SEUTUKAUPUNKIrekry

SEUTUKAUPUNKIrekry

SEUTUKAUPUNKIrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy on mukana toteuttamassa SEUTUKAUPUNKIrekry -hanketta, jossa on mukana 16 muuta toimijaa Suomen seutukaupungeista. Hanke koostuu neljästä työpaketista. Järviseudulla hankkeessa osallistutaan kahteen työpakettiin (TP1 ja TP4).

TP1 kansainvälisen rekrytoinnin ja rekrytointiprosessien kehittäminen yhdessä yritysten kanssa.

TP4 kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista.

Hankkeen taustaa

Suomessa väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja suurempiin kaupunkeihin jatkuu, vaikka vastakkaisesta kehityksestä on viitteitä. Lisäksi väestön ikääntyessä nopeasti eläköityneiden tilalle ei ole tulossa tarpeeksi uusia työntekijöitä. Rakenteellisen työttömyyden ongelmaa ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Korona ei muuttanut tilannetta. Erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella yritysten on usein vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Osaajapula rajoittaa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä jo nyt. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia, joilla voidaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, lisätä seutukaupunkien, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä sekä rekrytoida lisää kansainvälisiä osaajia.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on löytää ratkaisuja seutukaupunkien eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehittämällä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä eri seutukaupunkien että kaupunkien eri toimijoiden yhteistyöllä. Tavoitteena on, että yritysten kansainvälisten rekrytointien osaaminen on kehittynyt ja ne osaavat vastaanottaa työntekijöitä entistä paremmin. Lisäksi seutukaupungeilla on paremmat edellytykset toimivien vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kehittämiselle, jotta palveluista tulee osa seutukaupunkien arkea ja ne ovat helposti saavutettavissa työperäisille maahanmuuttajille esimerkiksi yrityspalveluiden kautta. Tavoitteena on myös löytää työvoimatarpeeseen vastaamiseksi uusia ratkaisuja, esimerkiksi yritysten ja alueiden yhteisiä imagokampanjoita eri kohderyhmille. Toimenpiteet jaetaan työpaketteihin, joilla on vastuutoteuttajat. Ne toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä kehittäen. Tavoitteena ovat pysyvät, alueiden tilanteisiin joustavasti räätälöitävät toimintamallit, joita voidaan kehittää edelleen. Taustaksi haetaan tietoa samantyyppisistä toimintatavoista. Malleja kehitetään kohderyhmät ja viestintäkanavat huomioiden sekä digitaalisesti että muilla tavoin toteutettaviksi.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena yrityksillä on valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa. Yritykset pystyvät hyödyntämään kansainvälistä työvoimaa omassa toiminnassaan. Yritysten päättäjät ymmärtävät, että kansainvälinen rekrytointi ei juuri poikkea kotimaisesta. Yritykset osaavat hankkia kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita, olivatpa ne julkisen tahon tarjoamia maksuttomia palveluita tai kaupallisia palveluita. Yritykset ovat saaneet konkreettista hyötyä hankkeesta ja ne ovat kiinnostuneita osallistumaan pilotteihin.

Hankkeen kustannusarvio:   1 403 994 €

Myönnetty AKKE-rahoitus:    842 397€

Hankkeen aikataulu:                 1.1.2022-30.6.2023

Hankkeen päätoteuttaja:        Yrityssalo Oy

Hankkeen osatoteuttajat:      16 osatoteuttajaa, mukana Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Hankkeen rahoitus:                   Etelä-Pohjanmaan Liitto (SEUTUAKKE)

Lisätietoja:                                      Vuokko Kraatari, p. 040 532 1804

                                                               Vesa Alanko-Luopa, p. 044 4659 380

Scroll to Top