Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Innovaatiokeskus

Innovaatiokeskus

Innovaatiokeskus-hankkeen tavoitteena on kehittää maakuntakeskusta pienemmän seudullisen, Järviseudun elinkeinoelämää palvelevan osaamis- ja innovaatiokeskuksen (kehittämiskeskus) verkostoyhteistyötä, tuotteita ja palveluita sekä rakentaa toimintamalli alueen kv-toiminnan kehittämiseksi ja kv-hankeyhteistyön käynnistämiseksi. Kehittämiskeskuksen toimintamalli rakennetaan uudestaan palvelemaan paremmin alueen elinkeinoelämää tuotteistamalla palveluita ja priorisoimalla palvelut huomioiden alueen osaamiskärjet. Kehittämiskeskuksessa toimivat Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Järviseudun ammatti-instituuttiEtelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Alajärvi kampus ja Aisapari ry sekä hanketoimisto, jossa toimii eri tahojen hallinnoimia hankkeita.

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

1. Kehittämiskeskuksen tuote- ja palvelutarjonnan uudistamisen koordinointi ja tuotteistaminen

2. Kansallisten t&k&i-yhteistyökumppaneiden kartoitus ja innovaatiotoiminnan kehittämisalustan rakentaminen

3. Kv-yhteistyön kehittäminen, yhteistyökumppaneiden hankinta ja kv-hankkeisiin osallistuminen

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä kasvu- ja kansainvälistymishakuiset pk-yritykset.

Hanke on rahoitettu EAKR-ohjelmasta. Muita rahoittajia ovat Järviseudun kunnat ja alueen yritykset. Toteuttamisaika on 1.4.2015-30.9.2017.

Innovaatiokeskuksen projektipäällikkönä toimii FT Virpi Palomäki virpi.palomaki(at)jpyp.fi ja vastuuhenkilönä toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Hankkeen toimitilat ovat Järviseudun ammatti-instituutin Alajärven toimipisteen tiloissa, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi.

 

Hanke on päättynyt 30.9.2017.

 

Lehdistötilaisuus hankkeen tuloksista pidettiin 25.10.2017.  Hankkeen loppuraportti tästä linkistä.

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito