Kansainvälisen rekrytoinnin palvelukenttä on laaja ja monipuolinen

Pidimme 22.2. tietoiskun kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa, jonka vieraina olivat Matti Väänänen (Järviseudun ammatti-insituutti JAMI), Maria Maijankangas (Welcome2EP -hanke), Sanna Kivilahti (Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hanke, Kauhavan kaupunki), Maria-Elina Kivisaari (ELY-keskus), Henna Hautala (TE-keskus) sekä Sanna Davidsson (TE-keskus). Tilaisuuden monista esityksistä nousi hyvin esille moninaiset palvelut, joita sekä yrityksillä on mahdollista saada kv-osaajien rekrytointiin, että maahanmuuttajilla on mahdollista saada erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tallenne katsottavissa alla tai suoraan Youtubessa (avaa tästä linkistä). Lisäksi teimme tekstikoosteen tilaisuudesta, johon kokosimme tilaisuuden pääpointit tiiviisti. Voit lukea tekstitiivistelmän alta.

Ensimmäisenä Anniina pohjusti lyhyesti Kotouttaminen tutuksi -hanketta. Lue tarkemmin hankkeesta tuoreesta uutisestamme.

Järviseudun ammatti-insituutilla pitkä perille venäläisten opiskelijoiden rekrytointiin

Toisena puhujana Järviseudun ammatti-instituutti JAMIn rehtori Matti Väänänen kertoi JAMIn ulkomaisista opiskelijoista ja heidän työllistymisestään piakallisiin yrityksiin. JAMIlla on pitkä perinne venäläisten opiskelijoiden rekrytointiin erityisesti Venäjän Karjalan alueelta, ja tällä hetkellä noin kolmannes opiskelijoista on ulkomaalaisia. Eri aloja, joissa on ulkomaalaisia opiskelijoita, ovat esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikka, talonrakennus, automekaanikko, kokkipuoli, puutarhuri sekä maaseutuyrittäjyys. Suurin osa opiskelijoista on jo aikuisia, joilla on perhettä, koulutusta ja työkokemusta. Nämä opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja haluavat töihin heti, kun se on mahdollista. Heistä noin puolet on jäänyt alueelle asumaan.

Opiskelijan kannalta on parempi, että kaikki opiskelun aikana tehtävä työ (myös kesätyö) tehtäisiin oppisopimuksen kautta, joka on myös yrityksille yksinkertainen ja helppo vaihtoehto. Oppisopimuksen aikana opiskelijalla on lupa työskennellä täysiä päiviä, mutta muuten opiskelijan oleskeluluvalla saa työskennellä keskimäärin alle 25 tuntia viikossa.

Matti Väänänen, JAMIn rehtori

Opsikelijat tulevat Venäjältä Suomeen opiskelemaan opiskeluluvalla, jonka avulla he saavat tehdä oppisopimuksella normaalia työpäivää. Mikäli opiskelija työskentelee yli puolet koulutuksesta oppisopimuksella, on opiskelijan haettava työlupaa. Tähän asti on opiskelijoille ollut hyvin työpaikkoja saatavilla, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Opiskelijat voivat oppisopimuksen aikana saada tukea esimerkiksi JAMIn venäjänkielisiltä työntekijöitä Natalia Kivijärveltä ja Olga Kuznetsova.

Neuvontaan ja ohjaukseen lisätukea Welcome2EP -hankkeen kautta

Neuvontaan ja ohjaukseen on saatu lisätukea Welcome2EP -hankkeen kautta, jotta resursseja saataisiin jaettua tasaisemmin. Welcome2EP -hankkeesta oli kertomassa Maria Maijankangas, joka toimii maahanmuuttokoordinaattorina Alavudella. Hanke tarjoaa yrityksille neuvontaa littyen työlupiin ja tukee maahan muuttanutta kotoutumisessa, mutta auttaa tarvittaessa myös perheen tuomisessa Suomeen. Hanke on onnistunut erityisen hyvin työntekijöiden ja yritysten kohtauttamisessa, sillä heillä on maakunnan laajuisesti ajankohtainen tieto rekrytoivista yrityksistä sekä työpaikkaa etsivistä ulkomaisista henkilöistä.

Hanke tuo toivottua resurssia maahanmuuttajien neuvonnassa kaikissa elämiseen liittyvissä asioissa, ja maksuttomien palvelujen keskiössä on juurikin maahanmuuttaja. Järvi-Pohjenmaan alueella aloittaa uusi venäjänkielinen maahanmuuttajakoordinaattori maaliskuun alussa, joka palvelee kaikkia Järvi-Pohjanmaan (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli) maahanmuuttajia ja yrityksiä. Hanke on koonnut pian julkaistavalle verkkosivustolle tietopaketin kullekkin Etelä-Pohjanmaan kunnalle, joka tulee palvelemaan kaikkia maakunnan kuntia ja heidän asukkaitaan.

Yrityksille valmiuksia kv-rekrytointiin ja hyvät käytänteet jakoon

Menestystä kansainväliseen rekrytointiin” on Kauhavan kaupungin hallinnoima koko Etelä-Pohjanmaan alueelle ulottuva hanke, jonka projektipäällikkönä on Sanna Kivilahti. TIlaisuuden teemaan liittyen hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yritysten kv- rekrytoinnin valmiuksia ja osaamista. Tämä tulee Järvi-Pohjanmaalla näkymään esimerkiksi erilaisina tapahtumina, ja hyviä case-esimerkkejä tullaan keräämään ja jakamaan. Lue lisää hankkeesta!

Monipuolisia valmennksia työvoimapulasta kärsiville yrityksille

Etelä-Pohjanmaan KV-tiimistä Marja-Elina Kivisaari (ELY-keskus), Henna Hautala (TE-keskus) ja Sanna Davidsson (TE-Keskus) olivat kertomassa ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluista Etelä-Pohjanmaan yrittäjille. KV-tiimi toimii kiinteässä yhteistyössä alueen KV-hankkeiden kanssa, sekä pyrkii varmistamaan, että alueen ulkomaalaiset henkilöt löytäisivät osaamistaan vastaavaa työtä.

Erityisesti yritysten hyödyksi tulee olemaan Pirkanmaan TE-toimiston koordinoima IMAGO-hanke, jonka tilaisuuksiin myös Järvi-Pohjanmaan yrityksillä tulee olemaan mahdollisuus osallistua maksuttomasti. Hankkeen tavoitteena on kehittää työvoimapulasta kärsivien pk-yritysten työnantajakuvaa, kansainvälistä rekrytointiosaamista ja monimuotoisia johtamistaitoja. IMAGO-hankkeen lisäksi samantyyppistä valmennusta järjestää Boostia kansainvälisiin rekrytointeihin -valmennuspalvelu.

Ammattisanaston kieliopetusta ja rekrytointipalveluja EU:ssa

Lisäksi KV-tiimi tarjoaa Työpaikkasuomi -palvelun, joka on yhteishankintakoulutuksena ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa hankittava ammattisanaston kielikoulutus yrityksen työntekijöille. Työpaikkasuomi -koulutuksen omavastuuosuuden suuruus riippuu yrityksen koosta.

EURES SUOMI on kansainvälinen työnvälitysverkosto, jonka avulla työnantajilla on mahdollista löytää tarvitsemaansa osaamista Euroopasta. Lisäksi EURES-verkosto tarjoaa kaikkeen kansainväliseen rekrytointiin liittyvään neuvontaa ja ohjeita koko prosessin ajan. Osa palveluista on maksuttomia ja osa maksullisia.

Rekrytointipalvelujen lisäksi EURES järjestää virtuaalisia rekrytointitilaisuuksia, joiden kautta on mahdollista rekrytoida Euroopasta työntekijöitä. Viime kerralla työnhakijoita oli kirjautuneena oli 2000, joten kohtaamisia syntyy paljon.

Lopuksi Sanna Daviddson huomauttaa tuesta, jota yrityksillä on mahdollista hakea ulkomaalaisen työntekijän perehdyttämiseen ja kotouttamis- ja asettautumispalveluihin. Lue lisää Kokka kohti Suomea -hankkeesta ja saatavilla olevasta tuesta!

Tilaisuus toteutettiin osana Leader Aisaparin rahoittamaa ”Kotouttaminen tutuksi” -hanketta, jota JPYP hallinnoi. Mikäli yritykselläsi ilmenee kysymyksiä liittyen kotouttamis- tai rekrytointiasioita, eikä ole selvyyttä mihin tahoon tulisi olla yhteydessä, voit ottaa yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Anniina Heikkilään.

Scroll to Top