Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Asenteella duunia

Asenteella duunia - hanke

 

Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisua työvoiman kohtaamisongelmaan työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Hanke edistää työpaikkojen löytämistä, työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöiden saamista yrityksiin. Hanke kannustaa ja edistää uudenlaista yhteistyötä yritysten välillä.

 

Tämä hanke käynnistää kokeilun, jonka tavoitteena on kehittää ja suunnitella pilottiryhmälle yhteinen perehdytysmalli/passi. Toimenpiteellä tavoitellaan uudenlaisen yhteistyön rakentumista eri yritysten välille työvoiman saatavuuteen liittyen. Mallissa työntekijä suorittaa osassa tai kaikissa yrityksissä perehdytyspassin, jonka sisältö tässä kokeilussa rakennetaan pilottiyritysten tarpeiden pohjalta. Perehdytykset pyritään järjestämään siten, että koulutus järjestetään pienryhmittäin. Perehdytyspassin suorittaneilla henkilöillä on mahdollisuus työskennellä useassa yrityksessä ja liikkua sujuvasti eri yritysten välillä työvoimatarpeen mukaan. Mikäli perehdytyspassista saadaan toimiva malli, niin sitä voidaan monistaa isommalle ryhmälle ja laajemmalle alueelle.

 

Hankkeen kohderyhmänä on alueella toimivat rakennusteollisuuden toimialaan liittyvät yritykset ja työnhakijat.

 

Hankkeessa toteutettavia toimenpidekokonaisuuksia ovat:

 

1. Verkoston kokoaminen

2. Työnhakijasta työntekijäksi - Yrityskohtaisen mallin sekä työntekijäpolun luominen

3. Prosessien yrityskohtainen esittely, tiedotussuunnitelman laadinta sekä markkinointimateriaalin suunnittelu

4. Perehdytysmallin/passin jalkauttaminen, seuranta ja yhteenveto

 

Hankkeen tuloksena syntyy uusi paikallinen yritysten yhteistyö- ja toimintamalli, jonka seurauksena tuotetaan perehdytysmalli/passi. Tavoitteena on saada viisi yritystä sitoutumaan kokeiluun. Yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja vertaisoppimisen kautta työntekijäpolut ja työnantajakuvat kehittyvät, jotka lisäävät yritysten vetovoimaisuutta työnhakijan näkökulmasta. Hanke edistää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista. Hankkeessa perustetun rekryklubin tarkoituksena on toimia hankkeen päättymisen jälkeen toiminnan tukena, jotta uuden yhteistyöverkoston toiminta jatkuisi ja kehittyisi. Hankkeessa käydään asian suhteen aktiivista vuoropuhelua TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Hankkeen kesto 11/2018 – 04/2019

 

Hankkeen hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

 

Päärahoittaja: AIKO (Etelä-Pohjanmaan liitto)

 

Vastuuhenkilönä toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällikkönä Mika Palosaari.

Hankkeen toimitilat ovat Järviseudun ammatti-instituutissa, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi.

 

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito