Yritysten kehittämisavustuksen 4. hakukierros on käynnissä

Yrityksen kehittämisavustuksen neljäs hakujakso on meneillään Länsi-Suomessa. Haku jatkuu 30.9.2022 saakka. Hakujaksossa haettavat EU-ohjelman erityistavoitteet ja käytettävissä olevat määrärahat vaihtelevat maakunnittain. Etelä-Pohjanmaalla rahoitusta pk-yritysten hankkeisiin on nyt haettavissa seuraavasta kolmesta erityistavoitteesta:

1.2 Digitaalisuuden etujen hyödyntäminen

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen ja

2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hakemuksia Etelä-Pohjanmaalla toivotaan erityisesti kiertotalousteemaan. Erityistavoitteesta 2.3 voidaan rahoittaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyviä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita. Hankkeissa voidaan esimerkiksi edistää teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä, edistää jätteen määrän vähentämistä sekä kehittää lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistäviä ratkaisuja. Hankkeissa voidaan myös kehittää resurssitehokkuutta palvelevia digitaalisia alustoja ja työkaluja sekä edistää luontopohjaisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista.

Tarkempia tietoja pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaan hakuilmoituksesta EURA2021 -järjestelmässä: Hakuilmoitukset (eura2021.fi)

Lisäksi ennen hakemista suosittelemme tutustumaan Länsi-Suomen yritysrahoituslinjauksiin (pdf)

Rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomessa toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitusta haetaan EURA2021-järjestelmän kautta.

Neuvontaa pk-yrityksille tarjolla – kysy neuvoa asiantuntijalta

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta -palvelu tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen hakemiseen. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat auttavat selvittämään yrityksen rahoituksen tarvetta sekä antavat neuvoja yrityksille uuden EU:n ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta EURA2021-palvelujärjestelmässä.

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta -palvelu neuvoo puhelimitse numerossa 0295 024 800 kello 9–15. Alueellisten asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi-sivustolta

Scroll to Top