Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä – hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla.  Alueen yritysten työvoiman saannin ja koko alueen väestökehityksen kannalta on tärkeä kehittää alueen toimijoiden yhteistyötä, imagoa ja näkyvyyttä. Toimenpiteiden avulla pyritään näyttäytymään kilpailukykyisenä ja kiinnostavana alueena asukkaille ja alueelle muuttoa harkitseville uusille asukkaille sekä sellaisille, jotka eivät tiedä alueestamme.

Hankkeen avulla nostetaan yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia uudelle tasolle. Aluetta tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistetään työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala ja puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa kohdataan jo nyt ongelmia. Hanke lisää tietoisuutta alueiden vahvuuksista, palveluista, elinkeinoista ja erityisesti avoimista työpaikoista.

Hanke on suunnattu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja läntisen Keski-Suomen kuntiin, joissa alueen yritykset ovat kohdanneet pulaa osaavista työntekijöistä. Hankkeeseen osallistuu kunnista: Alajärvi, Evijärvi, Kyyjärvi, Lappajärvi, Perho, Soini ja Vimpeli. Kuntien yksinään tekemät kehittämistoimet eivät riittäisi saavuttamaan vetovoimaisuutta, vaan aluetta on markkinoitava nimenomaan yhdessä, jotta saadaan synergiaetua. Lisäksi kunnat yrityksineen ovat erilaisia omine vahvuuksineen, jotka voivat tukea toinen toistaan. Kukaan ei voi kilpailla yksin maakuntien kasvukeskuksia ja kaupungistumista vastaan.

Alueen kärkiyritykset ovat tuoneet esiin, että alueen vetovoimatekijöiden esille tuonti ja kehittäminen sekä hyvät peruspalvelut ovat keskeinen asia heidän yritystensä työvoiman saannin kannalta. Työvoiman saanti vaikuttaa olennaisesti yritysten alueella pysymiseen sekä uusien yritysten syntymiseen.

Hankkeen tavoitteet

 Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla alue saadaan näyttäytymään vetovoimaisena mahdollisuutena asua, työskennellä ja elää. Hankkeen tavoitteena on lisätä työssäkäyntialueen vetovoimaa sekä tarvittaessa edistää kansainvälistä työvoimahankintaa.

Oppilaitosyhteistyön kautta tavoitellaan pian valmistuvia nuoria, joita tarvitsemme rakentamaan tulevaisuuttaan alueellemme. Yrittäjien ja työvoiman ikääntyminen asettaa myös haasteita yritystoiminnan kehittymisessä ja jatkamisessa. Hankkeessa huomioidaan ja tehdään yhteistyötä yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvien tahojen ja hankkeiden kanssa, kuten Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen kuntien yhteisesti rahoittama omistajanvaihdospalvelun kanssa. 

Aluemarkkinoinnin näkökulmasta yhteistyöalue on uusi ja hanke luo uusia mahdollisuuksia parantaa tiedonkulkua ja syventää yhteistyötä uudelle tasolle. Hanke auttaa alueen imagon kehittämistä uudelle tasolle. Hankeverkoston kunnilla on yhteinen tahtotila tukea yritysten toimintaa ja alueella on esiintynyt myös huolta yritysten siirtymisestä muualle vahvempiin maakuntakeskuksiin tai jopa ulkomaille, joissa työvoiman saaminen on helpompaa.

Hankkeen hallinnointi ja kesto

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, vastuullisena johtajana toimii toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hanke käynnistyi marraskuussa 2019 ja sen kesto on noin kaksi vuotta. Projektipäällikkönä toimii Maria Yli-Sikkilä

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen budjetti on 131.180 € Hanke saa päärahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 80% ja yksityinen rahoitusosuus on 20 % Hanke saa rahoituksen neljän Leader-toimintaryhmän rahoituskehyksestä.

Hankkeen tekemisiä

Marraskuu 2019

Hanke käynnistyi projektipäällikkö Maria Yli-Sikkilän aloittaessa työt. Projektin käynnistymisestaä kirjoittivat muun muassa JPnews sekä Järviseudun Sanomat.

J-P News (16.11.2020) Työ etsii tekijäänsä -hanke on käynnistynyt

Työ etsii tekijäänsä -hanke avasi Facebooksivut

Tammikuu 2020

Ready4Life rekry- ja opintomessut Alajärven monitoimihallilla 31.1.2020

YLE ( Rekrytointimessut yllättivät järjestäjätkin

Torstai-lehti (14.12.2019) Ready 4 Life -messut panostavat nyt opintojen lisäksi rekryyn

Torsta-Lehti (20.1.2020) Rekrytointimessuilta voi löytyö uusi työ- tai opiskelupaikka

Ykköset! (23.1.2020) Rekrytointimessuilta työ- tai opiskelupaikka

J-P News (16.12.2019) Ready 4 Life rekry- ja opintomessut Alajärvellä

Järviseutu  Hoitajat ja hitsaajat tai aloista kiinnostuneet Mars messuille!

Helmikuu 2020

Kainuun prikaatin VMTK -teemapäivillä esiteltiin hankealueen työ- ja kesätyöpaikat. Varusmiestoimikunnan teemapäivät tavoittavat kahden päivän aikana noin 2 700 varusmiestä. Aiheesta lisää  Kainuu prikaatin Facebooksivulla.

Järviseutu (16.1.2020) Järviseudulta matkataan Kainuun prikaatin varusmiespäiville esittelemään alueen yrityksiä

Työ etsii tekijäänsä -hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 2020
Maaliskuu 2020

Projektipäällikkö kävi esittelemässä hankkeen suunniteltuja toimenpiteitä Vimpelin yrittäjien aamiaistilaisuudessa 11.3.2020. Tilaisuus pidettiin ”hetkeä” ennen Koronan rantautumista.

Kuva:Järviseudun Sanomat
Toukokuu 2020

Vallitsevista olosuhteista huolimatta hanke työsti ja käsikirjoitti viiden jakson podcastsarjaa, joka sai nimekseen Tervetuloa Super-Suomeen! Podcastilla halutaan herätellä mielenkiintoa aluetta kohtaan ja nostaa tarinallisen kerronnan avulla hankealueen elämää ja vahvuuksia esiin. Jokaisella jaksolla on oma teema sekä vaihtuvat studiovieraat. Podcastin juontajina toimii Susanna Korkiatupa ja Eetu Puntala.

Kuuntele Tervetuloa Super-Suomeen podcast Soundcloudissa. Linkit jaksoihin alla.

Jakso 1: Mikä ihmeen Super-Suomi?

Jakso 2: Super-Suomessa on työtä ja tilaa muillekin (jakson vieraana Vimpelin kunnan johtaja Sam Leijonanmieli)

Jakso 3: Asuminen Super-Suomessa on edullista ja palvelut lähellä (jakson vieraana paluumuuttaja, kiinteistönvälittäjä Antti Nenonen)

Jakso 4: Super-Suomi on maailman turvallisin paikka myös maailmanluokan rocktähdelle (jakson vieraana muusikko Timo Kotipelto)

Jakso 5: Super-Suomessa moni asia on mahdollinen (jakson vieraana aluuelle muuttanut KT Kristine Järnefelt)

Podcastin julkaisusta uutisoi muun muassa Torstai-lehti (26.5.2020) Tervetuloa Super-Suomeen – podcastsarjalla herätellään mielenkiintoa aluetta kohtaan!

Heinäkuu 2020

Tervetuloa Super-Suomeen! -podcast sai myös valtakunnallisen median kiinnostumaan alueestamme sekä vallitsevasta työvoimapulasta. Aiheesta kirjoitti Maaseudun Tulevaisuus (12.7.2020) Vähät sairauspoissaolot kielivät työpaikan hyvästä tolasta maaseudulla – ”Joudumme silti miettimään mistä väkeä saadaan lisää”

Elokuu 2020

Työ etsii tekijäänsä -hankkeen Facebooknäkyvyys oli pistetty merkille. Ja yritykset ja organisaatiot ottivat itse yhteyttä projektipäällikköön ja pyysivät ”markkinointiapua” avoinna oleviin työpaikkoihin.

Kevään ja kesän aikana oli käsikirjoitettu, suunniteltu ja aikataulutettu aluemarkkinointivideon kuvauksia. Lopulta elokuun 13.-14. rutistettiin kaksi tiukkaa ja tehokasta kuvauspäivää. Aluemarkkinointivideo on tarkoitettu hankealueen kuntien, yritysten ja oppillaitosten oman markkinoinnin tueksi. Videon käsikirjoitus, kuvaus ja ohjaus toteutettiin yhteistyössä Loistava Sisältötoimiston ja Neliömedian kanssa.

 

Aluemarkkintointivideon kuvaukset 13.8.2020

Elokuun lopulla (27.8.) projektipäällikkö pääsi vierailemaan Betsetin Kyyjärven tehtaalla. Betonirakentaminen ei olekaan tylsää harmaata! Oli silmiä avaavaa nähdä kuinka paljon ihan oikeita käsipareja tarvitaan elementtien ja pilareiden valmistuksen eri työvaiheissa. Vaikka työ on fyysistä ja varmasti välillä myös raskasta niin Betsetin työilmapiiri oli niin kodikas huumorintajuinen.

Tutustumiskäyntiä isännöivät Jari Pohjosaho ja Stiina Kilpikoski
Syyskuu 2020

Syyskuussa (14.9) projektipäällikkö kutsuttiin esittelemään hanketta sekä osallistumaan Kyyjärven yrittäjänyhdistyksen hallituksen ja Kyyjärven kunnanhallituksen yhteiseen vuoropuheluun. Vilkasta hyvää keskustelua!

Kyyjärven yrittäjien hallituksen sekä kunnanhallituksen väkeä koolla 14.9.2020

Lokakuu 2020

Työ etsii tekijäänsä -hankkeen toteuttama Tervetuloa Super-Suomeen! aluemarkkinointivideo julkaistiin 20.10.2020

Torstai (15.10.2020) Työ etsii tekijäänsä -hankkeelta aluemarkkinointivideo

Joulukuu 2020

Projektipäällikkö osallistui kutsuttuna Perhossa järjestettävään tilaisuuteen, jossa aiheena oli Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikan tulevaisuuden koulutusideointi. Hankkeen osuudessa projektipäällikkö esitteli Perhon ja ympäryskuntien elinkeinorakennetta ja aloja, joissa tullaan jatkossa kohtaamaan työvoiman tarvetta.

Muuttaja- ja paluumuuttajatarinat. Joulukuussa pyydettiin hankealueelle uutena muuttaineita sekä paluumuuttajia lähettämään omia muuttaja- ja paluumuutajatarinoita. Kuinka he kokevat asumisen ja elämisen Super-Suomessa. Tarinoita julkaistaan hankkeen Facebooksivulla.

Tammikuu 2021

Hankeraportinnin aika! Hyvä hetki kääntää katse tulosuuntaan ja tarkastella, että mitä sitä on tullut tehtyä ja mitä tullaan vielä tekemään. Tammikuussa hiotaan askelmerkit vuodelle 2021.

Tammikuussa moni alueen yritys käynnisti kesätyönhaun. Ja hanke osallistui avoimista työpaikoista tiedottamiseen Instagramissa ja Facebookissa.

Helmikuu 2021

Kainuun prikaatin VMTK teemapäivä järjestettiin tänä vuonna virtauaalisena. Hanke kokosi JPYP:n kotisivulle koosteen avoimista työ- ja kesätyömahdollisuuksista otsikolla DUUNIT JA OPISKELU JÄRVISEUDULLA.

Etätyötempaus järjestettiin 23.2.2021 yhteistyössä Rural Workin Hub -hankkeen kanssa. Tapahtumaan osallistuivat avoimin ovin: Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunta sekä Hotelli Kivitippu.

Scroll to Top