Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Kaski - kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille

        

 

Kaski - kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille

 

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä niiden kilpailukykyä parantamalla. Keskeisiä yritysten kilpailukyvyn parantamisen edellytyksiä ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen, tehokas tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Volyymien säilyttäminen ja kasvu edellyttävätkin järjestelmällistä asiakaspalveluprosessien ja kaupallistamisen kehittämistä sekä uusien markkina-alueiden hankkimista. Käytettäviä keinoja ovat uusien innovatiivisten ja kysyntälähtöisten tuote-palvelukonseptien kehittäminen,
kaupallistamis- ja asiakaspalveluprosessien uudistaminen sekä alueen pienten yritysten hakeutumisen aktivointi uusille markkina-alueille.

 

Hankkeessa toteutettiin toukokuun 2017 aikana selvitys, jossa kartoitettiin uusia, potentiaalisia kansainvälistymisestä kiinnostuneita pieniä pk-yrityksiä. Lisätietoja kartoituksesta tästä linkistä

 

Hankkeen toimenpiteinä järjestettiin erilaisia tilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä tehdään selvitys- ja kartoitustöitä palvelu- ja kaupallistamisprosessien uudistamiseen ja markkina-alueiden laajentamiseen liittyen. Hankkeen aikana toteutettiin muutama kartoitustöissä esiin tulleen toimintamallin pilotointi.

 

Hanke vaikuttaa alueen elinkeinoelämän uudistumiseen ja vastaa rakennustuotealan osaamiskeskittymän osaamis- ja
kansainvälistymistarpeisiin. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tuloksena alueen kärkialoille saadaan lisää vientiyrityksiä ja syntyy uusia liiketaloudellisia ratkaisuja ja palvelumalleja asiakas- ja kysyntälähtöisyys huomioiden. Toimenpiteiden vaikutuksesta yritysten kilpailukyky paranee, markkina-alueet lisääntyvät, vientiä harjoittavien yritysten määrä ja viennin volyymi kasvavat.

 

Hanke on rahoitettu EAKR-ohjelmasta. Muita rahoittajia ovat alueen kunnat, JPYP ja alan yritykset. Toteuttamisaika on 1.1.2016-31.12.2018.

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimi kehittämispäällikkö Juha Lehtineva juha.lehtineva(at)jpyp.fi osa-aikaisena. Vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hankkeen toimitilat ovat Järviseudun ammatti-instituutin Alajärven toimipisteen tiloissa, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi.

 

Hanke on päättynyt, loppuraportti on luettavissa tästä linkistä

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito