Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

CESME

            
 

 

CESME - Circular Economy for SME's

 

JPYP ja Etelä-Pohjanmaan liitto ovat mukana Interreg Europe -rahoitteisessa kv-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden käytäntöjä yrityksissä sekä vaikuttaa päätöksen tekoon siten, että kiertotalous huomioidaan aluekehittämistä ohjaavissa strategioissa.

 

Sitran mukaan kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi. Kiertotalous pyrkii siihen, että materiaaleja ja muita resursseja käytetään tehokkaasti, jolloin jätteen määrä vähenee. 

 

 

 

 

 

Hankkeessa etsitään pk-yritysten hyviä käytäntöjä ja jaetaan tietoa uusista mahdollisuuksista, joita kiertotalous luo liiketoimintaan. CESME-hankkeessa on kumppaneita ympäri Eurooppaa, kuten Iso-Britanniasta, Kreikasta, Italiasta ja Bulgariasta. Pääpartneri on Pohjois-Tanskasta.

 

Walesissa toukokuussa 2016 järjestetyssä aloituskokouksessa esiteltiin hyviä käytäntöjä Etelä-Pohjanmaalta: Kohiwoodin puun sivuvirtojen hyödyntämistä, Lakeuden ympäristöhuollon optista jätteenkäsittelyä ja Kaks´kättä työpajan toimintaa. Lisäksi hankeväki tutustui paikallisiin kiertotalouden edelläkävijöihin Cardiffissa. Esimerkiksi kaupungissa toimiva kalustefirma Orangebox kertoi vanhojen toimistotuolien kunnostuksesta ja saattamisesta myyntiin. Paikalla esittäytyi myös Pulse Plastics -yritys, joka valmistaa kierrätysmuovista suojia teollisuuden käyttöön esimerkiksi suurien paperirullien kuljetuksissa. Walesissa esitellyt hyvät käytännöt löytyvät seuraavista linkeistä: Pulse Plastics, Circulation in Kohiwood, Lakeuden ympäristöhuolto, Orangebox,

Upcycling materials.

 

Syyskuussa 2016 Aalborgissa Tanskassa pidetyssä hankkeen toisessa tapaamisessa esiteltiin tanskalaisten ja kreikkalaisten yritysten hyviä käytäntöjä. Esittelyt Aage Vestergaard Larsen A/SAalborg Portland, RockwoolReno-Nord ja NCC Recycling Tanskasta sekä Sani Resort, Porto CarasSychem SA Kreikasta löytyvät linkeistä. 

 

Hankkeen kolmas tapaaminen pidettiin Bolognassa Italiassa marraskuun lopussa 2016. Tapaamisessa esiteltiin italialaisten ja bulgarialaisten hyvät käytännöt sekä käytiin tutustumassa jätemuovin ja paperin käsittelylaitokseen ja paikalliseen maitotuotteita valmistavaan yritykseen. Esittelyt hyvistä käytännöistä AMP recycling, Granarolo, HerambienteHydro Italia, Last Minute Market, BarillaBio-on ja Leila Italiasta sekä Perpetuum Mobile Albena Bulgariasta löytyvät linkeistä.

 

Toukokuussa 2017 pidettiin hankkeen neljäs tapaaminen Kreikassa Thessalonikissa. Tapaamisessa kokeiltiin vihreän talouden työkalun soveltumista partnerimaiden yrityksille sekä vierailtiin kreikkalaisissa yrityksissä, joissa esiteltiin hyviä käytäntöjä.

 

Hankkeen viides kv-tapaaminen oli Suomessa 20.-21.9.2017. Kokous pidettiin Seinäjoella, mutta ryhmä vieraili myös paikallisissa yrityksissä Seinäjoen ja Järviseudun alueella. Vierailukohteina olivat Lakeudun Ympäristöhuolto Oy Ylistarossa, Lapuan Peruna Oy Lapualla, Plastec Finland Oy Vimpelissä ja Kohiwood Oy Soinissa. Vieraat antoivat palautetta, että vierailu onnistunut ja hyvin järjestetty. Hankkeen ensimmäinen vaihe alkaa olla loppupuolella, ja seuraava hankkeen kv-tapaaminen on toisen vaiheen aikana Bulgariassa syksyllä 2018.

 

CESME-hanke on saanut rahoitusta INTERREG EUROPE -ohjelmasta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa (2016–2018) etsitään hyviä käytäntöjä ja malleja ja laaditaan toimintasuunnitelma käytäntöjen soveltamiseksi. Toisessa vaiheessa (2018–2020) on tarkoitus löytää paikallista rahoitusta, jolla voidaan toteuttaa käytännön kokeiluja. Hankkeella on mahdollisuus vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen EU- ja kansallisella tasolla.

 

Paikallisella tasolla hankkeen toimintaa ohjaa alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista koottu toimintaryhmä. Ryhmä kokoontuu kansainvälisten tapaamisten jälkeen keskustelemaan tapaamisten annista omalle alueelle sekä suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä. Ryhmä kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa ja vuonna 2017 neljä kertaa. Seuraava tapaaminen on 19.2.2018, jossa käsitellään mm. valmisteilla olevaa maakunnallista kiertotalouden toimintasuunnitelmaa.

 

Hanke järjesti to 18.1.2018 Biokaasuseminaarin Soinissa Ravintola Tervaholvissa. Tilaisuudessa esiteltiin Suupohjan ammatti-istituutissa toiminnassa olevaa biokaasulaitosta sekä maatilamittakaavan ja teollisuuden mittakaavan biokaasulaitoksia. Seminaari herätti kiinnostusta, ja siihen osallistui yli 50 henkilöä eripuolilta maakuntaa.

 

Hankkeen 1. vaiheen päättävä Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta -seminaari järjestettiin 20.3.2018 Seinäjoella Framin tiloissa. Seminaarissa esiteltiin hankkeen aikana valmisteltu kiertotalouden toimintasuunnitelma ja kuultiin mm. VTT:n ja Turun yliopiston asiantuntijapuheenvuoroja kiertotalouden kehittämisestä.

 

Cesme Kiertotaloustyökalu

 

CESME-hankeessa on tutustuttu kiertotalouden käytäntöihin sekä edistetty niiden soveltamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Osana hanketta toteutettiin pilottiprojekti, jossa kehitettiin CESME kiertotaloustyökalu. Työkalu on kehitetty erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat ymmärtää kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan kokonaisuutta sekä kehittää toimintaansa entistä paremmaksi kiertotalous huomioiden. 

 

Tarkemman kuvauksen sekä itse työkalun löydät Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta osoitteesta www.epliitto.fi/cesme 

 

 

Tarkempia tietoja hankkeesta Interreg Europe -ohjelman kotisivulta ja CESMEn esitteestä. JPYP:ssä hankkeesta tietävät Vesa Alanko-Luopa ja Juha Lehtineva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito