Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Kasvua Järvi-Pohjanmaalle

Kasvua Järvi-Pohjanmaalle

 

Hankkeessa keskityttiin kolmeen osa-alueeseen:

 

1 Alueen yritysten yhteistyöverkostojen tiivistäminen ja osaamisen tason nostaminen. Asiakaspalveluketjujen kehittäminen jalostusarvon ja kilpailukyvyn nostamiseksi.

2 Yritysten kansainvälisen osaamisen kehittäminen ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen, vientiyhteyksien hyödyntäminen laajemmalle yritysjoukolle.

3 Alueelle uusien teollisten ja palvelualojen innovaatioiden ja toimintojen etsiminen ja soveltaminen uudenlaisen liiketoiminnan ja yrityskannan saamiseksi alueelle.

 

Hanke muodostui kolmesta osahankkeesta:

 

1. Teollisuuden palveluketjut

Hankkeessa kehitettiin alueella toimivien pienten, eri alojen yritysten teknisen ja liiketaloudellisen osaamisen tasoa. Yhdistettiin samalla tai eri toimialalla toimivien yritysten osaamista laajempien ja pidemmälle jalostettujen tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamiseksi.

Hankkeen aikana perustettiin alueelle asiakaspalvelukeskus, joka toimii tuotantoketjun koordinoijana ja solmukohtana. Eri yritysten tuotteita ja palveluita yhdistetään yhteisiin asiakastoimituksiin sekä mahdollistetaan usean eri yrityksen tuottamien vaativien tuotteiden ja komponenttien nopea toimituskyky. Hankkeen avulla etsittiin alueen yrityksille kanavia tiedon, osaamisen ja yhteistyökumppaneiden hankintaan sekä tuotiin tietoa alan parhailta eurooppalaisilta toimijoilta.

 

2. Kansainvälistyminen

Tavoitteena oli alueen yritysten kansainvälistymisen kehittäminen kv-kumppanuuksien luomiseksi ja viennin lisäämiseksi. Kohderyhmänä olivat kaikki teollisuuden alat sekä matkailuala.

Kartoitettiin alueen yritysten tuotteille ja palveluille hyvin soveltuvia vientimarkkinoita sekä järjestettiin yrittäjille kv-valmennuksia. Hyödynnettiin alueen veturiyritysten olemassa olevia vientikanavia ja jakeluteitä alueen pienyritysten viennin lisäämiseksi. Etsittiin uusia ulkomaisia kaupallisia ja teknologisia yhteistyökumppaneita yrityksille.

 

3. Uudet toimialat

Tavoitteena oli tukea uuden liiketoiminnan käynnistämistä uusia teollisuuden ja palvelualojen innovaatioita etsimällä ja kehittämällä.

Uudenlaisen liiketoiminnan käynnistämistä tuettiin uusissa perustettavissa yrityksissä tai olemassa olevien yritysten lisäliiketoimintana. Tuettiin yritysten alkuvaiheen tuotekehitystä ja tuotteiden kaupallistamisen osaamista tietoa tuomalla sekä autettiin yrityksiä rahoituksen hakemiseen jatkokehittämiseen ja lopulliseen kaupallistamiseen liittyviin toimenpiteisiin.

 

Rahoitus ja hallinnointi

 

Hanketta rahoitti EPOELY 70% / EAKR-ohjelma, Järvi-Pohjanmaan kunnat, JPYP ja alueen yritykset 30%. Hankkeen toiminta-alue oli Järvi-Pohjanmaa ja toiminta-aika jatkui 31.5.2015 saakka. 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi tj. Vesa Alanko-Luopa.

1. Osa-hanke projektipäällikkö Jorma Taijonlahti

2. Osa-hanke kehittämispäällikkö Juha Lehtineva

3. Osa-hanke projektipäällikkö Reijo Virtanen

 

Kohderyhmä

 

Toimenpiteet oli tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintojaan ja henkilöstönsä osaamista - toimialasta ja koosta riippumatta.

 

Hanke on päättynyt 31.5.2015.

 

 

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito