Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Järviseudun innovaatiopilotti

Järviseudun innovaatiopilotti

 

Innovaatiopilotti-hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida mallia alueen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi sekä alueella toimivien yritysten osaamisen yhdistämiseksi jalostusasteen ja kilpailukyvyn kohottamiseksi. Hanke keskittyi erityisesti teollisuuden alojen käyttämien materiaalien innovatiivisen yhdistämisen kehittämiseen verkostoituen tutkimuslaitosten kanssa saaden näin viimeisintä osaamista käyttöön. Kehitettiin myös innovaatiotoimijoiden, yritysten ja kehittämisorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

 

Hankkeen kohderyhmänä olivat Järviseudun alueella erityisesti sisustus- ja rakennustuoteteollisuuden yritykset eli metalli-, puu-, matto- ja muovi- ja kumialojen yritykset. Koulutus-, kehittämis- ja tutkimusorganisaatiot ovat kohderyhmänä toimien tiedon tuottajana ja välittäjänä.

 

Etelä-Pohjanmaan liitto/EAKR-ohjelma, Järviseudun kunnat ja alueen yritykset rahoittavat hanketta. Toteuttamisaika oli 1.1.2013-30.6.2015.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi 13.5.2013 lähtien Maarit Metsälä. Maarit oli vapaalla 26.11.2014 lähtien, jonka jälkeen Jarmo Nyyssölä toimi vs. projektipäällikkönä 30.4.2015 saakka. Projektisuunnittelija Virpi Palomäki  vastasi hankkeen toimenpiteistä hankkeen loppuun saakka. Vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hankkeen toimitilat olivat Järviseudun ammatti-instituutissa, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi.

 

Hanke on päättynyt 30.6.2015.

 

 

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito