Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

VIVA-vireä ja vahva Järviseutu

              

 

 

ViVa - vireä ja vahva Järviseutu

 

Useimmat maaseutuvaltaiset alueet ovat muuttotappioaluetta. Väestö vähenee ja ikääntyy, palvelut heikkenevät ja koulutuspaikat alkavat siirtyä kauemmas maakuntakeskuksiin. Maaseutumaisten seutukuntien elinvoimaisena pysyminen on haaste. Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja työpaikat tuovat asukkaita. Tarvitaan koulutusta, että alueella olisi osaamista, muuten yritykset alkavat siirtyä muualle ja asukkaat muuttavat yritysten perässä. Asukkaiden ja työpaikkojen vähenemisen kierre pitäisi saada katkaistua ja käännettyä kehitys toiseen suuntaan.

 

Hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin. Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Tavoitteena on myös kerätä tietopaketteja alueen vahvuuksista ja käyttää niitä viestintään niin alueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

 

Hankkeessa toteutetaan seuraavia toimenpidekokonaisuuksia:

1. Työ ja yrittäminen: pureudutaan alueen elinkeinorakenteeseen ja työllistymistilanteeseen mm. tiedotetaan millaista työtä ja työpaikkoja meillä on tarjolla ja millaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia alueella on.

2. Asuminen, vapaa-aika ja palvelut: kootaan tietopaketteja maaseudun monimuotoisesta asumisesta, palveluista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista. Tiedotetaan eri tapahtumissa alueen mahdollisuuksista ja tarjonnasta.

3. Osaaminen ja luovuus: Kehitetään uusia malleja alueen osaamisen markkinointiin. Kootaan yhteen tietoja alueen monipuolisista erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Aktivoidaan koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

 

Hankkeen toiminta-alue on Järviseutu ja toiminta-aika v. 2016-2018. Vastuuhenkilönä toimii tj. Vesa Alanko-Luopa ja yhteyspäällikkönä aloitti 7.6.2016 Emilia Etula.

 

Hanke on alueiden välinen. Sitä toteutetaan Aisapari ry:n ja Soinin osalta Kuudestaan ry:n alueella. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, yhteisöt, yritykset ja julkiset organisaatiot.

 

Hanke on päättynyt 31.7.2018.

 

Materiaaleja
Hankkeen loppuraportti

Luonto liikuttaa -esite 2018

Järviseudun muuttotutkimus 2017

Vireä ja vahva Järviseutu -esitys 2017 (mp4)

Tapahtumatohtorin esitys 8.2.2018

Vetovoimaisuus kyselyn koonti 2016

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito