Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Työ etsii tekijäänsä

Työ etsii tekijäänsä

 

 

HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

 

Työ etsii tekijäänsä – hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla.  Alueen yritysten työvoiman saannin ja koko alueen väestökehityksen kannalta on tärkeä kehittää alueen toimijoiden yhteistyötä, imagoa ja näkyvyyttä. Toimenpiteiden avulla pyritään näyttäytymään kilpailukykyisenä ja kiinnostavana alueena asukkaille ja alueelle muuttoa harkitseville uusille asukkaille sekä sellaisille, jotka eivät tiedä alueestamme.

 

Hankkeen avulla nostetaan yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia uudelle tasolle. Aluetta tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistetään työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala ja puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa kohdataan jo nyt ongelmia. Hanke lisää tietoisuutta alueiden vahvuuksista, palveluista, elinkeinoista ja erityisesti avoimista työpaikoista.

 

Hanke on suunnattu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja läntisen Keski-Suomen kuntiin, joissa alueen yritykset ovat kohdanneet pulaa osaavista työntekijöistä. Hankkeeseen osallistuu kunnista: Alajärvi, Evijärvi, Kyyjärvi, Lappajärvi, Perho, Soini ja Vimpeli. Kuntien yksinään tekemät kehittämistoimet eivät riittäisi saavuttamaan vetovoimaisuutta, vaan aluetta on markkinoitava nimenomaan yhdessä, jotta saadaan synergiaetua. Lisäksi kunnat yrityksineen ovat erilaisia omine vahvuuksineen, jotka voivat tukea toinen toistaan. Kukaan ei voi kilpailla yksin maakuntien kasvukeskuksia ja kaupungistumista vastaan.

 

Alueen kärkiyritykset ovat tuoneet esiin, että alueen vetovoimatekijöiden esille tuonti ja kehittäminen sekä hyvät peruspalvelut ovat keskeinen asia heidän yritystensä työvoiman saannin kannalta. Työvoiman saanti vaikuttaa olennaisesti yritysten alueella pysymiseen sekä uusien yritysten syntymiseen.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

 

Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehitys tulevaisuudessa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla alue saadaan näyttäytymään vetovoimaisena mahdollisuutena asua, työskennellä ja elää. Hankkeen tavoitteena on lisätä työssäkäyntialueen vetovoimaa sekä tarvittaessa edistää kansainvälistä työvoimahankintaa.

 

Oppilaitosyhteistyön kautta tavoitellaan pian valmistuvia nuoria, joita tarvitsemme rakentamaan tulevaisuuttaan alueellemme. Yrittäjien ja työvoiman ikääntyminen asettaa myös haasteita yritystoiminnan kehittymisessä ja jatkamisessa. Hankkeessa huomioidaan ja tehdään yhteistyötä yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvien tahojen ja hankkeiden kanssa, kuten Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen kuntien yhteisesti rahoittama omistajanvaihdospalvelun kanssa. 

 

Aluemarkkinoinnin näkökulmasta yhteistyöalue on uusi ja hanke luo uusia mahdollisuuksia parantaa tiedonkulkua ja syventää yhteistyötä uudelle tasolle. Hanke auttaa alueen imagon kehittämistä uudelle tasolle. Hankeverkoston kunnilla on yhteinen tahtotila tukea yritysten toimintaa ja alueella on esiintynyt myös huolta yritysten siirtymisestä muualle vahvempiin maakuntakeskuksiin tai jopa ulkomaille, joissa työvoiman saaminen on helpompaa.

 

HANKKEEN HALLINNOINTI

 

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, vastuullisena johtajana toimii toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Maria Yli-Sikkilä.

 

HANKEAIKA

 

Hanke alkaa marraskuussa 2019 ja sen kesto on noin kaksi vuotta.

 

HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS

 

Hankkeen budjetti on 131.180 €

Hanke saa päärahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 80% ja yksityinen rahoitusosuus on 20 % hankkeen kustannuksista. Hanke saa rahoituksen neljän Leader-toimintaryhmän rahoituskehyksestä.

 

 

HANKKEEN TAPAHTUMIA JA TOIMENPITEITÄ:

 

Marraskuu 2019

 

JPNews: Projektipääällikkö aloitti työnsä marraskuussa 2019

Järviseudun Sanomat: Työ etsii tekijäänsä -hanke on käynnistynyt

Työ etsii tekijäänsä -hankkeen Facebooksivut

 

Tammikuu 2020

 

Ohjausryhmä kokoontui tammikuussa 2020

 

 

 

Ready4Life rekry- ja opintomessut Alajärven monitoimihallilla 31.1.2020

Messujen ohjelma

YLE Uutiset: Rekrytointimessut yllättivät järjestäjätkin

Torstai-Lehti: Aiemmista vuosista poiketen messuilla panostettiin opintojen lisäksi tänä vuonna myös rekryyn

Torsta-Lehti: Rekrytointimessuilta voi löytyö uusi työ- tai opiskelupaikka

Ykköset! Rekrytointimessuilta työ- tai opiskelupaikka

JPNews: Ready4Life rekry- ja opintomessut Alajärvellä

Järviseutu-Lehti: Hoitajat ja hitsaajat tai aloista kiinnostuneet Mars messuille!

Järviseudun Sanomat: Rekry- ja opintomessuilla syntyi uusia kontakteja

 

Helmikuu 2020

 

Kainuun prikaatin VMTK -teemapäivillä oli esillä hankealueen työ- ja kesätyöpaikat. Varusmiestoimikunnan teemapäivät tavoittavat kahden päivän aikana noin 2 700 varusmiestä. 

Järviseutu-lehti: Järviseudulta matkataan Kainuun prikaatin varusmiespäiville esittelemään alueen yrityksiä

 

 

Maalisku 2020

 

Projektipäällikkö esittelemässä hankkeen tulevia toimenpiteitä Vimpelin yrittäjien aamiaistilaisuudessa 11.3.2020 (kuva Järvisedun Sanomat)

 

 

Toukokuu 2020

 

Toukokuussa 2020 julkaistiin Tervetuloa Super-Suomeen! -podcastsarjan ensimmäinen jakso

 

 

Podcastia pääsee kuulemaan  Soundcloudissa sekä Spotifyssä

Torstai-Lehti: Podcastsarjalla herätellään mielenkiintoa aluetta kohtaan

Järviseudun Sanomat: Tervetuloa Super-Suomeen podcastin ensimmäinen jakso on julkastu 

 

Heinäkuu 2020

 

Maaseudun Tulevaisuus (11.7.2020): Vähät sairauspoissaolot kielivät työpaikan hyvästä tolasta maaseudulla -"Joudumme silti miettimään mistä väkeä saadaan lisää".  Lue juttu tästä

 

 

Elokuu 2020

 

Työpaikkailmoitusten jakaminen on Työ etsii tekijäänsä -hankkeen facebooksivulla on pistetty merkille. Projektipäällikkö on saanut yhteydenottoja suoraa yrityksiltä ja he ovat kysyneet onko mahdollita saada myös heidän ilmoitus  jakoon hankkeen facebooksivulle.

 

13.-14.8. rutistettiin kaksi tiukkaa ja tehokasta kuvauspäivää, joiden tuloksena syntyy markkinointivideo hankealueen kuntien, yritysten ja oppilaitosten käyttöön.

Videon käsikirjoitus, kuvaussuunnitelma ja kuvaukset toteutettiin yhteistyössä Loistava Sisältötoimiston ja Neliömedian kanssa. Video tullaan julkaisemaan syksyn 2020 aikana.

 

 

27.8. Projektipäällikkö kipaisi Kyyjärvelle ja pääsi näkemään palasen Betsetin maailmaa

Opin, että betonirakentaminen ei olekaan tylsää harmaata! Pääsin näkemään, kuinka paljon ihan oikeita käsipareja tarvitaan elementtien ja pilareiden eri työvaiheissa. Vaikka työ on fyysistä ja varmasti välillä myös raskasta niin ilmapiiri ei kyllä ollut. Päinvastoin! Niin kodikas ja huumorintajuinen työyhteisö.
Tapaamista isännöivät  Jari Pohjosaho ja Stiina Kilpikoski

 

Syyskuu 2020

 

14.9. Projektipäällikkö pääsi esittäytymään ja esittelemään hanketta sekä osallistumaan Kyyjärven yrittäjänyhdistyksen hallituksen ja Kyyjärven kunnanhallituksen yhteiseen vuoropuheluun.

Vilkasta hyvää keskustelua!

 

 

Lokakuu 2020

 

Aluemarkkinointivideo julkistetaan 20.10.

Torstai-Lehti: Työ etsii tekijäänsä -hankkeelta aluemarkkinointivideo

 

 

 Katso video klikkaamalla kuvaa tai tästä.

 

Joulukuu 2020

 

Projektipäällikkö osallistui Perhon kunnan yritysneuvojan kutsumana Perhossa järjestettävään tilaisuuteen, jossa aiheena oli Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikan tulevaisuuden koulutusideoita.

Omassa osuudessaan projektipäällikkö esitteli Perhon ja ympäryskuntien elinkeinorakennetta.

 

Joulukuussa pyydettiin alueen asukkaita lähettämään omia muuttaja- ja paluumuutajatarinoita. Niitä tulikin lähes jokaisesta hankealueen kunnasta! Tarinoita tullaan julkaisemaan Työ etsii tekijäänsä -hankkeen toimesta sosiaalisessa mediassa sekä vuoden 2021 aikana julkaistavassa verkkolehdessä. 

 

 

 

Tammikuu 2021

 

Hankeraportinnin aika! Hyvä hetki kääntää katse tulosuuntaan ja tarkastella, että mitä sitä on tullut tehtyä ja mitä tullaan vielä tekemään. Tammikuussa hiotaan askelmerkit vuodelle 2021.

 

Hankealueen kesätyöhaku on käynnistynyt. Avoimet työ- ja kesätyöpaikat pääsee katsomaan TÄSTÄ

 

JPYP:n sivuille koostetaan tietopaketti alueen työmahdollisuuksista helmikuista Kainuun prikaatin VMTK päivää varten. Sama kooste tulee palvelemaan muitakin ja on vapaasti käytettävissä.

 

 

Helmikuu 2021

 

Kainuun prikaatin VMTK päivää varten on koostettu materiaali JPYP:n kotisivulle tapahttumiin otsikolla DUUNIT JA OPISKELU JÄRVISEUDULLA. Koosteessa esillä koko Työ etsii tekijäänsä -hankealueen työ- ja kesätyöpaikat. Pääset sivulle tästä!

 

Yhteistyössä Rural Workin Hub -hankkeen kanssa toteutetaan "etätyötempaus" tiistaina 23.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito