kotouttamisen haasteet ovat nousseet esille. Tukea ja kehitystä kaivataan erityisesti (1) ohjauksen ja neuvonnan roolijaon selkeytykseen, (2) kieliopetuksen monipuolistamiseen, sekä (3) maahanmuuttajien mahdollisuuksiin osallistua ja kuulua mukaan paikallisiin yhteisöihin.

Hankkeen tavoitteena onkin kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi siten, että alueelle tulleet ulkomaalaiset työntekijät sitoutuisivat alueeseen ja päättäisivät asettua alueelle. Keskeisinä toimenpiteinä ovat alueellisen yhtenevän kotouttamisohjelman luominen, yritysten valmentaminen kansainvälisen työvoiman rekrytointiin sekä tiedon ja onnistumistarinoiden kokoaminen ja välittäminen. Toimenpiteet tullaan rakentamaan pala palalta kohderyhmän tarpeet ja tavoitteet huomioiden yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen tuloksena syntyvällä kotouttamisohjelmalla pyritään luomaan malli, joka huomioi ulkomaisen työvoiman tarpeet kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon myös perheiden tarpeet.

Hankkeen budjetti on 52 259 €, ja sen toteuttamisaika on toistaiseksi 30.6.2022 asti.

Scroll to Top