JärviseutuGoesSmart

JärviseutuGoesSmart

Hanke vie perinteisen bisneksen uusiin ratkaisuihin! Toiminta-alueen avainsektori on teollisuus, jonka kärkialoja ovat rakennustuoteteollisuus ja teknologiateollisuus. Hanke on kohdennettu erityisesti tukemaan kärkitoimialojen teollisuusalan yrityksiä, mutta hankkeen kautta välitetty tieto ja oppi hyödyttävät eri toimialojen yrityksiä ja organisaatioita laajasti. Hanke on suunnattu Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminta-alueelle ja Järviseudun kuntiin. Hankkeelle palkataan 2 osa-aikaista projektipäällikköä.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja työn tuottavuutta, edistää osaajien työllistymistä yrityksiin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille. Hankesuunnitelma on rakennettu kolmen tavoite/toimenpidesuunnitelman ympärille:

1.  Liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen

Edistetään jo olemassa olevan verkoston vahvistumista ja uusien toimijoiden mukaantuloa. Älykkäät ja resurssitehokkaat menetelmät liiketoiminnan tuottavuudessa tulevat tutuksi ja yrityksiin syntyy valmius ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja. Hankkeen yhtenä tavoitteena on seudullisen teollisuusyritysten Matchmaking-tapahtuman suunnittelu, tuottaminen ja järjestäminen.

2.  Polku kansainvälistymiseen

Pienet yritykset tarvitsevat veturiyritysten kokemusta, kanavia ja osaamista kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamisen tueksi. Yritysten kansainvälistymisen tiedot kehittyvät. Kansainvälistyvän Järviseudun yritysten verkosto vahvistuu. Hankkeen kautta syntyy kansainvälistymisen kasvupolku-suunnitelma. Hanke aktivoi alueen yrityksiä hakemaan kansainvälistymiseen liittyvä yritysryhmähanketta. Tämä hanke auttaa Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata-hankkeen jalkauttamisessa Järviseudun alueelle.

3.  Korkeakouluyhteistyö ja korkeakouluopiskelijoiden tavoittaminen

Korkeakouluyhteistyön kehittämisen tavoitteena on edistää osaajien työllistymistä yrityksiin ja organisaatioihin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille. Hankkeessa suunnitellaan palvelu- ja muuttomalli, joka helpottaa opiskelijoiden sijoittumisessa Järviseudulle. Korkeakouluopiskelijoiden tutor-toiminta käynnistyy. Toimenpiteiden tuloksena syntyy seudullinen TalentHUB Järviseutu-malli.

Hanke vaikuttaa alueen elinkeinoelämän uudistumiseen ja vastaa teollisuuden yritysten osaamis- ja kansainvälistymistarpeisiin. Uusia yrityksiä lähtee kansainvälistymään ja yritysten vientitaidot kehittyvät. Hankkeen tuloksena korkeakouluopiskelijat jalkautuvat helpommin yrityksiin ja organisaatioihin.

Hankkeen kustannusarvio:   120.000 € (alv 0%)

Hankkeen aikataulu:                 1.9.2020 – 30.6.2022

Hankkeen hallinnointi:           Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Hankkeen rahoitus:                    Leader toimintaryhmät; Aisapari ry ja Kuudestaan ry. yht. 80 % ja yksityinen rahoitus 20%

Lisätietoja:                                      Jani Takamaa, p. 040 485 3297

                                                               Vesa Alanko-Luopa, p. 044 4659 380

                                                                  

Scroll to Top