Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

Tausta:

Etelä-Pohjanmaan ja Järviseudun sekä Kuusiokuntien seutukuntien kasvuyritysten määrä on melko vähäinen. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on elintärkeää, että alueelle syntyy uusia kasvavia, kehittyviä ja kansainvälistyviä yrityksiä, jotka luovat alueelle taloudellista arvonlisää ja työllistävät alueen väestöä. Alueen kilpailukyvyn kannalta yritysten on oltava myös osaajia houkuttelevia työnantajia ja tehokkaita toimintatavoiltaan ja innovatiivisia ansaintalogiikoiltaan.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on JPYP:n toimialueen pk-yritysten kasvun edistäminen sekä palvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Tavoitteena on myös siirtyä lyhytkestoisista yksittäisistä yrityskohtaisista interventioista kohti yritysryhmäkohtaisia systemaattista ja analysoivaa intensiivivalmennusta. Digitalisaationäkökulmaa tuodaan esille ja yritysten digitalisaatiotaitojen kehittymistä tuetaan hankkeen toimenpiteissä. Erityistä painoa asetetaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien yritysten kansainvälistymisvalmiuksien, -osaamisen ja -verkostojen lisäämiseen. Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan yrityksiä uusien kansainvälisille markkinoille soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä hyödyntämään Business Finland:n tai ELY:n kehittämisavustusta yritysten liiketoiminnan kasvuun. Hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen kasvuhalukkaille yrityksille suunnattu palvelukonsepti Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n palveluvalikoimaan.

Toimenpiteet:

Hanke tukee pk- ja mikroyritysten valmiuksia liiketoiminnan kasvun hakemiseen, lisää myönteistä ajattelumallia kasvuyrittäjyydestä, kansainvälistymisestä sekä oman liiketoiminnan kehittämisestä. Digitalisaatiotaitojen kehitystä tuetaan hankkeen toimenpiteissä.  Kohderyhmän näkökulmasta intensiivivalmennuksella haetaan ratkaisua vertaistuen kautta syntyvään innovatiiviseen yhteistyöhön, yritysten keskinäiseen sparraamiseen ja yrittäjien hyvinvointia ja johtamisen taitoja tukevaan toimintaan. Osallistuneille yrityksille syntyy valmennuksen tuloksena kehittymissuunnitelma ja sen tarpeita vastaava palvelupolku. Tuloksena osallistuneilla yrityksillä on käsitys omasta kasvustrategiasta ja kyvykkyydet toimeenpanna sen mukaisia toimenpiteitä. Hanke jakaantuu neljään eri työpakettiin.

Perustiedot:  

Toteutusaika:  31.8.2021-31.8.2023

Toteutusalue: Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Evijärvi

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Liisa Peltomaa liisa.peltomaa@jpyp.fi  040 5282561

Kustannusarvio:  150 250€ 
Rahoitus: REACT- EU:n EAKR 80 % ja oma rahoitus 20 % 

Kasvu-UNELMA – työkirja kasvun suunnittelun tueksi

Hankkeessa tuotettu työkirja on tarkoitettu Järvi-Pohjanmaan alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Kirja on saatavana JPYP:n toimistoilta, pyydettäessä yrityskäyntien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@jpyp.fi
 
Kirja on toteutettu osana Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla -hanketta, jonka tavoitteena on alueen yritysten kasvun edistäminen ja lisätä myönteistä ajattelumallia kasvuyrittäjyydestä, kansainvälistymisestä sekä oman liiketoiminnan kehittämisestä. Työkirja aktivoi yrityksiä tunnistamaan myös omia kasvun esteitä ja parannetaan yritysten valmiuksia poistaa niitä.
Tilaa tai nouda oma Kasvu-UNELMA -työkirja liiketoiminnan kehittämisen tueksi
Scroll to Top