Ajattele isosti -Think Big!

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat tämän päivän megatrendejä, joiden hyödyntäminen mahdollistaa yrityksille kestävän kasvun ja kannattavan liiketoiminnan.

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen on yksi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n strategisia painopisteitä. Teeman edistämistä jatketaan nyt myös maakunnallisten kehittäjätoimijoiden yhteisessä Think Big! -hankkeessa. Syksyllä 2023 päättyneessä Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla -hankkeessa toteutetun kyselykartoituksen mukaan järvipohjalaiset yritykset kaipaavat tukea myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä verkostoitumiseen. Lisäksi SeAMKin toteuttamassa EAKR-rahoitteisen GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa arvioitiin kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä vihreän kasvun näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että palvellakseen yrityksiä vihreän siirtymän hyödyntämisessä, ekosysteemissä tarvitaan lisää yhteistyötä ja verkostoitumista, palveluiden selkiyttämistä, kestävään liiketoimintaan ja vihreään kasvuun liittyvän osaamisen kehittämistä sekä tutkimustiedon parempaa hyödyntämistä. Näihin teemoihin pureudutaan Think Big! -hankkeessa.

Think Big! -hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen eteläpohjalaisen kehittämisyhtiön, Alavuden Kehityksen, Isonkyrön Kehityksen ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa. SeAMKin ja kehittämisyhtiöiden välisen yhteistyön kehittämisellä vastataan tarpeeseen kasvattaa keskinäistä osaamista ja verkostoitumista. Ekologinen kestävyyskriisi edellyttää, että yritysten on siirryttävä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, ja kehittämisyhtiöillä tulee olla riittävästi osaamista kestävästä liiketoiminnasta, jotta ne voivat auttaa yrityksiä tällä tiellä. Tarvitaan myös lisää tietoa muualla Euroopassa hyviksi havaituista toimintamalleista tai työkaluista vihreän kasvun ja digitalisaation edistämisessä.

Osana Think Big! -hankkeen toimenpiteitä JPYP toteuttaa omalla alueellaan 8 kappaletta yrityspilotteja, joiden tavoitteena on pureutua yrityskohtaisesti liiketoiminnan kehittämisen pullonkauloihin ja etsiä ratkaisuita kehittämiskohteisiin sekä lisätä liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen suunnitelmallisuutta. Pilotoinnit ovat yritykselle maksuttomia, mutta ne kerryttävät vähämerkityksellistä tukea (De Minimis). Pilotoinnit räätälöidään yrityksen kehittämistarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Pilotoinnit toteutetaan pääsääntöisesti v. 2024-2025 välisenä aikana. Haku pilottiyrityksille on auki! Mikäli haluat lisätietoa pilotoinneista ja liiketoiminnan kehittämissparrauksista, ota yhteyttä!

Lisätietoja pilotoinneista ja hankkeesta:
Maria Ahvenniemi, projektikoordinaattori
p. 040 5691693
maria.ahvenniemi(@)jpyp.fi

Kurkista myös hankkeen oma sivu täältä

Think Big! -kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen logot
Scroll to Top